6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 293-297 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 293., 294., 295., 296. ve 297. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Testi ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 293, 294, 295, 296, 297 (ÖĞÜN Yayınları)

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ ve CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şekilde verilen açıların birinin gösterimi olamaz?
  A) ABC           B) EBD           C) CBD           D) ECB //B çıkış noktası olduğu için orta harf olmak zorundadır.
 2. Şekilde verilen açı, aşağıdaki açılardan hangisiyle eş değildir?
  C seçeneği ile eş değildir.
 3. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) AOB dik açıdır.
  B) CAO geniş açıdır.
  C) DOC ile BOA komşu açılardır. // DOC ve BOC komşu açılardır.
  D) BOC ile COD tümler iki açıdır.
 4. Aşağıda verilen şekillerden hangisi komşu tümler iki açıya aittir?
  Komşu tümler demek hem komşu açı olacak hem de 90° toplamları olacak demektir. B şıkkı bu şartı sağlamaktadır.
 5. Yandaki şekilde COD dik açıdır. m(COE) = 117° olduğuna göre m(AOB) = x kaç derecedir?
  A) 17           B) 27           C) 34           D) 50
  Şekli incelediğimiz COE açısı 117° dir. İki açıdan oluşmaktadır. COD ve DOE açıları toplamı 117°dir.
  Şekilde COD açısı 90° olduğundan;
  DOE = 117 – 90
  DOE = 27° dir.AOB yani x açısı komşu ters açı olduğundan DOE ile aynı değere sahiptir.
  DOE = AOB .
  x = 27° dir.
 6. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 60           B) 50           C) 45           D) 30
  Tümler Açı = 90°x + 2x = 90°
  3x = 90°
  3x/3 = 90/3
  x = 30 (küçük açı) 2x = 2.30 = 60° büyük açı.
 7. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 55           B) 110           C) 120          D) 125
  Bütünler açı = 180°
  Küçük Açı = x
  Büyük Açı = 2x+15
  x + 2x + 15 = 180
  3x = 180 – 15
  3x = 165
  3x/3 = 165/3
  x = 55° (küçük açı) Büyük açı = 2x + 15
  = 2.55 + 15
  = 110 + 15
  = 125° (büyük açı)
 8. Şekilde verilen DEFG paralelkenarın yüksekliği, aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
  A) [BC]           B) [EF]           C) [GE]           D) [AE] D seçeneği AE doğru parçasına eşittir. Paralelkenarda yükseklik tabandan dik uzanmak zorundadır.
 9. Yandaki ABCD paralelkenarında [DH]⊥[BC]’dir. IDHI = 7 cm ve A(ABCD) = 42 cm² olduğuna göre IBCI kaçtır?
  A) 4           B) 5           C) 6           D) 7
  Paralelkenar Alan = Yükseklik • Kenar
  42 = 7 • BC
  BC = 42/7
  BC = 6
 10. Yandaki şekilde IABI = 4 cm, IBCI = 4 cm, ICDI = 8 cm’dir. [AB]⊥[BD] olduğuna göre ACD’nin alanı ABC ‘nin alanının kaç katıdır ?
  A) 1           B) 2           C) 3           D) 4
  Üçgenin Alanı = Taban•Yükseklik / 2
  A(ABC) = 4•4 / 2
  A(ABC) = 16 / 2
  A(ABC) = 8A(ACD) = 8•4 / 2
  A(ACD) = 32 / 2
  A(ACD) = 168 ve 16 olduğuna göre 2 katıdır.
  B şıkkı 2 doğru cevaptır.
 11. Şekilde verilen mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 16           B) 17           C) 18           D) 20
  Öncelikle kesilmiş üçgen kısmı yok sayıp paralelkenarın alanını hesaplayalım.
  Paralelkenar Alanı = Kısa Kenar • Uzun Kenar
  Paralelkenar Alanı = 5 • 4
  Paralelkenar Alanı = 20
  Üçgen Alanı = Taban • Yükseklik / 2
  Üçgen Alanı = 2•3 / 2
  Üçgen Alanı = 6 / 2
  Üçgen Alanı = 3Üçgen kesildiği için çıkartalım :
  = 20 – 3
  = 17
 12. Alanı 48 cm² olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre bu kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 6           B) 8           C) 12           D) 16
  Üçgen Alanı = Taban • Yükseklik / 2
   (8 • h) / 2 = 48
  h = 48 • 2 / 8
  h = 96 / 8
  h = 12
 13. Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 144           B) 72           C) 36           D) 18
