7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36-37-38 (EKOYAY)

EKOYAY Yayınları 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36., 37. ve 38. Sayfanın Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı resimli ve çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan EKOYAY YAYINLARI 7. Sınıf Matematik ders kitabı çalışma soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 36, 37 ve 38 (EKOYAY Yayınları)

ETKİNLİK SORULARI ve CEVAPLARI

 1. Aşağıda bölme işlemleri ve bu işlemlere ait sonuçları verilmiştir. Bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
  Bulduğunuz sonuçları, verilen sonuçlar ile eşleştiriniz.
  a. (+9) : (–3) = -3 (III)
  b. 0 : (–500) = 0 (I)
  c. (–14) : (–2)  = 7 (V)
  ç. (–50) : (+10)  = -5 (II)
 2. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
  a. Negatif iki tam sayının toplamı negatif bir tam sayıdır.
  b. Pozitif iki tam sayının toplamı pozitif bir tam sayıdır.
  c. Mutlak değerleri eşit ve ters işaretli iki tam sayının toplamı sıfıra eşittir.
  ç. Tam sayılarda toplama işleminde sayıların yerleri değiştirilirse toplam değişmez.
 3. Bir balıkçının denize attığı olta, deniz seviyesinin 20 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 12 m yukarıya çekiyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığının tam sayı olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (+10)         B) (+6)          C) (–8)        D) (–12)
  -20 + 12 = -8
 4. Aşağıdaki işlemlerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.
  (D) a. (–5) · (–12) = (+60)        (Y) b. (–12) : (–1) = (–12)
  (Y) c. (–6) – (–1) = (+5)            (D) ç. (+60) : (–20) = (–3)
 5. (–4) · [(–5) + (–1)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (+24)        B) (+12)        C) (–6)        D) (–18)
  (-4) • (-6) = 24
 6. (–7) · (+12) · (+5) · (–9) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4076        B) 3780        C) 3670        D) 367
  (-84) · (-45) = 3780
 7. [(+28) : (–7)] : (–2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (+2)       B) (+1)       C) (–1)       D) (–2)
  (-4) : (-2) = 2
 8. (+13) · [(–12) : (+4)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (+33)       B) (–26)       C) (–36)       D) (–39)
  (+13) · (-3) = -39
 9. Yandaki şekilde A sayısının çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 110       B) 140        C) 180       D) 210
  28 · 5 = 140
 10. Bir engelli okçuluk turnuvasında atılan isabetli her bir atış +5 puan, isabetsiz her bir atış –2 puan olarak değerlendiriliyor. Buna göre 6 isabetli, 3 isabetsiz atış yapan bir okçu kaç puan alır?
  A) 20       B) 22       C) 24       D) 26
  6 · 5 = 30 (6 isabetli)
  3 · (-2) = -6 (3 isabetsiz)
  30 – 6 = 24
 11. (–2)⁷ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) (+64)       B) (–49)       C) (–77)       D) (–128)
  (-2) · (-2) · (-2) · (-2) · (-2) · (-2) · (-2) = -128
 12. (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) tekrarlı çarpımı aşağıdaki üslü ifadelerden hangisiyle gösterilir?
  A) 6⁹       B) (–6)⁹       C) (–9)⁶       D) (–9) · 6
 13. Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür?
  A) (–96) : (–16)     B) (–200) : (+5)       C) (+50) : (+5)      D) (–150) : (+10)
  A) +6       B) -40       C) +10    D) -15
 14. Yandaki görselde helikopter, deniz seviyesinden 35 m yukarıda, denizaltı ise deniz seviyesinden 25 m aşağıdadır. Buna göre helikopter ile denizaltı arasındaki uzaklık kaç metredir?
  A) 25       B) 45        C) 50       D) 60
  35 + 25 = 60
 15. Erzurum’da gece en düşük sıcaklık değeri –25 °C olarak ölçülmüştür. Gündüz ölçülen hava sıcaklık değeri, gece ölçülen sıcaklık değerinden 12 °C yüksek çıkmıştır. Buna göre Erzurum’da gündüz sıcaklığı kaç derece selsiyus olmuştur?
  A) (–16)       B) (–13)       C) (–10)       D) (–6)
  (-25) + (+12) = -13
 16. (–2)⁴ : 2³ – (–1)⁵ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (–1)       B) 0       C) (+2)       D) (+3)
  16 : 8 – (-1) = 2 + 1 = 3
 17. • Emrah, evinden okula 5 adım ileri, 1 adım geri atarak gitmiştir.
  • Emrah toplam 358 adım atmıştır.
  • Emrah son olarak ileri yöne doğru 4 adım atmıştır.
  • Emrah’ın bir adımı 50 cm’dir.
  Verilen bilgilere göre Emrah’ın evi ile okul arasındaki uzaklık kaç metredir?
  A) 90         B) 120        C) 170        D) 190
  5 + 1 = 6
  358 – 4 = 354

  354 : 6 = 59 kere 5 ileri 1 geri yapmış
  59 . 5 = 295 ileri
  59 . 1 = 59 geri
  295 – 59 = 236
  236 + 4 = 240  ileri
  240 . 50 = 12000 cm = 120 m olur.
 18. a = –2 ve b = –3 olduğuna göre a³ + b² + 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2       B) 3       C) 4       D) 5
  (-2)³ + (-3)² + 1 = -8 + 9 + 1 = 2

KİTAP ÜZERİNDE ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMA SORULARI VE CEVAPLARI

Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 (EKOYAY)
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 (EKOYAY)
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 (EKOYAY)
Ortaokul 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 7. Sınıf Ders Kitabı “Ekoyay Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.