6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69-73 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 69. 70. 71. 72. ve 73. Sayfaların (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 69, 70, 71, 72, 73 (ÖĞÜN Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (D) Tabanı sayma sayısı olan bir üslü ifadenin üssü büyüdükçe değeri de büyür.
  (Y) 7³ = 21 eşitliğinde üslü ifadenin değeri doğru verilmiştir.
  (D) 2⁴ üslü ifadesinin değeri 4² üslü ifadesinin değerine eşittir.
  (D) 10³ üslü ifadesi 10² üslü ifadesinin 10 katına eşittir.
  (Y) Tüm sayıların birinci kuvveti 1’dir.
 2. En büyük tek basamaklı doğal sayı üslü olarak ifade edilirse tabanı kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?
  En büyük tek basamaklı doğal sayı 9′ dur.
  3² veya 9¹ olabilir ➜ 2 farklı değer alabilir.
 3. En küçük üç basamaklı doğal sayı üslü ifade edilirse kuvveti kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?
  En küçük üç basamaklı doğal sayı 100′ dür.
  100=10²=100¹
 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 2 = 32 ise = 5’tir.
  B) ⃞ = 27 ise = 3’tür.
  C) 8 = 64 ise = 2’dir.
  D) △ = 5⁴ ise △ = 20’dir. // 5 • 5 • 5 • 5 = 625
 5. 5³, 2⁶, 7², 4⁴, 12¹ üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  4⁴ > 5³ > 2⁶ > 7² > 12¹
 6. Aşağıdaki noktalı yerlere “>”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.
  < 8³           6³ > 6¹           3⁴ >
  12¹ < 5²          2⁴ = 4²           8³ > 2⁶
 7. 3 + 3 + 3 = 3 eşitliğinde  kaçtır?
  ⃞ = 2
 8. 7 = 343 eşitliğinde ’in değerinin karesi kaçtır?
  73 = 343 ise △ = 3    ➜       32 = 9 olur
 9. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
  A) 102÷ (2 • 8 + 9) = 4
  B) 3 + (15 – 6) • 4 = 48,  39 olmalı
  C) 12 + 24 ÷ 6 • 5 = 21
  D) 3 • 12 – 42 + 5 • 2 = 30
 10. 58 – [2 • (15 – 4) + 33] işleminin sonucunu bulunuz.
  58 – [2 • 11 + 27] = 58 – [22 + 27] = 58 – 49 = 9
 11. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) Verilen bir işlemde üslü sayı varsa önce onun değeri bulunur.
  b) Çarpma/Toplama işleminin işlem önceliği Bölme/Çıkarma işlemi ile aynıdır.
  c) Verilen ifadede işlemlerin işlem önceliği aynı ise soldan sağa doğru sıra takip edilir.
  ç) 45 ÷ 5 + 4 işleminde önce bölme işlemi yapılır.
  d) 5 • (24 ÷ 23) – 3 . 5 işleminin sonucu // 5 • (24 : 8) – 15 = 5 • 3 – 15 = 0
  e) 21 • 5 ÷ 3 • 2 işleminin sonucu iki basamaklı bir sayıdır.
  21 • 5 ÷ 3 • 2 = 105 : 3 • 2 = 35 • 2 = 70 iki basamaklı
 12. 18 + 22 • 2 + 50 ÷ 52 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 52         B) 62      C) 72      D) 8 18 + 22 • 2 + 50 ÷ 52 = 18 + 44 + 50 : 25 = 62 + 2 = 64 = 82
 13. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını ok işaretiyle eşleştiriniz. Sonuçlar (1, 2, 25, 40, 50)
  (15 + 12) ÷ 33 + 1 // 27 : 27 + 1 = 2
  25 ÷ (11 + 7 • 3) //32 : (11 + 21) = 32 : 32 = 1
  3 + 18 • 3 – 42 ÷ 6 //3 + 54 – 7 = 50
  12 ÷ 3 • 5 + 5 //4 • 5 + 5 = 20 + 5 = 25
 14. Meral Hanım, 2. sınıfa giden oğluna günde 2 TL, 4. sınıfa giden kızına günde 3 TL harçlık veriyor. Meral Hanım’ın çocuklarına 5 günde verdiği harçlık miktarını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 7 • (2 + 2)
  B) 5 • (2 + 4)
  C) 5 • (2 + 3)
  D) 3 • 5 + 7 . 5
 15. 13 • (△ + 4) = 13 • 5 + 13 • 4 eşitliğinde △ kaçtır?
