5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 252-253-254-255-256 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 252-253-254-255-256 Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 252, 253, 254, 255, 256 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. 4 kişilik bir sporcu grubunda Ali 4, Mehtap 3, Eren 3 ve Ayşe 2 madalya almıştır. Sporcuların kazandıkları madalyalara ilişkin sıklık tablosu oluşturunuz. Bu sıklık tablosuna uygun sütun grafiğini çiziniz.
  Sporcular Madalya Sayıları
  Ali 4
  Mehtap 3
  Erol 3
  Ayşe 2
 2. Yandaki sıklık tablosunda A, B ve C gazetelerinin bir saat içerisinde satış sayıları belirtilmiştir. Tabloya ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap A

 3. Yandaki sıklık tablosunda bir bölgede dikilen üç farklı ağacın sayıları belirtilmiştir. Tabloyu yorumlayınız.
  127 + 144 + 450 = 721 ağaç dikilmiştir.
  En çok Söğüt Ağacı, en az Kavak Ağacı dikilmiştir.

 4. Bir gözlük mağazası A, B ve C marka güneş gözlükleri satmaktadır. Mağaza bir hafta içerisinde A marka gözlüklerden 32, B marka gözlüklerden 36 ve C marka gözlüklerden 30 adet sattığını belirtiyor. Gözlük satış sayısına ait sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : B

 5. Yukarıdaki sütun grafiğinde Ceyda’nın evinin bazı yerlere olan uzaklıkları verilmiştir. Grafiği yorumlayınız
  Ev piknik alanına yakın, üniversiteye uzaktır. Evin piknik alanına yakın yerde olması şehir merkezine yakın olmadığını göstermektedir.

 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  I. 37 m = 37 000 mm
  II. 1 m = 10 cm = 100 mm
  III. 180 m = 1800 cm
  IV. 100 km = 100 000 m
  A) II ve III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV
 7. Aşağıdaki dönüşümleri yazınız.
  a) 238 cm = 2,38 m
  b) 43,75 m = 43750 mm
  c) 83 m = 0,083 km

 8. Metresi 25 TL olan bir kumaştan 180 cm alan bir kişi, satıcıya kaç TL öder?
  A) 35 B) 38 C) 43 D) 45
  ÇÖZÜM:
  1 metresi yani 100 cm i 25 TL ise
  180 cm i x TL olsun diyelim.
  180.25 = 100.x
  180 = 4x
  x = 45 TL olarak cevabı buluruz.

 9. Şekil üzerindeki verilere göre bu şeklin çevresi kaç cm’dir?
  ÇÖZÜM:
  100 + 180 + 20 + 90 + 35 + 30 + 45 + 60 = 560 cm

 10. Bir kenarı 36 m olan bir karenin çevre uzunluğuna eşit dikdörtgenin kısa kenarı 23 m olduğuna göre uzun kenarı kaç cm’dir?
  ÇÖZÜM:
  Bir kenarı 36 m olan bir karenin çevre uzunluğu
  4×36 = 144 m dir.
  144 – 23 – 23 = 98 m dir.
  98 / 2 = 49 m = 4900 cm olarak uzun kenar uzunluğunu buluruz.

 11. Şekildeki karelerin kenarları, bir küçüğünün iki katı uzunluğundadır. BEFG karesinin çevresi 16 cm ise ABCD karesinin çevresi kaç cm’dir?
  ÇÖZÜM:
  16 x 4 = 64 cm

 12. 29 Kasım 2017 ve 01 Ocak 2018 tarihleri arası kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
  ÇÖZÜM:
  İki tarih arasında 32 gün fark vardır.

 13. 20 Temmuz’da yapılan futbol maçı için ikinci karşılaşma 14 gün sonra olacaktır. İkinci maç hangi tarihte yapılacaktır? (Temmuz ayı 31 gündür.)
  ÇÖZÜM:
  Temmuz ayı 30 gün çekseydi.
  20 temmuza 14 gün eklediğimizde 4 Ağustos olurdu.
  Temmuz ayı 31 çektiğine göre 1 gün geri gitmemiz gerekiyor.
  Yani cevabımız 3 ağustos tarihidir.

 14. Aşağıda verilen süreleri ve dönüşümlerini eşleştiriniz.
  1152 sa. –> 48 gün
  126 dk. –> 2 sa. 6 dk.
  1289 sn. –> 21 dk. 29 sn.
  250 sn. –> 4 dk. 10 sn.
  135 sa. –> 5 gün 15 sa.
  280 gün –> 40 hafta

 15. 01.05.2017 tarihinde doğan Çınar, 04.02.2018 tarihinde kaç haftalık olur? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
  A) 26 B) 30 C) 39 D) 47
  ÇÖZÜM:
  Yukarıda verilen 2 tarih arasında
  9 ay 3 gün fark vardır.
  9 ayda toplam 9 x 30 = 270 gün vardır.
  270 + 3 = 273 gün eder.
  1 hafta 7 gün olduğuna göre
  273 / 7 = 39 haftalık olur.

 16. Bir duvar saati her bir saatte 65 saniye geri kalmaktadır. Bu saatin 1 haftada kaç dakika geri kalacağını bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  1 günde 24 saat vardır.
  1 haftada yani 7 günde ise 7.24 = 168 saat vardır.
  1 saatte 65 saniye geri kaldığına göre
  168 saatte x saniye geride kalsın diyelim.
  168.65 = 1.x
  x= 10920 saniye geride kalır. 10920 / 60 = 182 dakika

 17. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?
  A) Okul müdürünüzün yaşı kaçtır?
  B) Okul binası kaç yılında yapılmıştır?
  C) Okulunuzda gelecek yıl yapılması planlanan faaliyetler nelerdir?
  D) Okul servis ücreti kaç liradır?
 18. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin her bir dersten 20 sorunun bulunduğu bir sınavının değerlendirilmesi yer almaktadır.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) En çok matematik dersinin sorularına yanlış cevap verilmiştir.
  B) Doğru sayısının en fazla olduğu test ingilizce testidir.
  C) Türkçe dersinin testinden 16 soruya doğru cevap verilmiştir.
  D) Sosyal bilgiler dersinin sorularının tamamı doğru cevaplandırılmıştır.
 19. 5 yıl 2 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
  A) 1280 B) 1560 C) 1860 D) 1920
  ÇÖZÜM:
  12 x 5 = 60 ay + 2 ay = 62 ay
  62 x 30 = 1860 gün
 20. Kenar uzunlukları 8 cm ve 4 cam olan bir dikdörtgenin içerisindeki boyalı bölgenin çevre uzunluğu, 20 cm olduğuna göre boyalı olmayan bölgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
  A) 20 B) 24 C) 26 D) 28
  ÇÖZÜM:
  20 – 8 =12
  12 + 4 + 4 + 8 = 28

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 252 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 252
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 253 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 253
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 254
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 255 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 255
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 256 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 256

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.