8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 109. Sayfanın (5. Ünite KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ  Ünitemize Hazırlanalım) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 5. ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri  Ünitemize Hazırlanalım soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 109. (GEZEGEN Yayıncılık)

5. ÜNİTE

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

 1. Kur’an, Furkan, sünnet, inanç, ibadet, ahlak, muamelat ve kıssa kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden öğrenerek defterinize yazınız.
  KUR’AN: Allah tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen, okunmasıyla ibadet sevabı kazanılan, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı yüce kelamdır.
  FURKAN: Hak ile batılı birbirinden ayıran demektir.
  SÜNNET: Kısaca Hz. Peygamber’den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir. Farz ve vacip dışında Hz.Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği davranışlardır.
  İNANÇ: Allah’ın (c.c.) gönderdiği ilkeleri onaylamak, tereddüt etmeden kabul etmek ve gönülden bağlanmaktır.
  İBADET: Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ve onun bize verdiği nimetlere karşı teşekkür borcunu yerine getirmektir.
  AHLAK: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan huyları ve davranışlarıdır.
  MUAMELAT: Kişilerin birbirleriyle ve diğer fertlerle ilişkilerini inceleyen fıkıh kaideleridir.
  KISSA: Peygamberlerin başından geçen olayların anlatıldığı, insanların ders çıkarması için verilen öğütlerin anlamlı hale gelmesini sağlayan olaylardır.

 2. Kur’an ve sünnetin niçin İslam dininin ana kaynakları olduğunu araştırınız.
  KUR’AN: Allah (c.c.) tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’e indirilen, okunmasıyla ibadet sevabı kazanılan, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı yüce kelamdır. İslam dininin en temel kaynağıdır. Kur’an ismi bizzat Allah (c.c.) tarafından verilmiştir. Kendisinden şüphe olunmayan kitaptır.
  SÜNNET: Hz. Peygamber’den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir. Farz ve vacip dışında Hz.Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği davranışlardır. Peygamberimiz Kur’an’ı açıklayan ve öğreten kişidir. Kur’an’da bulunan ve bulunmayan hususlara açıklık getirmiştir. Ahlaki konularda yönlendirmelerde bulunmuştur. Kısaca Kur’an-ı Kerim’den sonra vazgeçilmez ikinci kaynağımızdır.
 3. Kur’an-ı Kerim mealinden alfabetik indeksini inceleyerek Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tesbit ediniz. Belirleyeceğiniz ana konularla ilgili birer ayet bularak defterinize yazınız.
  Kur’an’ın ana konuları:
  Tevhid: En’am suresi 102. ayet; Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.
  İman: Hucurat suresi; Müminler ancak, Allah’a ve resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır.
  Zekat: Bakara; Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin.
  Ahlak: Enfal suresi: Bu cezalandırmanın sebebi şudur: Bir toplum, kendisinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Hiç şüphe yok ki Allah hakkıyla işiten ve kemaliyle bilendir.
  Helal-Haram: Maide suresi; Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirecek olursan, sana hiçbir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.
  Kıyamet: Zuhruf suresi; Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O’na döndürüleceksiniz..
  Peygamberler: Nisa suresi; Allah’a ve Resulu’ne inananlar ve onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
 4. Kur’an-ı Kerim’in, Kur’an’da geçen isimleri hakkında bir araştırma yapınız. Bu isimlerle Kur’an’ın temel özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyerek sonuçlarını defterinize yazınız.
  Kur’an-ı Kerim’in Kur’an’da geçen isimleri:
  Aceb: Hayrete düşüren, hayranlık veren.
  Adl: Doğru olmak, doğru davranmak.
  Ahsenü’l Hadis: Sözün en güzeli.

  Arabi: Arapça olan.
  Azim: Ulu, yüce, büyük.
  Aziz: Çok izzetli, şerefli.
  Büşra: Müjde, sevindirici haber.
  Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri arasında iki dünya saadeti vardır. Kişiyi iyiye sevk edip, kötülükten uzaklaştırmak vardır. Kur’an’da anlatılanların hepsi Allah (c.c.) kelamıdır. Asla bir benzeri yapılamaz ve evrenseldir. Tüm insanlığa hitap eder. Amacı ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Kişilerin yaratılan herşeyin yaratandan ötürü sevilmesi istenir.
 5. Hz. Nuh’un (a.s.) hayatı hakkında ansiklopedilerden araştırma yapınız.
  Hz. Nuh, Babil bölgesine gönderilen bir peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de 950 yıl yaşadığı belirtilmektedir. Marangozluk yaparak geçinir. Putlara tapan kavmini apaçık şekilde  defalarca uyarır  fakat kavminin ileri gelenleri onu küçümseyerek “tehdit ettiğin azabı getir de görelim” der. Bunun üzerine Allah (c.c.), Hz. Nuh’a gemi yapmasını vahyeder. Hz. Nuh her canlıdan bir çifti ve kendisine inanan bir avuç mümini alır ve gemiye biner. Tufan da oğlu ve karısı da dahil inanmayanlar boğulup giderler. Tufandan sonra Hz. Nuh ve gemidekiler tekrar karaya ayak basar ve yaşamak için evler inşa ederler. Hz. Nuh, insanların ikinci atası olarak kabul edildiği için “İkinci Adem” de denir.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


One thought on “8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 (GEZEGEN)

 • 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 21:24
  Permalink

  Çok teşekkürler sağolun ne diyeyim 🤩🌼💛🤍💜❄️🍁🍁💦🌈🧡💕💙👑🌺⭐🙄😄👈,

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.