6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 218-221 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 218., 219., 220. ve 221. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 218, 219, 220, 221 (ÖĞÜN Yayınları)

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (D) Bir cebirsel ifadede, bir sayı ile bir ya da birden çok değişkenin çarpımına katsayı denir.
  (D) 7k – 11 cebirsel ifadesinin 2 tane terimi vardır.
  (Y) 3x + 27 cebirsel ifadesinin sabit terimi 3’tür.
  (D) 8/15y – 4 cebirsel ifadesinin katsayıları 8/15 ve –4’tür.
 2. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
  • 5x – 2 = Bir sayının 5 katının 2 eksiği
  • 3k +1 = Bir sayının 3 katının 1 fazlası
  • 7x² = Bir sayının karesinin 7 katı
  • 2 . (3 + y) = Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
  • 2/3a – 4 = Bir sayının 2/3 katının 4 eksiği
 3. 3 • (7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
  y = 8 için;
  = 3 . (7y – 11)
  = 3 . (7.8 – 11)
  = 3 . (56 – 11)
  = 3 . 45
  = 135
 4. c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
  A) 7c           B) 7           C) 3c + 4           D) 4c + 3
  3c + 4 doğru cevaptır.
 5. Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
  A) 28a2bc – 3ab
  B) x + 2y –xy + 10
  C) 2014kpr + 208k2p
  D) 1234a2 +2ac + 1980d
  Harfler değil işlem öncesi sayıları esas alınır. A, C ve D seçenekleri 3 terimlidir. Sadece B seçeneği 4 terimlidir.
 6. Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3/5xy² terimi ile benzerdir?
  A) 208xy       B) 3x²y        C) 3/5x        D) xy²
  x ve y² terimleri olan sadece D seçeneğidir.
 7. Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.
  Cebirsel İfade Terim Sayısı Sabit Terim Katsayılar Toplamı
  8z – 5 2 -5 8-5 = 3
  12a + 7b 2 Yok 12 + 7 = 19
  9d² + 3d – 11 3 -11 9+3-11 = 1
  7 – 5x 2 7 7-5 = 2
  9b – 2a 2 Yok 9-2 = 7
  5a + 9c + 21 3 21 5+9+21 = 35
  4a + 7b + 8ab – 1 4 -1 4+7+8-1 = 18
 8. ⌂ → v ve 1 △ → 1 olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.
  5v + 1 = ⌂⌂⌂⌂⌂⧍
  v + 3 = ⌂⧍⧍⧍
 9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
  A) Çalışanlarınız temizlik koşullarına uygun kıyafetler giyiyor mu?
  B) Düzenli olarak ilaçlama yapıyor musunuz?
  C) Fırını hangi sıklıkla temizliyorsunuz?
  D) Günde ortalama kaç kişi ekmek alıyor? // sağlık koşulları ile ilgisi yoktur.
 10. Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
  Tablo yada grafik oluşturabilirsiniz.
 11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.
  Anket Konusu = Spor
  Araştırma Sorusu = En sevdiğiniz spor dalları hangileridir ?Aşama1 = Anket konusu seçimi
  Aşama2 = Anket sorusu yada soruları seçimi
  Aşama3 = İlgili grup araştırması
  Aşama4 = İlgili grup cevapları
  Aşama5 = Tablo yada grafik oluşturma
 12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) Ülkemizde istatistik faaliyetlerini yürüten kurum, TÜİK – Türkiye İstatistik Kurumudur.
  b) İstatistiksel verileri daha kolay yorumlamak için tablo yada grafik gibi yöntemler kullanılır.
  c) Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.
  ç) Bir veri grubunun aritmetik ortalaması verilerin toplamı veri adet sayısına bölünerek bulunur.
  d) 2, 7, 11, 18, 19, 29, ? veri grubunun açıklığı 38 ise “?“ yerine 40 gelmelidir.  //X – 2 = 38 ⇒ X = 40
 13. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.
  a) 8, 15, 9, 21, 2
  Aritmetik Ortalama : Sayıların Toplamı / Sayı Adeti
  = (8 + 15 + 9 + 21 + 2) / 5
  = 55/5
  = 11
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  Açıklık = 21 – 2
  Açıklık = 19
  b) 6, 14, 90, 1, 7, 20, 9
  Aritmetik Ortalama : Sayıların Toplamı / Sayı Adeti
  = (6 + 14 + 90 + 1 + 7 + 20 + 9) / 7
  = 147 / 7
  = 21
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  Açıklık = 90 – 1
  Açıklık = 89
 14. Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz
  Aritmetik Ortalama :
  = 30 + 10 + 20 / 30
  = 60 / 30
  = 2 dakika
 15. 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
  Açıklık = 5 olmalı
  Sayılar = 1,2,2,3,4,5,5,6 olursa 6 – 1 = 5 olur
 16. Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
  Üç sınavın toplamı = 3 * 80 = 240
  Yeni aritmetik ortalama = (240 + 86 )/ 4
  = 326 / 4
  = 81,5
 17. 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?
  A) 15           B) 17           C) 18           D) 19
  6 sayının toplamı = 6 * 11 = 66
  Aritmetik ortalama 12 olması için sayıların toplamı = 12 * 7 = 84
  = 84 – 66
  = 18 eklenirse ortalama 12 olur.
 18. Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
  Aşağıda çizilmiştir.
  b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.
  Kız Öğ. Sayısı = (12 + 13 + 16 + 19) / 4
  = 60 / 4
  = 15
  c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.
  Kız Öğrenci = 12 + 13 + 16 + 19 = 60
  Erkek Öğrenci = 15 + 14 + 13 + 14 = 56
  Aritmetik Ortalama : 60 + 56 / 4
  = 116 / 4
  = 29
 19. Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir. Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
  Aşağıda çizilmiştir.
 20. Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor.
  Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.
  Pazartesi = 20
  Salı = 35
  Çarşamba = 25
  Perşembe = 30
  Cuma = 15
  Aritmetik Ortalama :
  = 20 + 35 + 25 + 30 + 15 / 5
  = 125 / 5
  = 25
  b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?
  Türkçe = 20 + 35 + 25 + 30 + 15 = 125
  Matematik = 15 + 10 + 25 + 20 + 30 = 100
  Aritmetik Ortalama = 125 + 100 / 5
  = 225 / 5
  = 45
  c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.
  Pazartesi = 15
  Salı = 10
  Çarşamba = 25
  Perşembe = 20
  Cuma = 30
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  = 30 – 10
  = 20
 21. Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;
  a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
  Sizce tiyatro mu eğlenceli sinema mı ?
  b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.
  Gözlem, görüşme, anket ve soru kağıdı
 22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?
  Aritmetik Ortalama = (1800 + 1600 + 2500 + 3800) / 4
  = 9700 / 4
  = 2425
  b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  = 3800 – 1600
  = 2200
  c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?
  Ortalama 2425 olduğundan yönetici ve genel müdür maaşları yüksektir.
 23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.
  Minimum Ortalama = (499 + 550 + 600) / 3
  = 1649 / 3
  = 549, 66
  Maksimum Ortalama = (1000 + 799 + 1100) / 3
  = 2899 / 3
  = 966,33

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 218 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 218
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220_18 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220_18
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220_19 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220_19
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 221 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 221

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.