6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130-131-132 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 130. 131. ve 132. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 130, 131, 132 (ÖĞÜN Yayınları)

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
  • Lale’nin balonu yerden 6 m yüksektedir. (6)
  • İsmail Bey’in arkadaşına 120 TL borcu var. (-120)
  • Okul kantininin bu ayki geliri 5600 TL’dir. (5600)
  • Bugün Batman’da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 °C’tur. (-3)
 2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (D) Negatif tam sayılar, sıfırdan küçüktür.
  (D) Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan büyüktür.
  (D) Sayı doğrusu üzerindeki bir sayı sağındaki sayıdan her zaman küçük, solundakinden ise her zaman büyüktür.
  (Y) Sıfır bir tam sayı değildir.
  (Y) En küçük negatif tam sayı –1’dir.
 3. Aşağıdaki sayı doğrusu modelinde verilen harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
  A = -5
  B = -2
  C = 1
  D = 2
  E = 5
 4. Yanda verilen tam sayıları aşağıdaki sayı doğrusu modeli üzerinde gösteriniz.
 5. Aşağıdaki noktalı yerlere “ >”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.
  • –28 < Ι-42Ι                 • Ι–15Ι  = 15
  • Ι+95Ι > Ι–21Ι             • –9 > 19
  • 0 <  Ι–5 Ι                     • Ι–20Ι < Ι–150Ι
  • 7  = Ι–7 Ι                      • 4 Ι–14Ι
 6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (Y) Negatif tam sayıların mutlak değeri negatiftir.
  (D) Bir tam sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatif bir tam sayıdır.
  (Y) –13’ün mutlak değeri 9’un mutlak değerinden küçüktür.
  (Y) –2 ifadesi sayı doğrusu üzerinde –2’nin sıfıra (başlangıç noktasına) olan uzaklığını gösterir.
  (Y) Pozitif tam sayıların mutlak değeri sayının kendisine eşittir.
 7. Mutlak değeri 5’ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır?
  4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 ve -4      (9 tane vardır)
 8. y = 15 ise y yerine hangi tam sayılar gelebilir?
  15 veya -15 gelir
 9. Yukarıda verilen sayı doğrusu modeli üzerinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık, B ile C arasındaki uzaklığa eşittir. Ardışık olarak gelen her nokta arasındaki uzaklık eşit olduğuna göre A noktasına karşılık gelen tam sayı kaçtır?
  A = -12
 10. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
  • Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değeri denir.
  • – 2016’nın mutlak değeri 2016
  • – 17 ve 17’nin mutlak değerlerinin toplamı 34
  • Mutlak değeri 10 olan sayılar 10 ve -10
 11. 21 > 5 > –12 > –3
  Yukarıda verilen sıralamanın doğru olması için hangi sayılar yer değiştirilmelidir?
  -3 ve -12
 12. İki basamaklı en büyük negatif tam sayının mutlak değeri kaçtır?
  1
 13. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  –11, 28, |–5| , 3, 0, 49, –104
  49 > 28 > |-5| > 3 > 0 > -11 > 104
 14. Aşağıda verilen kesirlerden bütüne en yakın olanı işaretleyiniz.
  11/12
 15. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  8/9 > 5/10 > 3/8 > 1/12
 16. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) 5 + 3/7 = 38/7
  b) 5/13 : 3/26 = 5/13 . 26/3 = 10/3
  c) 3 tam 1/2 – 7/5 = 7/2 – 7/5 = 21/10
  ç) 1 + 1 tam 2/3 = 1 + 5/3 = 8/3
  d) 1/2 . 2 tam 1/5 = 1/ 2 . 11/5 = 11/10
  e) 1 tam 1/2 – 1 tam 3/8 = 3/2 – 11/8 = 1/8
  f) (1/2 + 1/5 ) . 1/3 = 7/10 . 1/3 = 7/30
  g) 3/5 . (1/3 – 1/8) = 3/5 . 5/24 = 1/8
 17. Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A • B kaçtır?
  A = 2/5
  B = 1 tam 2/3
  2/5 . 1 tam 2/3 = 2/5 . 5/3 = 10/15 = 2/3
 18. (1 + 1/2) . (1 + 1/3) işleminin sonucunu bulunuz.
  (1 + 1/2) . (1 + 1/3)
  = 3/2 . 4/3
  = 2
 19. Simge ve Necdet, okullar arası bilgi yarışmasına katılmıştır. Sorulan soruların 3/8’ünü Simge, kalanını da Necdet cevaplamıştır. Necdet 15 tane soru cevapladığına göre Simge kaç tane soru cevaplamıştır?
  Necdetin cevapladığı miktar 1 – 3/8 = 5/8 kadardır.
   5/8  = 15 olduğuna göre
  Tam değeri 24’tür.
  Simge 3/8 i kadar cevapladığına göre
  24 . 3/8 = 9 adet soru cevaplamıştır.
 20. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  (Y) 11/7 : 7/11 = 1 // 121/49
  (D) 3 : 6/14 < 8
  (D) 5/21 : 5/21 = 1
  (D) 7/3 : 2/3 > 3
 21. 56 soruluk bir testin 3/7’ünü cevaplayan Ege’nin geriye cevaplaması gereken kaç soru kalmıştır?
  56 nın 3/7 si
  56.3/7 = 24 tür.
  Geriye ise 56 – 24 = 32 adet soru yapar
 22. Esra Hanım, iftar için hazırladığı bir tepsi böreğin yarısını kendi ailesi için ayırıyor. Kalanını ise komşularına eşit sayıda börek düşecek şekilde ayarlıyor.
  a) Esra Hanım’ın komşularından birisi 4, diğeri 5 kişilik aileler olduğuna göre böreğin tamamının kaçta kaçının komşulardan bir kişinin yediğini bulunuz.
  1/2 . 1/9 = 1/18
  b) Esra Hanım’ın, 5 kişilik aileye böreğin tamamının kaçta kaçını verdiğini bulunuz.
  1/2 . 5/9 = 5/18

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.