6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 61. Sayfanın (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 61 (ÖĞÜN Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. 75 sayısını bölen kaç tane doğal sayı vardır?
  ÇÖZÜM:
  3 x 25 = 75
  5 x 15 = 75
  1 x 75 = 75
  6 tane doğal sayı vardır : 3,25,5,15,1,75
 2. Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.
  a) 15, 45 // 3, 5 ve 15
  b) 24, 72 // 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24
  c) 49, 21 // 3 ve 7
  ç) 9, 99 // 3 ve 9
  d) 16, 96 // 2, 4, 8 ve 16
  e) 45, 55 // 5
 3. 8 ve 12 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.
  ÇÖZÜM:
  24, 48 ve 96
  8 ve 12 yi aynı anda 2 ye bölersek 4 ve 6 kalır
  4 ve 6 yı 2 ye bölersek 2 ve 3 kalır
  2 ve 3 ü 2 ye bölersek 1 ve 3 kalır
  1 ve 4 ü 3 e bölersek 1 kalır
  Böldüğümüz sayıları sırasıyla 2, 2, 2 ve 3 tür.
  Bunlarıda birbiri ile çarparsak 2 . 2 . 2 . 3 = 24 yapar.
  Bu durumda iki basamaklı ortak katların 24 ve katları olur. 24, 48, 96
 4. 48 ile 72 sayılarının ortak bölenlerini yazınız.
  ÇÖZÜM:
  Ortak bölenleri alıyoruz yani EBOB ;
  48 in bölenleri ; 48,2,24,3,16,4,12,6,8
  72 nin bölenleri ; 72,2,36,3,24,4,18,6,12,8,9
  Ortak bölenleri ise ; 2, 3, 4, 6 , 8, 12 ve 24’dir.
 5. 90 ile 120 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır?
  ÇÖZÜM:
  90 ve 120 sayılarını aynı anda bölen asal sayılara bölüyoruz. 2,3 ve 5
  2.3.5= 30
 6. Bir kasadaki elmaların sayısı 45 ile 65 arasındadır. Kasadaki elmalar altışarlı ve dokuzarlı olarak gruplara ayrılabilmektedir. Kasada kaç elma vardır?
  ÇÖZÜM:
  Kasadaki elmalar altışarlı ve dokuzarlı olarak gruplara ayrılabildiğine göre 6 nın ve 9 un ortak katlarını bulmamız gerekiyor.
  6 ve 9’u aynı anda 2’ye bölersek 3 ve 9 kalır
  3 ve 9’u aynı anda 3’e bölersek 1 ve 3 kalır
  1 ve 3’ü aynı anda 3’e bölersek 1 ve 1 kalır.
  Bu durumda ortak katlar 2.3.3 = 18 olur.
  elmaların sayısı 45 ile 65 arasında olduğuna göre
  18.3 = 54 bu sayıların arasında olur. Demek ki kasadaki elmaların sayısı 54.

 7. Aşağıdaki sayıların 200’den küçük ortak katlarını bulunuz.
  a) 12, 36 // 36, 72, 108, 144, 180
  b) 24, 36 // 72, 144
  c) 12, 15 // 60, 120, 180
 8. 6 ve 15 sayılarına bölünebilen iki basamaklı kaç tane sayı vardır?
  ÇÖZÜM:
  6 ve 15 in ortak katlarını bulmamız gerekiyor.
  6 ve 15 i aynı anda 2 ye bölersek 3 ve 15 kalır
  3 ve 15 i aynı anda 3 e bölersek 1 ve 5 kalır
  1 ve 5 i aynı anda 5 e bölersek 1 ve 1 kalır
  Bu durumda ortak kat değeri 2.3.5 = 30 olur.
  30 un da 100 e kadar katları 30, 60 ve 90 olur.
  3 tane vardır : 30, 60, 90
 9. Esra Hanım, kilerindeki 12 kg buğday ve 15 kg pirinci eşit hacimli saklama kaplarına hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım kaç kg’lık saklama kapları almalıdır?
  ÇÖZÜM:
  12 15 | 3
  4 5
  EBOB (12,15) = 3
  En Büyük Ortak Bölen 3 olduğundan 3 kg’ lık kap almalı
 10. Bir turizm şirketi 10 günde bir yurt içine, 15 günde bir yurt dışına seyahat düzenliyor. Şirket ilk olarak kaç gün sonra hem yurt içine hem de yurt dışına seyahat düzenler?
  ÇÖZÜM:
  10 15 | 2
  5 15 | 3
  5 5 | 5
  1 1
   EKOK (10,15) = 2 . 3 . 5
  En küçük ortak katları 30 olduğundan 30 gün sonra
 11. Aslı Hemşire 5 günde, Emine Hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Aslı ve Emine Hemşire 40 gün içinde kaç kez birlikte nöbet tutarlar?
  ÇÖZÜM:
  Cevap: 5 ve 4 ün ortak katlarını bulmamız gerekiyor.
  5 ve 4 ü aynı anda 2 ye bölersek 5 ve 2 kalır
  5 ve 2 yi aynı anda 2 ye bölersek 5 ve 1 kalır
  5 ve 1 i aynı anda 5 e bölersek 1 ve 1 kalır.
  Bu durumda ortak katlar 2.2.5= 20 olur.
  40 gün için de de 20. ve 40. gün olmak üzere 2 kere aynı gün nöbet tutarlar.

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 61

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.