8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35-36-37 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 35, 36, 37. Sayfaların (1. Ünite Kader İnancı Bilgilerimizi Ölçelim; 2. Ünite Zekat ve Sadaka Ünitemize Hazırlanalım) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 1. Ünite Kader İnancı Bilgilerimizi Ölçelim; 2. Ünite Zekat ve Sadaka Ünitemize Hazırlanalım soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 35,36, 37 (GEZEGEN Yayıncılık)

1. ÜNİTE

-KADER İNANCI

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM SORULARI ve CEVAPLARI

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Evrendeki Ölçü ve  düzen ile ilgili örnekler veriniz.
  -Dünyanın kendi etrafında dönmesi
  -Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesi
  -Göl ve denizlerdeki tuz oranının suda yaşayan canlıların hayatta kalmasına olan uygunluğu
  -Canlılar dünyasında besin konusunda bir dengenin olması (bir hayvanın bitkinin başıyla beslenirken başka bir hayvanın bitkinin köküyle beslenmesi)
  -İnsan vücudundaki organların simetrik ve intizamlı yaratılması (kemiklerin hiçbir organa batmaması gibi oluşan intizam)
  -Geceden sonra gündüzün, gündüzün ardından gecenin olması
  -İçme suyumuzun ayrı (tuzsuz), yüzme suyumuzun ayrı (tuzlu) yaratılması
  -Havadaki oksijenle insanın nefes alabilmesi, bitkilerin ise karbondioksite ihtiyaç duyması
  -İnsan vücudundaki her organın görevini bilip yerine getirmesi (ellerimizin değil beynimizin düşünmesi)
 2. İnsanın iradesi ve sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.
  Allah insana akıl ve seçme-seçim yapma gücü vermiştir. Onu iyiye ve doğruya yönlendirebilmek için peygamberlerle desteklemiştir. Davranışlarında iyiyi ya da kötüyü seçme noktasını kuluna bırakmış yani kulunun istediğini seçme özgürlüğü vermiştir. Bu seçim, sonucunda sorumluluğu da getirir.
  Sorumluluk: Kişinin verdiği kararlar sonrasında ortaya çıkan (iyi ya da kötü) sonuçların kabul edilmesidir. İnsanın kendisine ya da başkasına haksızlık etmesi onun yanlış seçim yaptığının göstergesidir ve bunun sorumluluğu kendisine aittir. Kaderi bahane ederek bu sorumluluktan kaçamaz. “Benim bunları yapmam alnımın yazısıymış” diyemez çünkü bu fiiler kişi böyle olsun istediği için, onun seçimine uygun olarak Allah tarafından takdir edilmiştir.
  Kaderimizde herşey önceden belirlendiği için insan, iradesinin olmadığını söyleyen anlayış yanlıştır. “Beni Allah sivri dilli yaratmış, ne yapayım ben böyleyim “diyerek insanların kalbini kırmayı kendinde hak göremez.
 3. Tevekkül inancı insana neler kazandırır? Belirtiniz.
  -Tevekkül sahibi kişi huzurludur, kendini güvenli bir limanda gibi hisseder.
  -Korku ve endişelerini Allahın takdirine bırakıp dik durmayı, ümitsiz olmamayı, umut sahibi olmayı kendine ilke edinir.
  -Kul olarak elinden geleni yapıp, sonucu yüce makama bırakmayı tercih eder.
  -Yüce yaratıcının varlığını hissederek başarılı olabileceğinin hazzını yaşar.
  -En önemlisi Rabbine teslimiyet gibi ulvi duyguları yaşamayı ve örnek olmayı öğrenir.
 4. Evrende herşeyin bir sonunun olması ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
  Evren ve üzerinde yaşadığımız dünya sonradan yaratılmıştır. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır. Ömrü biten yok olacaktır. Son demek; canlının ölmesi-cansız varlığın işlevini yitirmesi demektir.
  Örneğin; kıyamet kopunca tüm yaşayan canlıların ölmesi, cansız varlıklar da dahil evrenin sonunun gelmesi.
 5. Ayet el-Kürsi’nin ana konusu nedir? Belirtiniz.
  Ayet el Kürsi’de Allahın varlığı ve birliği, varlıklar üzerindeki hakimiyeti, kudretinin ve ilminin sonsuzluğu, tüm varlıkları koruyup denetim altına alması, her türlü eksiklikten uzak olması anlatılır.
  Ezeli, ebedi, her şeyin hakimi olan Allaha inanılması ve ibadet edilmesi bildirilir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“tevekkül, külli irade, kader, evrenin yasaları, ecel, rızık, kaza”

 1. Allah’ın (C.C) ezelden ebede kadar olacak her şeyin zamanı, yeri ve özelliklerini sınırsız bilgisiyle bilmesi ve takdir etmesi yani belirlemesine Kader denir.
 2. Allah’ın ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin, yeri ve zamanı gelince, ezeldeki ilim, irade ve takdire uygun olarak yaratması ile meydana gelmesine Kaza denir.
 3. Evrende görülen mükemmel ve değişmez ilkelere Evrenin Yasaları denir.
 4. Allah’ın (c.c.) tüm canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şeye Rızık denir.
 5. Kişinin yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü önlemi aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmesine, sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesine Tevekkül denir.

C) Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 1. “Şüphesiz ki, bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez… ” (Ra’d suresi, 11.ayet.)
  Yukarıdaki ayet aşağıdaki evrenin yasalarından hangisiyle ilgilidir?
  Cevap:  (A)  Toplumsal
 2. İslam’ın kader anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Cevap: (C)   İnsanın davranışları önceden belirlenir.
 3. Halk arasında “alın yazısı ve yazgı” deyimleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilerek kullanılmaktadır?
  Cevap: (C)  Kader
 4. İslam geleneğinde “Kelimullah” olarak anılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: (B)  Hz.Musa (a.s.)
 5. Aşağıdaki fiil ve davranışlardan hangisi insanın cüzi iradesi içindedir?
  Cevap: (C)  Çalışması

Ç) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları başına (D), yanlış olanlarn başına (Y) yazınız.