  △ = 5
 16. 22 • 99 işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.
  22 • (100 – 1) = 2200 – 22 = 2178
 17. 52 • 15 işlemini çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.
  (50 + 2) • 15 = 7500 + 30 = 780
 18. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.
  a) (5 + 5 + 5) + (8 + 8 + 8) = 3 • 5 + 3 • ⃞ eşitliğinde ⃞ = 8 olur.
  b) (9 – 2) + (9 – 2) + (9 – 2) + (9 – 2) = △ • (9 – 2) eşitliğinde △ = 4olur.
  c) △ • 12 + 7 • 9 = 7 • (* + 9) eşitliğinde △ = 7ve * = 12 olur.
 19. Hatice ilk gün 12 sayfa kitap okuyor. Her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla kitap okuyor. Hatice bir hafta boyunca toplam kaç sayfa kitap okur?
  12 + 14 + 16 + 18 + 20+ 22 + 24 = 126 sayfa okur.
 20. Osman Bey, çiftliğinde inek ve tavuk beslemektedir. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı 206’dır. Çiftlikte 24 inek olduğuna göre kaç tavuk vardır?
  24 • 4 = 96 ineklerin ayak sayısı
  206 – 96 = 110 tavukların ayak sayısı
  110 : 2 = 55 tavuk vardır
 21. Zeynep bakkaldan 2 paket makarna, 1 paket çay ve 2 ekmek alıyor. Bir paket makarnanın fiyatı, bir paket çayın çeyreği kadar ve ekmeğin fiyatının da 2 katı kadardır. Bir paket çay 8 TL ise Zeynep bakkala kaç lira öder?
  1 Paket Makarna 8 : 4 = 2 TL
  Ekmek 1 TL
  Çay 8 TL
  2 • 2 = 4 //2 paket makarna
  2 • 1 = 2 //2 ekmek
  1 • 8 = 8 //1 Çay
  4 + 2 + 8 = 14 TL
 22. Ayşe ile kendisinden 4 yaş büyük ablasının yaşları toplamı, babalarının yaşının yarısına eşittir. Babaları 52 yaşında olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?
  52 : 2 = 26
  Ayşe 11
  Ablası 15 yaşında
 23. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (D) Tüm çift sayılar 2 ile tam bölünür.
  (D) Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.
  (Y) 3’e kalansız bölünebilen her sayı 9’a da kalansız bölünür.
  (D) Bir sayının 10 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamdır.
  (D) 2 ve 3’e tam bölünen her sayı 6 ile de tam bölünür.
 24. Beş basamaklı 21△3☐ doğal sayısı 3 ve 5’e kalansız bölünebildiğine göre △+☐’nun alacağı en büyük değer kaçtır?
  ☐ = 0 ise –> △ = 0, 3, 6, 9
  ☐ = 5 ise –> △ = 1, 4, 7
  △ + ☐ = 9 + 5 = 14
 25. Aşağıda verilen sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünebilir? Yuvarlak içine alınız.
  24, 102 ve 570
 26. Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal değildir?
  A) 3 B) 9 C) 29 D) 53 // 9 sayısı 3’e bölünebilir
 27. 12 x 13 x 18 çarpımı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?
