5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127-128-129 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 127. 128. ve 129. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 127, 128, 129 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen kesirlerle ondalık gösterimlerini eşleştiriniz.
  1/10 = 0,1     50/100 = 0,5    14 tam 8/10 = 14,8    3 tam 726/1000 = 3,726    88/1000 = 0,088     5/100 = 0,05    7/10 =0,7

 2. Modellenen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.
  a) 2 tam 32/100 = 2,32
  b) 8/10 = 0,8
  c) 5/10 = 0,5
  c) 92/1000 = 0,092

 3. Aşağıda verilen basamak tablolarındaki noktalı yerleri, ipuçlarından yararlanarak uygun bir şekilde tamamlayınız ve bu ondalık gösterimleri tabloların altına yazınız.
  46,46 ve 484,34

 4. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız.
  a)0,9          –> Sıfır tam onda dokuz
  b)0,24       –> Sıfır tam yüzde yirmi dört
  c)24,909   –> Yirmi dört tam binde dokuz yüz dokuz
  ç)543,1      –> Beşyüz kırk üç tam onda bir

 5. Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerden hangisi doğru yazılmıştır?
  A) Sıfır tam onda dokuz → 0,9
  B)Sıfır tam onda dört → 0,040
  C) Dört tam binde on dokuz → 4,19
  D)Dört tam yüzde bir → 4,1
 6. Ondalık kısmı 105, tam kısmı 16 olan ondalık gösterimi yazınız.
  16,105

 7. Okunuşu “seksen altı tam binde dokuz yüz yedi” olan ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır?
  86,907

 8. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  D      0,374 → Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,3’tür.
  Y      23,45 → Tam kısmı 45’tir.
  Y      1,156 → Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 6’dır.
  D     85,49 → Birler basamağındaki sayının basamak değeri 5’tir.
  D     4,044 → Yüzde birler basamağında 4 vardır.
  D     14,70 → Yüzde birler basamağındaki 0 atılırsa sayının değeri değişmez.
  Y     70,07 → Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 1/10 ’dur

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 127
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 128
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 129

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.