6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222-228 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222., 223., 224., 225., 226., 227. ve 228. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Testi ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 (ÖĞÜN Yayınları)

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ ve CEVAPLARI

 1. 8 y + 19 cebirsel ifadesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sabit terimi 19’dur.
  B) Katsayılarının toplamı 27’dir.
  C) 3 terimden oluşur. // Sabit terimi 3 değil 1 tanedir. 19 sabit terim.
  D) Değişkeni y’dir.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde cebirsel ifadeye ait sözel ifade yanlış verilmiştir?
  A) a + 19: Babamın yaşının 19 fazlası
  B) 2b – 4: Cebimdeki paranın 2 katının 4 TL eksiği
  C) 3 • (c + 2): Tabaktaki muzların 3 katının 2 fazlası // 3x + 2 olmalı
  D) 4d²: Kare şeklindeki arsanın alanının 4 katı
 3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri a = 2 ve y = 5 için en büyüktür?
  A) 2a² + 5y           B) 5a – 2y           C) 4a + 3y           D) y² + 1/2a
  A = 2a² + 5y
  A = 2.2² + 5.5
  A = 2.4 + 25
  A = 8 + 25
  A = 33
  B = 5a – 2y
  B = 5.2 – 2.5
  B = 10 – 10
  B = 0
  C = 4a + 3y
  C = 4.2 + 3.5
  C = 8 + 15
  C = 23
  D = y² + 1/2 a
  D = 5² + 1/2 . 2
  D = 25 + 1
  D = 26
 4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bir ikizkenar üçgenin çevresi 2a + b cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
  B) Bir dikdörtgenin çevresini gösteren cebirsel ifade 2 • (x + y) olabilir.
  C) Bir eşkenar dörtgenin çevresi 4c cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
  D) Bir karenin çevresini anlatan cebirsel ifade a² olabilir.
 5. Aşağıdakilerden hangisi benzer terim çifti olamaz?
  A) 49y² ile 3/5y²        B) 2xy ile 2070xy        C) 62ax² ile 7a²x          D) 3/4mt ile 100mt
  C seçeneği doğru cevaptır. İlk değişkende x² , ikinci değişkende a² mevcuttur. Benzer terim çifti değildir.
 6. Rehberlik Araştırma Merkezi, bir tiyatro oyununun kız ve erkek çocukları üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bu araştırmada veri toplamak için başvurulacak araştırma grubu hangisidir?
  A) Liseli gençler
  B) Üniversite öğrencileri
  C) Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri
  D) Küçük çocuğu olan anneler
 7. Yandaki tabloda bir okul kantininde 5 gün boyunca satılan simit ve tost sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sadece salı günü satılan tost sayısı simit sayısından fazladır.
  B) Cuma günü satılan tost ve simit sayıları birbirine eşittir.
  C) Tost ve simit satışlarındaki en büyük fark perşembe günü olmuştur.
  D) Tabloya göre “Bu okuldaki öğrenciler, tostu simitten daha çok seviyor.” sonucu çıkarılabilir. // Sevmek yada sevmemek ile ilgili tabloda veri yoktur.
 8. Yandaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 100 alan erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır.
  B) Notu 60 ve 70 olan öğrenci sayıları birbirine eşittir.
  C) Bu sınıfın mevcudu 50 kişidir.
  D) Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır.
 9. 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 60           B) 62           C) 72           D) 78
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  Açıklık = 78 – 6
  Açıklık = 72
 10. Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 6           B) 9           C) 10           D) 11
  Ozan – Samet – Sefa = 8 . 3 = 24 (yaşları toplamı)
  Ozan ve Samet = 9 . 2 = 18
  Sefa = 24 – 18
  Sefa = 6
 11. 8, 15, 102, 4, 46, 59, ?Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
  A) 1           B) 2           C) 3           D) 5
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  99 = 102 – x
  x = 102 – 99
  x = 3
  C seçeneği 3 doğru cevaptır.
 12. Bir ortaokulda öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıkları araştırılmış ve elde edilen bilgiler yandaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 5. sınıf öğrencilerinin 2/3 ’si kahvaltı yapıyor.
  B) 7. sınıfta kahvaltı yapan ve yapmayan öğrencilerin sayıları birbirine eşittir.
  C) 8. sınıfta kahvaltı yapan 105 öğrenci vardır.
  D) 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 190 dır. // 6. Sınıf öğrenci sayısı 105 + 75 = 180 ‘dir.
 13. 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40
  Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) 50, 40           B) 48, 42           C) 36, 63           D) 28, 60
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  = 70 – 20
  = 50
  Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
  = (25 + 40 + 45 + 50 + 20 + 70 + 49 + 21 + 40 )/ 9
  = 360 / 9
  = 40
  A seçeneği 50, 40 doğru cevaptır.
 14. 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?
  A) 18           B) 19           C) 20           D) 21
  = 18 • 5
  = 90 (5 sayının toplamı)
  = 3 • 5 = 15 (Sayılar arttırımı)= 90 + 15
  = 105
  Yeni Aritmetik Ortalama = 105 / 5
  = 21
 15. Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?
  A) 90           B) 91           C) 92           D) 93
  Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
  = (87 + 90 + 96 )/ 3
  = 273 / 3
  = 91
 16. İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?
  A) 85           B) 86           C) 87            D) 88
  Sayılar Toplamı = 85 • 3
  = 255
  90 + 78 + x = 255
  168 + x = 255
  x = 255 – 168
  x = 87