  Üçgen Alanı = Taban • Yükseklik / 2
  Üçgen Alan = 12 • 6 / 2
  Üçgen Alan = 72 / 2
  Üçgen Alan = 36
 14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 3,75 m² = 37 500 cm²
  B) 5 000 000 mm² = 5 m²
  C) 300 cm² = 3 m² // 300 cm² = 0,03 m² olacaktır. m² – dm² – cm² – mm² ilerlerken 100 ile çarpılır terse ilerlerken 100’e bölünür.
  D) 120 mm² = 1,2 cm²
 15. Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanı 4000 mm² olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 mm²           B) 0,4 cm²           C) 80 cm²           D) 0,8 m²
  Şekilde verilenler cm² olduğu için çevirelim.
  4000 mm² = 40 cm²
  Üçgenin Alanı = Taban • Yükseklik / 2
  40 = PR • 8 / 2
  PR = 40 • 2 / 8
  PR = 80 / 8
  PR = 10 cmParalelkenar Alanı = Taban • Yükseklik
  A(PRST) = 10 • 8
  A(PRST) = 80 cm²
 16. Yanda verilen ABC üçgeninde [AB]⊥[BC] ‘dir. IADI = 2 cm, IDBI = 3 cm, IBEI = 4 cm ve IECI = 4 cm olduğuna göre e taralı bölgenin alanı kaç cm² dir?
  A) 6           B) 14           C) 16           D) 20
  Önce tüm üçgenin alanını bulalım :
  A(ABC) = Taban • Yükseklik / 2
  A(ABC) = BC • AB / 2
  A(ABC) = (4+4) • (2+3) / 2
  A(ABC) = (8 • 5) / 2
  A(ABC) = 40 / 2
  A(ABC) = 20 cm² ( Tüm üçgenin alanı)Taranmamış bölge de bir üçgendir. Bu üçgeninde alanını hesaplayalım.
  A(DBE) = 4 • 3 / 2
  A(DBE) = 12 / 2
  A(DBE) = 6 cm²Bizden taranan bölgenin alanı istenmiş. Tüm üçgenin alanından bu taranmamış üçgenin alanı çıkartmamız yeterli olacaktır.
  A(ADEC) = 20 – 6
  A(ADEC) = 14 cm²
 17. Betül Hanım dikdörtgen şeklindeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm² dir?
  A) 25           B) 38           C) 42           D) 60
  Öncelikle dm² olarak sonuç istendiği için çevirilerimizi yapalım
  50 cm = 5 dm
  90 cm = 9 dm
  70 cm = 7 dm
  Kare Örtünün Alanını Hesaplayalım
  Kare Alanı = Kenar • Kenar yada Kenar²
  Kare Alanı = 5 • 5 yada 5²
  Kare Alanı = 25 dm²
  Dikdörtgen sehpanın alanını hesaplayalım
  Dikdörtgen Alanı = Kısa Kenar • Uzun Kenar
  Dikdörtgen Alanı = 7 • 9
  Dikdörtgen Alanı = 63 dm²
  Örtüsüz kısmı istediği için tüm alandan örtünün alanını çıkartalım
  = 63 – 25
  = 38 dm²
 18. 0,25 m² nin 3/5 ‘ü kaç cm² eder ?
  A) 1000           B) 1500           C) 2000           D) 2200= 0,25 * 3/5
  = 0,75 / 5
  = 1,5 m²
  1,5 m² = 1500 cm²
  ya da
  0,25 m² = 2500 cm²
  (2500 . 3 ) / 5 = 1500 cm²
 19. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
  A) 10³ cm³ = 0,1 m² // 1000 cm³ = 0,1 m²
  B) 10⁴ mm² = 10² cm² // 10000 mm² = 100 cm²
  C) 10² m² = 10⁶ cm² // 100 m² = 1000000 cm²
  D) 10³ m² = 10¹ mm² //  10³ m² = 10⁹ mm² olmalı
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Tarla, bağ, bahçe, arsa gibi yüzeyler arazi ölçüleriyle ölçülür.
  B) Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.
  C) 1 daa = 1 dönümdür.
  D) 1 ha = 100 m² dir. // 1 ha = 10 daa = 100 a = 10000 m² dir.
 21. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
  A) 1 daa = 1000 m²
  B) 1 a = 100 m²
  C) 1 ha = 10 000 m²
  D) 1 dönüm = 100 m² // 1 dönüm = 1000 m² ‘dir.
 22. • 1 a = 0,1 daa
  • 1 a = 0,1 dönüm
  • 1 ha = 10 daa
  • 1 daa = 10 a
  • 1 ha = 1000 a
  • 10 daa = 1 dönüm
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 1           B) 2           C) 4           D) 6
  1 a = 0,1 daa✓
  1 a = 0,1 dönüm✓
  1 ha = 10 daa✓
  1 daa = 10 a✓1 ha = 100 a ✗
  10 daa = 10 dönüm ✗
 23. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
  A) 8 daa = 80 ha ✗
  B) 500 m² = 5 a ✓
  C) 1,2 ha = 12 a✗
  D) 3,4 daa = 0,34 a ✗
 24. Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil ile boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?
  A) 1,23           B) 1,5           C) 2           D) 2,2
  Kolaylık açısından bahçeye kırmızı ile sayılar verdik.
  Öncelikle bahçenin tümünün alanını çıkaralım: Dikdörtgen Bahçe

