5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161-162-163 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 161-162-163 Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 161, 162, 163 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
  A) 6/10=0,6    B) 8 tam 14/100= 8,14    C) 12 tam 762/1000= 12,762   D) 38/100= 0,038

 2. Okunuşu “yüz seksen dört tam binde beş yüz kırk yedi” olan ondalık gösteriminin basamak adlarını ve basamak değerlerini verilen tablo üzerinde gösteriniz.
  184,547

 3. Aşağıdaki verilen ondalık gösterimlerle okunuşlarını eşleştiriniz.
  5,40 –> Beş tam yüzde kırk
  20,04 –> Yirmi tam yüzde dört
  0,04 –> Sıfır tam yüzde dört  
  5,498 –> Beş tam binde dört yüz doksan sekiz

 4. Kesir kısmı 405, tam kısmı 56 olan ondalık gösterimin onda birler basamağındaki rakam kaçtır?
  56,405

 5. Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  15,82 > 8,18 > 8,009 > 5,75 > 5,7 > 0,39 > 0,3

 6. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde 0,6 ve 0,1 ondalık gösterimlerini işaretleyiniz.
 7. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde A noktasına karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız.
 8. Aşağıdaki işlemlerde ? işareti ile gösterilen rakamları yazınız.
 9. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

 10. Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin % sembolü ile gösterimi yanlıştır?
  A) 38/100= %38   B) 9/100=%90  C) 83/100= %83 D) 48/100= %48
 11. Aşağıda % sembolü ile verilen ifadelerin hangisinin ondalık gösteriminde hata yapılmıştır?
  A) %33 = 0,33    B) %1 = 0,01    C) %67 = 0,67    D) %9 = 0,9

 12. 0,38 + 0,03 + 0,2 toplamının % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) %45   B) %53   C) %61   D) %62
 13. Aşağıdaki gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  a) %22   b) 28/100   c) %19  d) 9/100
  b > a > c > d

 14. Aşağıdaki gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  a) 7/25    b) 3/20   c) 0,13    d) %11
  d < c < b < a

 15. 700 kg balın %70’i satılıyor. Geriye kaç kg bal kalmıştır?
  %30 kalan 700 x 30 / 100 = 210 kg

 16. 850 TL’ye alınan bilgisayar %25 kâr ile kaç TL’ye satılır?
  850 x 25 / 100 = 212,5 TL
  850 + 212,5 = 1062,5 TL ye satılır

 17. 900 TL’lik etiketi olan bir televizyon %22 indirimle kaç TL’ye satılır?
  900 x 22 / 100 = 198
  900 – 198 = 702

 18. Bir marketteki 120 adet süt şişesinin %10’u raflara dizilirken kırılıyor. Geriye kaç adet süt şişesi kalmıştır?
  120 x 10 / 100 = 12
  120 – 12 = 108

 19. Yumurtanın tanesini 30 kuruştan alıp %10 kârla satan bir bakkal, 250 yumurtanın satışından kaç TL kâr elde eder?
  30 x 10 / 100 = 32
  50 x 3 = 750 = 7,5 TL kar

 20. Bir satıcı 200 TL’ye aldığı bir malı %30 zararla, 300 TL’ye aldığı bir malı ise %40 kâr ile satıyor. Satıcının bu iki satıştaki kâr-zarar durumu ne olur?
  200 + 300 = 500 TL alıyor
  200 x 30 / 100 = 60 TL zarar 140 TL’ye satıyor
  300 x 40 / 100 = 120 TL kar 420 TL’ye satıyor
  420 + 140 = 560 TL’ye satıyor
  560 – 500 = 60 TL kar ediyor

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 161
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 162
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 163

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.