5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160. Sayfa (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 160 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Bir kolideki 40 tane yumurtanın %80’i sağlamdır. Kırık olan yumurtalar kaç tanedir?
  A) 6        B) 8         C) 9          D) 11
  40 x 20 / 100 = 8

 2. 12/15 kesrini modelleyiniz ve % sembolüyle gösteriniz.
  12 / 15 = 4 / 5 = 80 / 100 = %80

 3. Yandaki şekilde boyalı kısma karşı gelen sayıyı kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.
  8 / 20 = 40 / 100 = % 40 = 0,4

 4. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi %8’e eşittir?
  A) 0,8 B) 8,08 C) 0,88 D) 0,08

 5. İşaretli olan yeri kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.
  0,6 – % 60

 6. Aşağıda verilen kesir ile yüzdelik gösterimlerini eşleştiriniz.
  1/4 = 0,25 = %25
  4/5 = 0,8 = %80
  7/10 = 0,7 = %70
  13/20 = 0,65 = %65

 7. 3/5, 9/10, 11/20, 7/25 kesirlerini % sembolü kullanarak sıralayınız.
  3/5 kesrini, 20 ile genişletme yaparsak: (3*20) / (5*20) = 60/100 ki bu da %60 demektir.
  9/10 kesrini, 10 ile genişletme işlemi yaparsak: (9*10) / (10*10) = 90/100 eder ki bu da %90 demektir.
  1/20 kesrini, 5 ile genişletme işlemi yaparsak: (11*5) / (20*5) = 55/100 eder ki bu da %55 demektir.
  7/25 kesrini 4 ile genişletme işlemi yaparsak: (7*4) / (25*4) = 28/100 eder ki bu da %28 demektir.Yüzde sembolünün yanında bulunan sayı ne kadar büyükse, kesir de o kadar büyük olur.
  Bu kurala göre %90 > %60 >  %55 > %28 ettiğinden, bunların kesir karşılıkları:9/10 > 3/5 > 11/20 > 7/25 olacaktır.
 8. 0,57; 0,38; 0,03 ve 0,3 ondalık gösterimlerini kesir ve yüzdelik gösterimle yazınız. Bulduğunuz yüzdelik gösterimleri karşılaştırınız.
  0,57 = 57/100 = %57
  0,38 = 38/100 = %38
  0,03 = 3/100 = %3
  0,3 = 30/100 = %30

 9. 40 kişilik bir sınıfın %30’u voleybol, %40’ı futbol, %30’u ise basketbol oynuyor. Voleybol ve futbol oynayan toplam kaç kişidir?
  40 x 30 /100 = 12 Voleybol
  40 x 40 /100 = 16 Futbol
  40 x 30 /100 = 12 Basketbol
  12 + 16 = 28 Voleybol ve futbol

 10. 50 kişilik bir grubun %58’i İngilizce, %34’ü Almanca, %8’i ise Çince konuşabilmektedir. Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam kaç kişidir?
  50 x 58 /100 = 29 İngilizce
  50 x 34 / 100 = 17 Almanca
  50 x 8 /100 = 4 Çince
  Almanca + Çince = 4 + 17 = 21

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 160

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.