  Dikdörtgen Alanı = kısa Kenar • Uzun Kenar
  A(BAHÇE) = 14 • (11+3+5)
  A(BAHÇE) = 14 • 19
  A(BAHÇE) = 266 m²
  Bundan sonra ekili alanları çıkaracağız. Şekilde 1 ve 2 numaralı alanı kestik. 2 tane dikdörtgen olması ve hesaplamayı yapmak için.
  A(1. Mısır Alanı) = Kısa Kenar • Uzun Kenar
  A(1. Mısır) = 5 • (14-5)
  A(1. Mısır) = 5 • 9
  A(1. Mısır) = 45 m²A(2. Mısır) = Kısa Kenar • Uzun Kenar
  A(2. Mısır)= 5 • 11
  A(2. Mısır) = 55 m²A(3. Mısır) = Kenar • Kenar yada Kenar² (Kare)
  A(3. Mısır) = 5²
  A(3. Mısır) = 25 m²

  A(4. Mısır) = Taban • Yükseklik / 2 (Üçgen)
  A(4. Mısır) = 9 • 4 / 2
  A(4. Mısır) = 36 / 2
  A(4. Mısır) = 18 m²

  Mısır Ekili alanları toplayalım ve tüm alandan çıkartalım :
  Mısır = 45 + 55 + 25 + 18
  Mısır = 143 m² ( Tüm mısır ekili alan)
  Domates Ekili Alan = Tüm Alan – Mısır Alanı
  Domates Ekili Alan = 266 – 143
  Domates Ekili Alan = 123 m²

  123 m² = 1,23 ar

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 293 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 293
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 294 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 294
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 295 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 295
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 296 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 296
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 297 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 297

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.