  A) 9 B) 6 C) 5 D) 4
  12 • 13 • 18 = 2808 // 5’e bölünebilmesi için son rakam 0 ve 5 olmalı, bölünemez
 28. 777…7 on beş basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
  15 • 7 = 105
  105 : 3 = 35
  Kalan 0
 29. ⃞3 iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise ⃞ yerine gelebilecek rakamlar nelerdir?
  İki basamaklı asal sayılar 11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89 ve 97
  13, 23, 43, 53, 73 ve 83 olabilir
  1, 2, 4, 5, 7, 8
 30. △ ve ☐ birbirinden farklı asal sayı ise △ + ☐’nun en küçük değeri kaçtır?
  2 ve 3 olabilir (birbirinden farklı en küçük değerler)
  △ + ☐ = 2 + 3 = 5
 31. Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 42     B) 84      C) 105      D) 168
 32. Yanda verilen çarpan ağacına göre A + B kaçtır?
  A
  2 – 75
  3  – B
  5 – 5A = 150
  B = 25
  150 + 25 = 175
 33. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı en fazladır?
  A) 200     B) 210     C) 240     D) 280
 34. Asal çarpanlarının toplamı 8 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 60 B) 20 C) 15 D) 10
 35. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
  (D) 7 sayısı 28 sayısının çarpanlarından biridir.
  (D) 12 sayısı 60 sayısının asal çarpanlarından biri değildir.
  (Y) 120 sayısının asal çarpanlarından biri 4’tür. // Asal çarpanları “2, 3, 5” tir.
  (Y) 75 sayısının en küçük asal çarpanı 5’tir. // Asal çarpanları “3, 5” tir.
 36. Aşağıdaki sayılardan hangisinin üç farklı asal sayı çarpanı vardır?
  A) 8     B) 98      C) 110      D) 125
 37. 30 ve 48 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz.
  1, 2, 3, 6
 38. 15 ve 30 sayılarının 100’den küçük ortak katlarını bulunuz.
  15 ve 30 un ortak katını bulursak;
  15 ve 30 u aynı anda 2 ye bölersek 15 ve 15 kalır
  15 ve 15 i aynı anda 3 e bölersek 5 ve 5 kalır
  5 ve 5 i aynı anda 5 e bölersek 1 ve 1 kalır
  Bu durumda ortak kat, 2.3.5=30 olur.
  30 un da 100 den küçük ortak katları 30, 60 ve 90 dır.
 39. 24 ve 42 kg’lık iki çuval mercimek eşit miktarlarda, birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde torbalara konulmak isteniyor. Kullanılan torba sayısının en az olması için kaç kg’lık torbalara ihtiyaç vardır?
  24 ve 42 nin ortak bölenlerini bulmalıyız
  24 ve 42 yi aynı anda 2 ye bölersek 12 ve 21 olur (ortak bölen)
  12 ve 21 i aynı anda 2 ye bölersek 6 ve 21 olur
  6 ve 21 i aynı anda 2 ye bölersek 3 ve 21 olur
  3 ve 21 i aynı anda 3 e bölersek 1 ve 7 olur (ortak bölen)
  Bu durumda ortak bölen 2 . 3 = 6 olur.
 40. H= {2, 3, 4, {{5}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 2 ∈ H      B) {3} ∈ H      C) 4 ∈ H      D) {5} ∈ H
 41. T = {Alfabemizin harfleri} , kümesinin kaç elemanı vardır? Sembolle gösteriniz.
  s(T) = 29
 42. A = {1, 2, 3, 5, 7, 9}, B = {0, 2, 4, 6, 8} kümeleri veriliyor. A U B kümesini liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleriyle gösteriniz
  A U B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  A U B = {Rakamlar}
  Venn Şeması çiz içerisine 0’dan 9’a kadar rakamlar yazılacak.
 43. C = {a, b, c, d, e } D = {b, c, d} kümeleri veriliyor. kümesini liste ve Venn şeması yöntemleriyle gösteriniz.
  C ◠ D = {b, c, d}

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 69
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 70
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 71
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 72
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 73

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2019-2020)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.