6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 (ÖĞÜN)

ÖĞÜN Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 91. Sayfanın (Ünite Değerlendirme) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan ÖĞÜN YAYINLARI 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 91 (ÖĞÜN Yayınları)

ALIŞTIRMA SORULARI ve CEVAPLARI

  1. Aşağıda sayı doğrusunda verilen sayıların mutlak değerlerini bulunuz. Okyanuslarda derinliğe bağlı olarak ışık, sıcaklık, basınç ve besin maddeleri değişir. Bu nedenle okyanusun farklı derinliklerinde farklı canlı türleri ihtiyaçlarına göre yaşar. Yandaki fotoğraflarda okyanusta yaşayan bazı canlılar ve yaşadıkları derinlikler verilmiştir. İnceleyiniz. Verilen soruları yanıtlayınız.

    Teleskop ahtapot 1000 m
    Ejder balığı 700 m
    Goblin köpek balığı 60 m
    Denizyıldızı 60 m

    a) Hangi canlı en derinde yaşamaktadır?//Teleskop ahtapot
    b) Hangi canlı deniz seviyesine en yakın yaşamaktadır?//Goblin köpek balığı ve Denizyıldızı
    c) Canlıların yaşadıkları derinlik değerlerini belirterek bu değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.Goblin köpek balığı = Denizyıldızı < Ejder balığı < Teleskop ahtapot

  2. Aşağıdaki noktalı yerlere “<” ,” >” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

    a) –8 < –1          b) 15 > 7                  c) 3 > –10
    ç)|–16| = 16       d) –5 < |–5|           e) |–12| > 0

  3. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

    a) –16, 8, 0, –2, 5, –10 //-16 < -10 < -2 < 0 < 5 < 8
    b) 12, –4, 6, –1, –16, 9 //-16 < -4 < -1 < 6 < 9 < 12

  4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

    (D) 13, –8, 7, –3, 4 sayılarından sıfıra en yakın olan –3’tür.
    (Y) 5, –14, 6, –7, 20 sayılarından sıfıra en uzak olan –14’tür.
    (D) –16 < –7 < –4 < 0 < 3 < 10 < 15 sıralamasında –5’in yeri –7 ile –4 arasındadır.
    (D) Sıfır, pozitif tam sayılardan küçüktür.

  5. –13 < |–8| < –4 < 0 < –6 < 10 sıralamasında hangi sayıların yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur?

    -13 < -6 < -4 < 0 < 8 < 10 şeklinde olmalı

  6. –15 < a < –7 < b olduğuna göre a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

    A) a = –16, b = –4      B) a = –9, b = –12      C) a = –12, b = –3      D) a = –1, b = 0
    a=-12, b=-3

  7. –3, 4, 0, –9 tam sayılarını –8 < –1 < 5 sıralamasında uygun yerlere yerleştiriniz.

    -9 < -8 < -3 < -1 < 0 < 4 < 5

  8. –5, +13, 7, 0, –2, 4 , 21 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en sağda hangi tam sayı olur?

    -5 < -2 < 0 < 4 < 7 < 13 < 21
    Cevap :En sağda 21 olur

  9. –4’ten büyük olan negatif tam sayılar hangileridir?

    -3, -2, -1

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 (2020-2021)
Ortaokul 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Sayfa 91

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı “ÖĞÜN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.