5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 209-210-211-212-213 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 209-210-211-212-213 Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 209, 210, 211, 212, 213 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Başlangıç noktaları aynı olan zıt yöndeki iki ışın birleşirse aşağıdakilerden hangisi oluşur?
  A) Nokta   B) Doğru parçası   C) Doğru   D) Işın
 2. Yukarıdaki doğrunun farklı gösterimlerini yazınız.
 3. Gösterimi [RS olan şekli çiziniz.
 4. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  a) Aynı düzlemdeki iki doğru birbirlerine paraleldir. Y
  b) Birbirine paralel iki doğruyu göstermek için “ // ” sembolü kullanılır. D
  c) Birbirine çakışık olan doğrular, birbirlerine paraleldir. Y

 5. Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen noktalardan yararlanarak AF ışınını, CF doğru parçasını ve AC doğrusunu çiziniz.

 6. Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen S noktasının Y noktasına göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade ediniz.
  6 birim yukarı 7 birim sağda

 7. Aşağıdaki doğru parçalarına eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz.
 8. Aşağıda verilen doğru parçalarından paralel olanları sembol kullanarak gösteriniz.
 9. Aşağıdaki fotoğraf üzerinde paralel doğru parçaları işaretleyiniz.
 10. Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır?
  Cevap : A

 11. Aşağıdaki doğrulara, verilen noktalardan dikme çiziniz.
 12. Aşağıdaki noktalı kâğıda birer tane dar, dik ve geniş açı çizerek isimlendiriniz.
 13. Yanda noktalı kâğıt üzerine çizilmiş olan açı aşağıdaki gösterimlerden hangisiyle belirtilmez?
  Cevap : B

 14. Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini noktalı yerlere yazınız.
  Sırası ile; Üçgen, Yamuk, Altıgen, Beşgen

 15. Aşağıda verilen çokgenlerden köşegeni olmayanları işaretleyiniz.
  Cevap: 2 ve 4. sırada olanlar

 16. Yanda verilen ŞNYR dikdörtgeninin;
  a) Kenarlarını, // [Ş,R] [Y,N]
  b) Köşegenlerini, // [Ş,Y] [R,N]
  c) Köşelerini, // Ş, R, Y, N
  ç) İç açılarını yazınız. // 90°

 17. Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre çeşitlerini belirtiniz.
  1.Eşkenar üçgen, 2.Dik üçgen, 3.İkizkenar üçgen, 4.Çeşitkenar üçgen

 18. Aşağıdaki noktalı yerlere üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz ve bu şekilleri isimlendiriniz.
 19. Aşağıdaki üçgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.
  Cevap:
  1. Üçgen
  55 + 55 = 110
  180 – 110 = 70
  2. Üçgen
  135 + 23 = 158
  180 – 158 = 22

 20. ABCD dikdörtgen [AC] ve [BD] köşegen olduğuna göre m(DEC) kaç derecedir?
  Cevap:
  33 + 33 = 66
  180 – 66 = 114

 21. “ Kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri kenar uzunluğuna eşittir.
  Yukarıdaki cümleyi doğru olacak şekilde tamamlayınız.
 22. ABCD paralelkenarında m(C) = 71° ve m(DEB) = 90° ise m(ADE) kaç derecedir?
  71 + 90 = 161
  180 – 161 = 19°

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 209 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 209
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 210
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 211 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 211
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 212 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 212
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 213

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.