6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178-179-180 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178. 179. ve 180. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 178, 179, 180 (ÖĞÜN Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki tabloda oran ifadeleri verilmiştir. Buna göre noktalı yerlere, verilen ifadelerin farklı gösterimlerini yazınız.
  a’nın b’ye oranı 8’in 13’e oranı 17’nin 5’e oranı 14’ün 25’e oranı
  a/b 8/13 17/5 14/25
  a/b 8/13 17/5 14/25
  a:b 8:13 17:5 14:25
 2. Hızlı okuma yarışı yapan Efe ile Ece’nin öğretmenleri, ikisinin de okuduğu kelimeleri saydı ve Efe’nin okuduğu kelime sayısının Ece’ninkilere oranının 2/3 olduğunu söyledi. Buna göre yarışı kim kazanmıştır?
  Ece Kazanmıştır.
  Efe 2/3 olduğuna göre Ece 3/3 olacaktır.
  Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan daha büyüktür.
  3/3 > 2/3
  Örneğin Ece 30 sayfa okuduysa Efe 2/3 okumuş.
  30 ⋅ 2/3
  = 30 ⋅ 2 / 3
  = 60 / 3
  = 20 sayfa Efe okumuş olur.
 3. Simge’nin kütlesi 42 kg ve arkadaşı Özge’nin kütlesi 52 kg’dır. Simge’nin kütlesinin Özge’nin kütlesine oranını bulunuz.
  Oran dediğine bölüm yapacağız:
  Simge / Özge
  = 42/52
  = 21/26
 4. Ali’nin çalışma masasının eni 45 cm ve boyu 75 cm olduğuna göre masanın boyunun enine oranı kaçtır?
  Boyunun enine oranı sorulduğundan:Boy/ En
  = 75/45 (3 ile sadeleştir)
  = 25/15 (5 ile sadeleştir)
  = 5/3
 5. Yanda verilen tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Kutay’ın iş makinesi sayısının Ömer’in iş makinesi sayısına oranı kaçtır?
  Kutay (İş Makinesi) / Ömer (İş Makinesi)
  = 3/7
  b) Ömer’in uçak sayısının Kutay’ın uçak sayısına oranı kaçtır?
  Ömer (Uçak) / Kutay (Uçak)
  = 6/5
  c) Kutay’ın top sayısının toplam top sayısına oranı kaçtır?
  Kutay (Top) / Toplam Top
  = 2/15
 6. Bukalemun, sürüngenler sınıfında olan ve belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen, omurgalı hayvanların ortak adıdır. Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5’tir. Bir jet uçağıyla karşılaştırılırsa bukalemunların dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır.
  Sizce boyu 30 cm uzunluğunda olan bir bukalemunun dilinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç cm’dir?
  = 30 ⋅ 1,5
  = 45 cm dil uzunluğuna sahiptir.
 7. Yandaki tabloda 6/A sınıfındaki gözlük kullanan ve kullanmayan kız ve erkek öğrenciler verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
  Kız Öğrenciler = 2 + 8 = 10
  Erkek Öğrenciler = 4 + 7 = 11
  = 10/11
  b) Gözlüklü kız öğrenci sayısının gözlüklü erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
  Gözlüklü Kız Öğrenciler = 2
  Gözlüklü Erkek Öğrenciler = 4
  = 2/4
  = 1/2
  c) Gözlüksüz erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranını bulunuz.
  Gözlüksüz Erkek Öğrenciler = 7
  Kız Öğrenci Sayısı = 2 + 8 = 10
  = 7/10
  ç) Gözlüklü öğrenci sayısının gözlüksüz erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
  Gözlüklü Öğrenciler = 2 + 4 = 6
  Gözlüksüz Erkek Öğrenciler = 7
  = 6/7
  d) Gözlüksüz öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
  Gözlüksüz Öğrenciler = 8 + 7 = 15
  Erkek Öğrenciler = 4 + 7 = 11
  = 15/11
 8. Samet, 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış, 1 sorusunu yanlış cevaplamış ve 4 sorusunu boş bırakmıştır. Buna göre;
  a) Samet’in doğru cevapladığı soru sayısının boş bıraktığı soru sayısına oranını bulunuz.
  Doğru Sayısı = 15
  Boş Sayısı = 4
  = 15/4
  b) Samet’in yanlış cevapladığı soru sayısının toplam soru sayısına oranını bulunuz.
  Yanlış Sayısı = 1
  Toplam Soru Sayısı = 20
  = 1/20
 9. Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 1/3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kızların sayısının sınıf mevcuduna oranı 1/4 ’dir.
  B) Sınıf mevcudunun erkeklerin sayısına oranı 4/3 ’tür.
  C) Kızların sayısı erkeklerden fazladır. //kızların sayısı erkeklerden eksik olmak zorundadır.
  D) Erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katıdır.
 10. Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 cm’dir. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı nedir?
  Kare = 48 / 4 = 12
  Eşkenar Üçgen = 48/3 = 16
  Kare / Eşkenar Üçgen
  = 12/16
  = 3/4
 11. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (Y) 25 m/sn birimsiz orandır.
  (D) Oran, iki çokluğun karşılaştırılmasını sağlar.
  (D) Bazı oranların birimi yoktur.
  (D) Oran yazılırken ilk söylenen paya, ikinci söylenen paydaya yazılır.
  (Y) Oranlar her zaman basit kesir olmalıdır.
 12. Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 2/3 ve Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ise Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı kaçtır?
  Betül / Defne = 2/3 ise;
  Defne / Esra = 6/5 ise; 
  Betül / Esra = 4/5 olacaktır.
 13. Birimli ve birimsiz oranı birer örnekle açıklayınız.
  Birimli Oran :
  Hız = m/sn
  Birimsiz Oran = Anne ve Babanızın Yaşları Oranı ya da Ayşe’ nin yaşının Ali’ nin yaşına oranı
 14. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsiz orandır?
  A) 2 saatte 80 km yol giden bir otomobilin aldığı yolun geçen süreye oranı ⇒ km/sa
  B) 5 dakikada 17 litre su akıtan bir musluğun akıttığı suyun zamana oranı ⇒ lt/dk
  C) 28 kg olan Nilay’ın kütlesinin 70 kg olan annesinin kütlesine oranı ⇒ Birimsiz
  D) 12 dakikada 500 m yüzen bir yüzücünün yüzdüğü mesafenin zamana oranı ⇒ m/dk
 15. Bir otomobil saniyede 20 metre yol almaktadır. Aynı otomobilin saatteki hızı kaç km/sa’ tir?
  Saniyede 20 metre ise;
  Dakikada = 20 * 60 = 1200 metre
  Saatte = 1200 * 60 = 72000 metre
  km cinsinden sorduğu için metreyi kilometreye çevirirsek;
  72000 m = 72 km/sa olacaktır.Yada direk 60 * 60 = 3600 (saniyeyi saate çevirdik)
  20 * 3600 = 72000 de yapabilirsiniz.

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.