 1. (D) Dünya hayatının sona ermesi anına ecel denir.
 2. (D) Allah (c.c.), evrendeki herşeyi bir ölçü, ahenk ve düzen içinde yaratmıştır.
 3. (Y) Toplumun ahlaki kurallara uyması biyolojik yasaların gereğidir.
 4. (D) İnsanların ecelleri Allah (c.c.) tarafından belirlenir.
 5. (Y) İnsan, sonsuz bir irade gücüne sahiptir.
 6. (D) Kader ve kazaya iman etmek imanın şartlarındandır.
 7. (Y) Biyolojik yasalara, doğa yasaları da denir.
 8. (D) Tevekkül, kader inancının bir sonucudur.
 9. (D) İslam’a göre tevekkül, çalışma ve ilerlemeye engel değildir.
 10. (D) Allah’ın (c.c.) evrende koymuş olduğu yasalardan biri de kişinin çalıştığının karşılığını elde etmesidir.

2. ÜNİTE

-ZEKAT VE SADAKA

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM SORU VE CEVAPLARI

 1. Zekat, sadaka, infak, nisap ve öşür kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırıp defterinize yazınız.
  Zekat: Dinen zengin olan bir müslümanın ibadet niyetiyle her yıl malının ve parasının belirli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesidir.
  Sadaka: Bir kişinin kendi isteğiyle Allah rızası için fakir ve muhtaçlara zaman ve miktar sınırı olmadan yaptığı yardımdır.
  İnfak: Allahın rızasını kazanmak için malımızdan yaptığımız her türlü harcamadır. Zekat, sadaka ve her türlü hayrı içerir.
  Nisap: Dinen mali yükümlülükleri yerine getirebilmek için gerekli olan asgari zenginlik ölçüsüdür.
  Öşür: Müslümanların toprak ürünlerinden verdikleri zekattır.
 2. Kur’an-ı Kerim de zekat, sadaka, infak gibi doğrudan paylaşmaya yönelik ayetlerin yaklaşık sayısı hakkında bilgi edininiz. Kur’an-ı Kerim de paylaşma üzerinde niçin bu kadar çok durulduğunu araştırınız.
  Kur’an-ı Kerim de;
  ZEKAT ile alakalı yaklaşık 31 ayet,
  SADAKA ile alakalı
  yaklaşık 23 ayet,
  İNFAK ile alakalı yaklaşık 45 ayet bulunmaktadır.
  Paylaşmak, insanı mutlu ve tatmin eden bir duygudur. Allah her insanı farklı şekilde imtihan eder. Kiminin imkanları kısıtlı iken kimi daha rahat yaşamaktadır. İmkanları kısıtlı kişilerle paylaşılan maddi-manevi tüm ihitiyaçlar, ihtiyacı olanın sıkıntısını gideririken, parası olanın da mutluluğunu ve ahiretteki ecrini (mükafatını) arttırır. İnsanlar arası sevgi bağını güçlendirir. Kıskançlık duygularının törpülenmesini sağlar.
 3. Çevrenizde yardıma muhtaç birini gördüğünüzde hissettiklerinizi defterinize yazınız.
  Böyle birini görünce çok üzülürüm ve hemen enpati kurarım. Öncelikle neden bu halde olduğunu araştırırım. Nelere ihtiyacı olduğunu öğrenirim. Yardım etmeye çalışır, etrafımdaki insanları da haberdar eder, herkesin bu yardım havuzuna küçük de olsa katılmasını sağlarım. Üzerlerinden duamı eksik etmemeye çalışırım.
 4. Bir ilmihalin zekat bölümünü okuyup zekatı kimlerin, nelerden ve kimlere vereceğini defterinize listeleyiniz.
  ZEKAT’I KİMLER VERİR
  Akıl sahibi, ergenlik çağına ulaşmış her müslümanın borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla, hükmen arttırıcı yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olan herkes verir.
  ZEKAT NELERDEN VERİLİR
  -Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar ile sığır, manda, deve gibi büyükbaş hayvanlardan, balıklardan,
  -Altın,gümüş, nakit para ve menkul değerlerden,
  -Toprak ürünlerinden,
  -Ticaret mallarından,
  -Define ve madenlerden verilir.
  ZEKAT KİMLERE VERİLİR
  -Boyundurluk altında bulunan köle, savaş esirlerine,
  -Fakir ve miskinlere,
  -Borçlulara,
  -Zekat memurlarına,
  -Yolda kalmışlara,
  -Kalpleri islama ısındırılmak istenenlere,
  -Allah yolunda olanlara verilir.
 5. Kur’an-ı Kerim mealinden Mâ’ûn Suresini bulup okuyunuz. Surenin ana konusunu belirleyip surede verilen mesajları defterinize yazınız.
  Mâ’ûn Suresinin ana konusu: Allahın nimetlerini ve hesap gününü yalanlayan nankör kişiler ile yardıma muhtaç durumda olan yetimi küçümseyen kötü niyetli kimselerden ve amellerini gösteriş için yapan riyakar kişilerden bahseder.
  Verilen mesaj: Muhtaç kimseleri itip kakmak kötü niyetli insanların özelliğidir. İyi niyetli, dindar kimseler ise ihtiyaç sahibi kişinin en yakınıdır. Bir elinin verdiğini diğer eli görmeden ihtiyacı olanın kapısındadır. Kendisi iyilik yaptığı gibi başkasının da iyilik yapmasına öncülük eder.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.