5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 283-284-285-286 (DİKEY)

SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 283, 284, 285 ve 286. Sayfa (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan SDR DİKEY Yayınları 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 283, 284, 285, 286 (SDR DİKEY Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıda kareli kâğıt üzerine çizilmiş olan kare ve dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  1. Şekil: 16 birimkare 2. Şekil: 21 birimkare
  3. Şekil: 20 birimkare 4. Şekil: 4 birimkare

 2. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  A(ABCD) = 7 x 15 = 105 cm² A(EFGH) = 9 x 21 = 189 cm²
  A(KLMN) = 7 x 45 = 315 cm²

 3. Aşağıda kareli kâğıt üzerinde verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı 16 birimkare değildir?
  Cevap : D // 5 x 5 = 25

 4. Bir dikdörtgenin eni 11 m ve alanı 132 m²dir. Dikdörtgenin boyu kaç metredir?
  ÇÖZÜM:
  132 : 11 = 12 m

 5. Yanda verilen karenin alanını tahmin ediniz. Tahmin stratejinizi açıklayınız. Cetvel ile ölçme yaparak karenin alanını bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  3 x 3 = 9 birimkare

 6. Şekildeki üç basamaklı merdivenin ayak basılan yüzlerine kaymayı önleyici özel bir madde serilecektir. Merdivendeki bir basamağın eni 20 cm, boyu 50 cm ise en az kaç santimetrekare kaymayı önleyici özel madde gerekir?
  ÇÖZÜM:
  20 x 50 = 1000
  1000 x 3= 3000 cm²

 7. Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 10 cm2 olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir?
  ÇÖZÜM:
  2 tane

 8. Dikdörtgenler prizmasının toplam ayrıt sayısı kaçtır?
  ÇÖZÜM:
  12 tane

 9. Aşağıda açınımları verilen geometrik cisimlerin hangi prizmaya ait olduğunu bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  a) Küp
  b) Kare prizma
  c) Dikdörtgenler prizması

 10. Ayrıtları 6 cm, 4 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 200     B) 212     C) 224      D) 248
  ÇÖZÜM:
  6 x 4 = 24 —–> 24 x 2 = 48
  6 x 10 = 60 —–> 60 x 2 = 120
  10 x 4 = 40 —–> 40 x 2 = 80
  48 + 120 + 80 = 248

 11. Aşağıda verilen prizmaların yüzey alanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  ÇÖZÜM:
  III < I < II

 12. Taban ayrıtları 6 cm ve 8 cm olan iki dikdörtgen prizmanın yükseklikleri sırasıyla 10 cm ve 12 cm’dir. Prizmaların yüzey alanları arasındaki fark kaç santimetrekaredir?
  A) 42 B) 56 C) 64 D) 78
  ÇÖZÜM:
  B ‘ dir. Açıklamalı cevabı aşağıdadır.

 13. Aşağıdaki kâreli kâğıt üzerine küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizma modeli çiziniz.
  Çizimi aşağıdadır.

 14. Yandaki birim kareli kâğıtta verilen boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
  A) 10 B)12 C) 16 D) 20
  ÇÖZÜM:
  12 birimkare

 15. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin eni 8 m, boyu 10 m’dir. Bu bahçe bir kenarı 2 m olan kare şeklinde alanlara ayrılarak her bir alanın içine farklı türde meyve fidanları dikiliyor. Buna göre bahçeye kaç farklı türde meyve fidanı dikilmiştir?
  ÇÖZÜM:
  8 x 10 = 80
  2 x 2 = 4
  80 : 4 = 20

 16. Kenar uzunlukları 80 cm ve 120 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerine tüm kenarlarından 10 cm daha uzun olacak şekilde bir örtü seriliyor. Buna göre örtünün alanı masanın üst yüzünün alanından kaç santimetrekare daha fazladır?
  ÇÖZÜM:
  Masanın alanı 80 x 120 = 9600 cm karedir.
  Örtünün alanı ise 80 + 10 = 90
  120 + 10 = 130
  90 x 130 = 11700 cm kare olur.
  Her ikisinin farkı ise 11700 – 9600 = 2100 cm kare olur.

 17. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve alanı 40 cm² olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
  ÇÖZÜM:
  Çevre uzunluğunun en fazla olması için kısa kenar ile uzun kenar arasındaki farkın en fazla olması gerekiyor.
  Bu dururum da kısa kenarı 1 alırsak, uzun kenarda 40 olur.
  Çünkü bu iki kenarın çarpımı 40 olmalı
  Bu durumda çevre uzunluğu da 1+1+40+40 = 82 cm olur.

 18. Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küpün, bir ayrıtının uzunluğu yarıya düşürülürse küpün yüzey alanında nasıl bir değişme olur?
  A) İki katına çıkar.
  B) Yarıya düşer.
  C) Dört katına çıkar.
  D) Dörtte birine düşer.

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 283 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 283
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 284 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 284
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 285 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 285
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 286 (2020-2021)
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 286

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 5. Sınıf Ders Kitabı “SDR Dikey Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.