8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138, 139, 140 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 138, 139, 140. Sayfaların (5. Ünite KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ Bilgilerimizi Ölçelim) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 5. ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Bilgilerimizi Ölçelim soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 138, 139, 140. (GEZEGEN Yayıncılık)

5. ÜNİTE

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinin İslam’ı anlamadaki yeri ve önemi nedir? Örneklerle açıklayınız.
  Hz. Peygamber (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’i açıklayan, yaşantısıyla bizlere örnek olan (üsve-i hasene) yol göstericimizdir. Sünnet, Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kaynağımızdır. Kur’an’da bize vahyedilen ya da vahyedilmeyen hususlara da açıklık getirmiş, pratik uygulamalarıyla ayetlerin anlaşılırlığını kolaylaştırmıştır. Gönderilen hükümleri hayata geçirerek, bizlere yaşayarak göstermiştir. Hz. Peygamber’e itaat etmek Allah’a (c.c.) itaat etmek gibidir. 
 2. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları nelerdir? Listeleyiniz.
  Kur’an’ı Keim’in ana konuları:
  -Tevhid
  -İman
  -Zekat
  -Ahlak
  -Helal-Haram
  -Kıyamet
  -Peygamberler
 3. Kur’an-ı Kerim’de sosyal hayat ile ilgili hangi konulardan bahsedilir? Belirtiniz.
  Kur’an-ı Kerim, insanın yaşadığı toplumla barışık, mutlu, saygılı nasıl yaşanır, bunu öğretir. Sosyal hayatta  kişilerin birbirlerine  merhametli olmalarını bununla birlikte enpati kurularak davranılmasını bekler. Kur’an, hükümlerini bildirir ve kişilerin uymasını ister. Kısaca sosyal hayat konuları;
  -Sevgi ve saygı
  -Yardımlaşma
  -Merhametli olma
  -Evlilik
  -Boşanma (Talak)
  -Miras Hukuku
  -Mali konular
  -İktisadi konular
  -Alışveriş
  konularında kişiyi ve toplumu bilgilendiren hükümleri bildirerek insanların huzurlu ve saygılı yaşam sürmelerini ister.
 4. Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri nelerdir? Sıralayınız.
  Kur’an-ı Kerim’in en önemli hedeflerinden biri ahlaklı bireyler yetiştirmektir.
  -Dürüst ve adaletli olunmasını,
  -Temizliğe dikkat edilmesini,
  -Fakiri, kimsesizi, yetimi koruyup gözetmesini,
  -Ana ve babaya saygılı olunmasını,
  -Sabırlı, cömert, mütevazi, merhametli olunmasını,
  -Kötü alışkanlıklardan uzak durulmasını öğütler.
 5. Kur’an insana hangi konularda yol gösterir? Belirtiniz.
  -İnsan-Allah, insan-insan, insan-evren, Allah-evren konularında yol gösterir.
  -Allah’ın varlığı ve birliğini açıklayarak ona kulluk etmemizi belirtir ve bunun ara ara değil sürekli olmasını ister.
  -Başkalarının haklarına saygılı, akrabalarına ve komşularına iyi davranan, dedikodu ve iftiradan uzak duran bireyler olmamızı ister.
  -Yaşadığımız dünyayı kirletmeden, verilen nimetleri bilinçli ve şükrederek kullanmamızı ister.
  -Allah’ın evreni yaratıp kenara çekilmediğini, canlı ve etkin olduğunu unutmamamızı ister.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“kıssa, muamelat, sünnet, ibadet, inanç, Kur’an, hikaye”

 1. Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Kur’an’ı tebliğ, açıklama, öğretme ve uygulama çabası olarak ortaya koymuş olduğu söz, fiil ve takrirlerini içeren örnek davranışlarına SÜNNET denir.
 2. Allah’ın (c.c.) Hz. Peygamber (s.a.v.) aracılığıyla gönderdiği esas ve ilkelerin tamamını kalp ile doğrulamaya, dil ile söylemeye ve bunların doğruluğunu tereddüt etmeden kabul etmeye İNANÇ denir.
 3. İslam’ın alım satım, kiralama, şirketler, anlaşmalar, emanetler, kefalet, vasiyet, miras, davalaşma, evlilik, suçlar, ve cezalar gibi konularda insanların birbiriyle veya bireyin toplumla yahut toplumların birbiriyle olan hukuki, idari, ekonomik ve insani ilişkilerini düzenleyen bölümüne MUAMELAT denir.
 4. Allah’ın (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberler, geçmiş milletler, topluluklar ve peygamber olmayan kimseler hakkında verdiği gerçek bilgi, olay ve anlatımlara KISSA denir.
 5. Kişinin kulluk vazifesi içinde Allah’a (c.c.) sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için yaptığı iradi tutum ve davranışlara İBADET denir.

C) Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 1. “Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle haccedin. Haccın görevlerini benden öğrenin.”(Müslim, Hac, 310.)
  Yukarıdaki hadis, Hz. Peygamber’in sünnetlerinden hangisine örnek oluşturur?
  CEVAP: “BFİİLİ
 2. “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin.”(Bakara suresi, 188. ayet.)
  Yukarıdaki ayet, Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisiyle ilgilidir?
  CEVAP: “C”  AHLAK
 3. Kur’an’ın Kerim’in “Açıklama” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: “A”  BEYAN
 4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?
  CEVAP: “C” 114 SUREDEN OLUŞMASI
 5. “İkinci Adem” olarak adlandırılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: “B” HZ. NUH (a.s.)
 6. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36. ayet)
  Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki temel eğitici özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
  CEVAP: “D”  KÖTÜLÜKLERDEN SAKINDIRDIĞINA

Ç) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

 1. (Y) Sünnet, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ile ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah’ın (c.c.) ilahi kelamıdır.
 2. (D) Kur’an-ı Kerim, lafız ve mana itibariyle mucizedir.
 3. (D) Sünnet, Kur’an-ı Kerim ile birlikte İslam dininin temel kaynaklarındandır.
 4. (Y) Kur’an-ı Kerim’deki inanç konularının temelini melek inancı oluşturur.
 5. (D)Kur’an-ı Kerim, İslam ahlakının ilke ve hükümlerinin en temel kaynağıdır.
 6. (Y)İslam dininde sosyal hayat için “adab-ı muaşeret” kavramı kullanılır.
 7. (D) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssaların başında peygamber ve onların gönderildikleri toplumların kıssaları gelir.
 8. (D) Kur’an-ı Kerim’deki açıklamaların en önemli sebeplerinden biri de insana, insan-Allah, insan-insan, insan-evren ve Allah-evren ilişkisi konusunda yol göstermek içindir.
 9. (Y) Kur’an’da aklını kullanan, düşünen ve içinde bulunduğu durumdan ders çıkaran kimseler eleştirilir.
 10. (D)Kur’an-ı Kerim iyiye, doğruya, güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırması, açıklayıcı ve yol gösterici olması, insanı aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltmesi gibi temel özellikleri ile insanın hayatını anlamlandırmasını amaçlar.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.