 17. Yukarıdaki tabloda bir markette bir haftada satılan kutu süt ve kutu meyve suyu sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Pazartesi satılan meyve suyu sayısı süt sayısından fazladır.
  B) Cuma günü 92 kutu süt satılmıştır.
  C) Pazar günü satılan süt ve meyve suyu sayılarının ortalaması 83’tür.
  D) En çok meyve suyu pazar günü satılmıştır. // En çok meyve suyu çarşamba günü satılmıştır.
 18. Yukarıdaki grafikte Bakkal Ahmet Bey’in bir hafta boyunca sattığı ekmek ve kutu çay sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) En çok ekmek, çarşamba günü satılıyor.
  B) Bakkal günde ortalama 30 ekmek satıyor.
  C) Bakkal en az çayı perşembe günü satıyor.
  D) Bakkalın cuma ve cumartesi günü sattığı çayın sayıları birbirine eşittir. // Cuma 20, cumartesi 10 çay satılmıştır.
 19. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?
  A) 15, 24, 3, 97, 62, 1            B) 44, 25, 68, 26, 20, 53
  C) 11, 90, 48, 65, 5, 7            D) 108, 92, 15, 26, 57, 10
  A = 97 – 1 = 96
  B = 68 – 20 = 48
  C = 90 – 5 = 85
  D = 108 – 10 = 98
  B seçeneği 44, 25, 68, 26, 20, 53 doğru cevaptır.
 20. 28, 96, 24, 44
  Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
  A) 45           B) 46           C) 48           D) 50
  Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
  = (28 + 96 + 24 + 44) / 4
  = 192 / 4
  = 48
 21. Yandaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
  A) 8           B) 40           C) 43           D) 50
  42 – 10 = 32 ⇒ 10 ve 42 arasında olmalı sadece B seçeneği olabilir.
 22. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fen bilimleri dersinden aldıkları puanlar veriliyor. Tabloya göre kaç öğrenci sınıf ortalamasının altında not almıştır?
  A) 17           B) 12           C) 9             D) 5
  = ((4•32) + (5•45) + (8•60) + (7•85) + (3•95) )/ 4 + 5 + 8 + 7 + 3
  = (128 + 225 + 480 + 595 + 285) / 27
  = 1713 / 27
  = 63,44
  4 + 5 + 8 = 17 öğrenci ortalamanın altında not almıştır.
 23. Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları sırasıyla 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 20           B) 22           C) 24           D) 35
  Açıklık = En Büyük – En Küçük
  = 42 – 18
  = 24
 24. Isparta’daki bir halı fabrikasının 2018 yılının ilk dört ayında ürettiği ve ihraç ettiği halı sayılarının dağılımı yandaki tabloda veriliyor. Buna göre tablodaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
  A seçeneği : Yanlış
  Ocak Ayı : Doğru verilmiş
  Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 İhraç 100 yapılmış.
  Mart Ayı : Doğru verilmiş.
  Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 225 ihraç 200 yapılmış.
  B seçeneği : Yanlış
  Ocak Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 225 ihraç 100 yapılmış.
  Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 ihraç 75 yapılmış.
  Mart Ayı : Yanlış verilmiş . Üretilen 175 ihraç 50 yapılmış.
  Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 200 ihraç 75 yapılmış.
  C seçeneği : Doğru seçenek.
  Ocak Ayı : Doğru verilmiş
  Şubat Ayı : Doğru verilmiş
  Mart Ayı : Doğru verilmiş
  Nisan Ayı : Doğru veriliş.
  D seçeneği : Yanlış
  Ocak Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 125 ihraç 75 yapılmış.
  Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 100 ihraç 75 yapılmış.
  Mart Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 ihraç 25 yapılmış.
  Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 175 ihraç 50 yapılmış.
 25. Hatice Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk, 1,7 dk, 1,9 dk, 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor. Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1,1           B) 1,2           C) 1,3           D) 1,4
  Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
  = 2,4 – 1,3
  = 1,1
 26. Bir iş yerinde “çalışanların memnuniyeti anketi” yapılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket formunda aşağıdaki sorulardan hangisinin bulunması gereksizdir?
  A) Bizimle çalışırken kendinizi değerli hissediyor musunuz?
  B) İstek ve ihtiyaçlarınızın dikkate alındığını düşünüyor musunuz?
  C) Aldığınız eğitime uygun bir bölümde mi çalışıyorsunuz?
  D) Ailenizde herkes okuma yazma biliyor mu?
 27. Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müşterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Erkek müşteriler en çok kahverengi ayakkabıları tercih etmiştir.
  B) Kadın müşteriler en çok beyaz ayakkabıları tercih etmiştir.
  C) Mağaza sahibi, kadın müşterilere günde ortalama 6 ayakkabı satmıştır. // 3 + 2 + 12 + 8 + 5 / 7 = 4,2 ortalamadır.
  D) Erkek müşterilerin verilerinin açıklığı 19’dur.
 28. Bir hayvansever, kadın ve erkeklerin evcil hayvan tercihlerini merak ediyor ve araştırmaları sonucunda yandaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Erkeklerin tercihlerini oluşturan veri grubunun açıklığı 9’dur.
  B) Kadınların en çok tercih ettiği evcil hayvan, balıktır. // kedidir.
  C) Erkeklerden yalnızca bir kişi tavşanı tercih etmiştir.
  D) Kuş tercih eden kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5/6 ’tir.

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 224 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 224
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 228 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 228

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


One thought on “6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222-228 (ÖĞÜN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.