8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55-56 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 55,56. Sayfaların (2. Ünite Zekat ve Sadaka Bilgilerimizi Ölçelim) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2. Ünite Zekat ve Sadaka Bilgilerimizi Ölçelim soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 55, 56 (GEZEGEN Yayıncılık)

2. ÜNİTE

ZEKAT VE SADAKA

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM SORULARI ve CEVAPLARI

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. islam dini, maddi ve manevi paylaşma ve yardımlaşmaya niçin önem verir? Açıklayınız.
  Çünkü İslam, insanların mutlu, huzurlu ve birbirine bağlı olmasını isteyen bir dindir. İnsanların üzüntülerini paylaşarak dertlerinin hafiflemesini, sevinçlerini anlatarak mutluluklara ortak olunmasını arzu eder. Dünyada barış ve sevginin egemen olmasını ister. Hadislerde de sevinç ve üzüntülerin paylaşılması müslümanın müslüman üzerindeki vazifelerindendir denmiştir. Hz.Abbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. ” Şefkat ve yardımın hem bu dünya hem de ahiret  sorumluluğu açısından açık olduğu görülmektedir.
 2. İslam dinine göre kimler zekat vermekle yükümlüdür? Belirtiniz.
  Müslüman, akıl sahibi, ergenlik çağına ulaşmış, borcundan ve asli temel ihtiyacından fazla arttırıcı yani kazanç sağlayıcı nitelikte (nami), nisap miktarı mala sahip her insan zekat vermekle yükümlüdür.
 3. Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir? Sıralayınız.
  -İnsanlar arası yardımlaşma ve paylaşma duygularını arttırır.
  -Kişi zekat ve sadaka vererek malını eksiltmiş görünse de bilakis malını temizler, bereketlendirir.
  -Ruhu bencillik, cimrilik gibi duygulardan arındırır.
  -Kişi de ibadetini yapmış olmanın verdiği huzurla teslimiyet duygusu gelişir.
  -İhtiyacı olan açısından, başkasının malına kötü gözle bakmama ve haset duygularını giderir.
  -Verilen zekat yoksulun zenginin kazancı üzerindeki hakkıdır. Kul olarak Allah’ın izni olmadan kazanamayacağımızı, hiçbir kazancın tamamen bize ait olmadığını hissettirir.
 4. Zekat, toplumda fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözümüne nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.
  -Toplumdaki benmerkezci yaşamın önüne geçer.
  TEK değil, müslüman olarak BİR olduğumuzu gösterir.
  -Toplumdaki huzur ve güven ortamının artmasını sağlar.
  -Kişiler arası sevgi, saygıyı arttırır.
  -Ekonomik dengesizliğin azalmasını sağlar.

 5. Mâ’un suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.
  Sureden çıkarılabilecek mesaj: Yoksulu, yetimi, korunmaya muhtaç insanları itip kakmanın dünya ve ahiret açısından sorumluluklarından bahseder. İyi bir müslüman olmanın en önemli özelliklerinden biri de; Allah’ı görüyormuşçasına onun emir ve yasaklarına uymak, ‘yap’ dediğini tevekkül ile yapmak, ‘yapma’ dediğini yapmaktan kaçınmaktır. Müslüman ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Kulluk görevini başkalarının takdirini toplamak için (riya) değil, Allah’ın (en sevgilinin) rızasını kazanmak için yapmalıdır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“öşür, fitre, sadaka, zekat, infak, nisap, sadak-i cariye “

 1. Dinen zengin olan bir müslümanın, ibadet niyetiyle yılda bir kere malının ve parasının belirli bir miktarını yoksul müslümanlar başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’de belirlenen yerlere vermesine ZEKAT denir. 
 2. İslam’da zekat ve hac gibi mali mali yükümlülükleri yerine getirebilmek için zengin olmanın askeri sınırı veya asgari zenginlik ölçüsüne Nisap denir.
 3. Kişinin ibadet niyetiyle yaptığı her türlü maddi ve manevi güzel, yararlı iş  ve davranışlara Sadaka denir.
 4. Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için kişinin kendi malından harcamasına, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına İnfak denir.
 5. İslam’da onda bir oranında toprak ürünlerinden alınan zekata Öşür denir.

C) Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
  Cevap(D)  Dede
 2. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez?
  Cevap: (B)   Ev eşyası
 3. Aşağıdakilerden hangisi Tevbe suresi 60. ayette belirlenen zekat verilebilecek yerlerden değildir?
  Cevap: (D)  Gayrimüslimler
 4. “Ademoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bunun dışındadır. Kesintisiz sadaka (sadaka-i cariye) meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.” (Müslim, Vasıyye 14.)
  Aşağıdakilerden hangisi hadiste bildirilen kesintisiz sadaka yapan bir kişi olarak değerlendirilemez?
  Cevap: (A) İş merkezi inşa eden müteahhit
 5. “Hatibü’l Enbiya” olarak adlandırılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: (C)  Hz. Şuayb (a.s.)

Ç) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları başına (D), yanlış olanlarn başına (Y) yazınız.

 1. (D) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir.
 2. (D) İslam’da insanların birbirleriyle sahip oldukları maddi imkanları paylaşmaları öğütlenir.
 3. (Y) İslam dininde zekat verilecek kimseler hadislerle belirlenmiştir.
 4. (D) Zekat bir kişiye verilebileceği gibi birkaç kişi arasında da paylaştırılabilir.
 5. (D) İslam’da ibadet niyetiyle yapılan her güzel, yararlı iş ve davranış sadaka olarak değerlendirilir.
 6. (D) İslam’da kişi öldükten sonra da ona sevap kazandırmaya devam eden sadakalara “sadaka-i cariye” denir.
 7. (Y) İslam’da dinen zengin sayılan bir Müslüman’ın fitre vermesi farzdır.
 8. (D) Zekat ve sadakayı kişinin onurunu zedelemeden ve gösterişten uzak olarak vermeye dikkat etmek gerekir.
 9. (D) İslam’da zekat ve sadaka, kişide paylaşma bilinci oluşturan en önemli ibadetlerdendir.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


One thought on “8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55-56 (GEZEGEN)

 • 24 Şubat 2021 tarihinde, saat 21:00
  Permalink

  Ve cevapları zaten cevap anahtarı da var bir tek A bölümü yok

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.