6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181-182-183 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 181. 182. ve 183. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 181, 182, 183 (ÖĞÜN Yayınları)

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Yukarıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. Devirli ondalık gösterimleri işaretleyiniz.
  12/20 = 0,6
  13/8 = 1,625
  1 tam 2/25 = 27/25 = 1, 08
  42/50 = 0,84
  2/3 = 0,666….
  5/11 = 0,454545….
 2. 3 tam 608/1000 kesrini çözümleyiniz.
  3 tam 608/1000 = 3608/1000 = 3,608
  3.10º + 6/10 + 8/1000
 3. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) Ondalık gösterimler çözümlenirken basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmış olur.
  b) eşitliğinde a = 7 ve b = 3’dır.
  c) 4,235 = ( 4 . 1) + ( 2 . 1/10) + ( 3 . 1/100) + ( 5 . 1/1000)
  ç) Çözümlenmiş hâli 3.10² + 5.10¹ + 8 . 1/10² + 7 . 1/10³ olan ondalık gösterim 305,087 ’dir.
  d) 5 tam 28/100 kesrinin çözümlenmiş şekli 5 . 1 + 2 . 1/10 + 8/100 ’dir.
 4. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
  a) 12,07 = 1.10 + 2.10º + 7/10²
  b) 0,129 = 1/10 + 2/10² + 9/10³
  c) 192,13 = 1.10² + 9.10¹ + 2.10º +  1/10 + 3/10²
  ç) 1,280 = 1.1 + 2/10 + 8/100
 5. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız.
  a) 2,143 –> 2,1
  b) 46,076 –> 46,1
  c) 24,238 –> 24,2
  ç) 0,859 –> 0,9
 6. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili basamaklara yuvarlayınız.
  a) 3,807 –> 3,8
  b) 14,148 –> 14,15
  c) 7,129 –> 7,1
  ç) 0,058 –> 0,06
 7. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) Ondalık kesirler yuvarlanırken yuvarlanması istenen basamağın sağındaki basamak 5 ile karşılaştırılır.
  b) 3,829 ≈ 3,8 ise bu ondalık gösterim yüzde birler basamağına göre yuvarlanmıştır.
  c) 0,207 ondalık gösterimi yüzde birler basamağına göre yuvarlandığında 0,21 olur.
  ç) 44,3a7 ondalık gösteriminin onda birler basamağında yuvarlanmış hâli 44,4 ise a yerine 5, 6, 7, 8, 9 rakamları yazılabilir.
 8. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
  a) 0,15 • 6 = 0,9
  b) 12 • 0,78 = 9,6
  c) 6,75 • 1,7 = 11,475
  ç) 12,37 • 46 = 569,02
  d) 26,3 • 1,72 = 45,236
  e) 6,8 • 1,39 = 9,452
 9. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
  48,93 • 10 = 489,3
  4,893 • 1000 = 4893
  489,3 • 100 = 48930
  0,4893 • 100 = 48,93
 10. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
  a) 23,5 : 5 = 4,7
  b) 8,52 : 0,4 = 21,3
  c) 88,76 : 1,4 = 63,4
  ç) 61,64 : 2,3 = 26,8
 11. (0,72 – 0,38) x 0,3 işleminin sonucunu bulunuz.
  (0,72 – 0,38) x 0,3 = 0,34 x 0,3 = 0,102
 12. Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) (0,96 – 0,45) x 0,7 = 0,357
  b) 4,82 x (25,3 + 2,8) = 135,442
  c) (3,608 + 1,6) : (0,2 x 3,1) = 8,4
  ç) 5,2 x 3,4 + 0,8 : 0,2 = 21,68
 13. Bilgisayar ürünleri satıcısı, toptancıdan 450 adet CD almıştır. Bu CD’leri 15’lik paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 13,90 TL’ye satmıştır. Buna göre satıcı kaç TL kazanmıştır?
  Paket miktarını bulalım;
  450/15 = 30 paket
  Her paketi 13,90 TL’ye satıldığına göre
  Satıcı 30 × 13,90 = 417 TL.
 14. Özge’nin kilosu 48,75 kg’dır. Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik ise Pervin kaç kg’dır?
  Pervin’in kilosu Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik olduğuna göre
  (48,75 x 2) – 13,2 olur.
  97,5 – 13,2 = 84,3 kg olur
 15. Nevin ve Özkan Öğretmen 21 öğrencisini sinemaya götürüyorlar. Tam bilet ücreti 8,5 TL ve öğrenci bilet ücreti 5,5 TL olduğuna göre 23 kişilik bu grup sinema için toplam kaç TL öder?
  Öğretmenler için 8,5 × 2 = 17 TL yapar,
  Öğrenci için 21 × 5,5 = 115,5 TL yapar.
  Toplamda ise 115,5 + 17 = 132,5 TL yapar.
 16. Nedim Bey, peşin fiyatına 8 taksitle bir çamaşır makinesi alıyor. Çamaşır makinesine 1750 TL veren Nedim Bey’in bir taksiti kaç TL’dir?
  Taksit miktarı 1750/8 = 218,75 TL yapar
 17. Zafer Öğretmen, öğrencilerini Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürmek için gezi düzenliyor. 24 öğrenciden yol ve giriş ücreti olarak toplam 278,4 TL topluyor. Bu gezi için her öğrencinin kaç TL ödediğini bulunuz.
  Toplam ücreti, kişi sayısına bölmemiz gerekiyor.
  278,4/24 = 11,6 TL ödenmiştir.
 18. İstanbul’daki Marmaray hattında trenin maksimum hızı 100 km/sa’tir. Trenin saniyedeki hızı kaç m/sn’dir?
  1 saatte 3600 sn vardır.
  100.000/3600 = 27,77 m/sn yapar.
 19. Aşağıda verilen ifadelerle oranları eşleştiriniz.
  Mehmet 7, ağabeyi 11 yaşında olduğuna göre Mehmet’in yaşının ağabeyinin yaşına oranı (7/11) 
  25 soruluk testte 3 yanlışı olan Merve’nin yanlış soru sayısının tüm soru sayısına oranı (3/25)
  Babası 25, Mustafa 3 yaşında olduğuna göre babasının yaşının Mustafa’nın yaşına oranı (25/3)
  11 litre sütün 7 litre meyve suyuna oranı (11/7)
 20. 32 kişilik bir sınıfta 14 öğrenci futbol maçı, 10 öğrenci basketbol maçı, kalan öğrenciler ise voleybol maçı izlemeyi seviyor.
  a) Basketbol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin, futbol maçı seyretmeyi seven öğrencilere oranı nedir?
  10/14 = 5/7
  b) Voleybol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin tüm sınıftaki öğrencilere oranı kaçtır?
  32 – 24 = 8
  8/32 = 1/4
 21. 8 ile 3 iki doğal sayıdır. Bu sayıların farklarının toplamlarına oranı kaçtır?
  8 – 3 = 5
  8 + 3 = 11
  5/11
 22. 1 kilo mandalina 3 TL ve 1 kilo elma 2 TL’dir. 3 kilo mandalinanın fiyatının 5 kilo elmanın fiyatına oranı kaçtır?
  3 x 3 = 9
  5 x 2 = 10
  9/10

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.