6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133-137 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 133. 134. 135. 136. ve 137. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 133, 134, 135, 136, 137 (ÖĞÜN Yayınları)

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ ve CEVAPLARI

 1. Yanda verilen resimde, bitki örtüsünün bulunduğu toprağın yüzeyi sıfır noktası kabul edilerek hayvanların konumları tam sayılarla ifade edilirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
  A) 8       B) –3       C) –2       D) –5
 2. Aşağıdakilerden hangisi tam sayılarla ifade edildiğinde negatif bir tam sayıyı gösterir?
  A) Esra’nın 12. kattaki evi =12
  B) Ahmet Bey’in Mart ayı satışlarından 550 TL kârı =550
  C) Bir dalgıcın denize 6 m dalmasıyla indiği derinlik =-6
  D) Antalya’nın sıfırın üstünde 42 °C olan hava sıcaklığı =42
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin tam sayı olarak karşılığı –13 değildir?
  A) Deniz seviyesinin 13 metre altı =-13
  B) Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 °C olması =-13
  C) Defne’nin uçurtmasının yerden 13 metre yükseklikten uçması =13
  D) Ali’nin arkadaşına 13 TL borcu = -13
 4. –10, 3, 0, 9, –42 tam sayılarından hangisinin mutlak değeri en büyüktür?
  A) 9 // |9|=9      B) 7 //|7|=7     C) –10 //|-10|=10       D) –42 //|-42|=42
 5. Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri kendisinden büyüktür?
  A) 7  //|7|=7        B) 13 //|13|=13       C) 0 //|0|=0           D) –1 //|-1|=1 
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Pozitif tam sayılar Z⁺ ile gösterilir.
  B) Negatif tam sayılar Z ile gösterilir. //Z⁻ ile gösterilir.
  C) Negatif tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.
  D) Sayı doğrusunda sıfıra (başlangıç noktasına) uzaklığı 8 birim olan iki tane tam sayı vardır.
 7. Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi en küçüktür?
  A) –28       B) –5       C) 0       D) 3
  -28 < -5 < 0 <3
 8. Yandaki karşılaştırmaların kaç tanesinde “>” sembolünü kullanmak doğru olur?
  A) 1              B) 2          C) 3       D) 4
  -17 < +12
  -3 > -19
  +2 > -9
  -32 < -5
  -1 > -24
 9. –5, 3, 8, 0, –9, 25 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –9, –5, 0, 3, 8, 25
  B) 0, –5, –9, 3, 8, 25
  C) –5, –9, 0, 3, 8, 25
  D) –5, –9, 0, 8, 25, 3
 10. Aşağıdaki tabloda bazı illerin şubat ayındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
  Tablo: İller ve İllerin Şubat Ayındaki Ortalama SıcaklıklarıTabloya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A) En soğuk il Erzurum’dur.
  B) Erzurum’un sıcaklık değerini gösteren tam sayı, tablodaki en büyük negatif tam sayıdır.
  C) En sıcak il İstanbul’dur.
  D) İstanbul’un sıcaklık değerini gösteren tam sayı, tablodaki en büyük pozitif tam sayıdır.
 11. Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi –21 ile –5 tam sayıları arasındadır?
  A) –43        B) –25       C) –19       D) –2
  -21 < -19 < -5
 12. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi –12’ye en yakın olandır?
  A) –1           B) –8         C) –20       D) –13
 13. –10 ile +7 arasında kaç tane tam sayı vardır?
  A) 14           B) 15           C) 16          D) 17
  -9, -8, -7, ………., -1, 0, 1, 2,…….,6, 7
 14. –4’ten büyük +5’ten küçük kaç tane tam sayı vardır?
  A) 8            B) 7            C) 6            D) 5
  -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
 15. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) 7/8 kesri yarımdan büyüktür. // 7/8 > 1/2
  B) 5/12 kesri yarımdan küçüktür. // 5/12 < 1/2
  C) 2/8 kesri yarıma 1/4 kadar yakındır. // 2/8 + 1/4 = 1/2
  D) 21/46 kesri yarıma eşittir. // 21/46 ≠ 1/2
 16. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi 5 sayısına en yakındır?
  Cevap : C) 5tam 1/8
 17. Yukarıdaki sıralamada noktalı yere aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılamaz?
  Cevap : A) 6/8
 18. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?
  Cevap: B
 19. 6/7 + 5/6 – 4/21 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  6/7 + 5/6 – 4/21 = 3/2
  Cevap: C) 3/2
 20. Yandaki şekilde altta verilen iki tuğladaki kesirlerin toplamı hemen üzerindeki tuğlada yazmaktadır. Buna göre A + B kaçtır?
  22/20 + B = 49/15 => B = 13/6
  3/5 + A = 22/20 => A = 1/2
  A + B = 1/2 + 13/6 = 8/3
  Cevap D) 8/3
 21. Yukarıdaki sayı doğrusunda modellenen çarpma işlemi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  Cevap : C) 3.3/4 = 9/4
 22. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
  Cevap: B) 3 – 1 tam 2/3 = 3 – 5/3 = 4/3 = 1 tam 1/3
 23. 6 tam 3/5 : 11/3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: C) 33/5 . 3/11 = 9/5 = 1 tam 4/5
 24. 5 tam 1/4 kesrinin içinde kaç tane çeyrek vardır?
  5 tam 1/4 : 1/4 = 21/4 . 4 = 21
  Cevap : B) 21
 25. (1/5 + 3tam1/3) . (2tam1/2 – 5/8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  (1/5 + 3tam1/3) = 1/5 + 10/3 = 53/15
  2tam1/2 – 5/8 = 15/8
  53/15 . 15/8 = 53/8
  Cevap : B) 53/8
 26. (9-1/4):7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  35/4 . 1/7 = 5/4 = 1tam1/4
  Cevap : A) 1tam 1/4
 27. 60 : (1tam2/3 + 5/6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  60 : 15/6 = 60 . 6/15 = 24
  Cevap : B) 24
 28. Ayaz, evinde bulunan kitapların 27 ’sini okumuştur. Evinde okumadığı 15 kitabı olan Ayaz’ın toplam kaç kitabı vardır?
  15:5 = 3
  3 . 7 = 21
  Cevap : B) 21
 29. Gökhan yeni alınan silgisinin 2/5 sini ilk hafta, 1/2 ’ini de ikinci hafta bitiriyor. Gökhan’ın ikinci hafta harcadığı silgi, geriye kalan silginin kaç katıdır?
  2/5 + 1/2 = 9/10
  1/2 : 1/10 = 1/2 . 10 = 5
  Cevap : C) 5
 30. Ahmet bir karpuzun 1/3 ’ini, Serap 4/8 ’ünü, Mustafa da kalanını yemiştir. En çok karpuz yiyen en az yiyenin kaç katı yemiştir?
  4/8 : 1/6 = 3
  Cevap : B) 3
 31. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1’den küçük olarak tahmin edilir?
  1/2 + 3/8 < 1
  Cevap : A) 1/2 + 3/8

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


One thought on “6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133-137 (ÖĞÜN)

 • 25 Şubat 2021 tarihinde, saat 08:40
  Permalink

  İşime çokkkkkk yaradı

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.