8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78-79-80 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 78, 79, 80. Sayfaların (3. Ünite DİN VE HAYAT Bilgilerimizi Ölçelim) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. ünite Din ve Hayat Bilgilerimizi Ölçelim soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 78, 79, 80. (GEZEGEN Yayıncılık)

3. ÜNİTE

DİN VE HAYAT

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Din, birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
  Her insanın fıtratında inanma ihtiyacı vardır. İnsan kendinden daha yüce bir varlığa inanıp ibadet etmek, ahiretin varlığına iman edip o doğrultuda yaşam sürmek istemektedir. Nitekim bu duygu kişinin ümit etmek, güvende hissetmek, huzur bulmak, bu dünyada yaşayamadığı güzellikleri ahiret boyutunda yaşamak gibi isteklerini karşılar. Din bireyi hastalıklar, musibetler gibi zorluklar karşısında güçlü durmayı, ümitvar olmayı, en önemli sığınağın Allahın rızasını kazanmak  olduğu duygusunu verir. Ahiret korkusu kişinin yanlış birşey yapmasını engelleyen bir unsurdur. Orada görmek istediği karşılığa göre bu dünyada yaşamını şekillendirir.
  Toplum ise birarada yaşayan insan topluluğu olduğuna göre din, farklı yapılarda oluşan insan topluluğunun huzur, güven ortamında yaşamasını ister. İnsanların birbirine yardımını esirgemediği, muhtacın gözetildiği, manevi değerlerin ayakta tutulmaya çalışıldığı, sevgi ve saygının hakim olduğu bir toplumda var olmak ister. Sıla-i Rahim denilen akraba ziyaretlerinin unutulmadığı, beş vakit namazın cemaatle (topluca) kılınmasının teşvik edildiği, toplumda birlik ve dayanışmanın sağlanmasını isteyen şekilde kişileri yönlendirir. Kişilerin karşılıklı verdikleri sözlerde de caymadan durmaları gerektiğini iktisadi hayatın güvenirliği için şart koşar. Hırsızlık, faiz, rüşvet gibi haksız kazanç elde etmenin kişiye ve topluma zararlarından bahseder ve yasaklar.

 2. Dinin temel amacının nedir? Belirtiniz.
  Din, insanın manevi dünyasını temizleyip zenginleştirmesine yardımcı olur. İnsanın yüce Allah’a bağlanıp tevekkül etmesi, başka varlıklara  ihtiyacı olmadığı duygusunu verir. Din, insanlararası karşılıklı güven, duyarlı olma, hassas davranma duygularını yerleştirir. Dünyada herşeyin sahibinin Allah olduğunu, bizlerin sadece verilen emanetlere iyi bakmamız gerektiğini belirtir. İnanan insana hem dünya hem de ahiret mutluluğu yaşatır. Kişi Allah’ın rızasını kazanmak için hayatını o doğrultuda düzenlemeye çalışır.

 3. İslam dini can, akıl, mal, nesil ve din emniyetine niçin önem verir? Belirtiniz.
  İslam dini can, akıl, mal, nesil ve dinin korunmasına özen göstermiş ve bunların gerekliliği için bir takım hükümler koymuştur.

  CANIN KORUNMASI: Yaşam hakkı insanların elinden alınmaması gereken en temel haktır. Kimse kimsenin canına bile-isteye kast edemez. Kur-an’da “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın” denir. Kişi başkasının canına kast edemediği gibi kendi canına da kıyamaz. Yine ÖTENAZİ gibi iyileşmesi imkansız hastalığa yakalanıp kişinin çektiği acılardan kurtulması için yaşamına son vermesi de yasaklanmıştır. İslam canın korunması için gerekli miktarda yemeyi, içmeyi, uyumayı farz kılar. Sağlığı bozan her türlü davranışı yasaklar.

  AKLIN KORUNMASI: İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği akıl sahibi olmasıdır. Akıl vasıtasıyla iyiyi kötüden ayırabiliriz. Kendi irademizle kararlarımızı verebiliriz. Bu yüzden islam akıl sağlığını korumak için zararlı alışkanlıkları yasaklar. Alkol, uyuşturucu gibi kişinin irade ve düşünme gücünü kısmen ya da tamamen yok olmasını sağlayan illetleri sevmez. Sigara gibi hem bedene hem de aile ekonomisine zarar veren alışkanlıkları yasaklar. Kur-an’ı Kerim’de Maide suresinde “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz” buyurulmuştur.

  MALIN KORUNMASI: İslam da herkesin kabiliyetine göre çalışması, gayri meşru olmayan işler yapması teşvik edilmiş, mal-mülk edinilmesine izin verilmiştir. Kazandığı, her ticari getirisi olan zenginliğin de ihtiyaç sahiplerine zekat olarak verilmesi emredilmiştir. Kazanç elde ederken faizin, karaborsacılığın, yalan yere yeminleşmenin, haksız kazanç elde etmenin yasak olduğunun önemle üstünde durulur. Bakara suresinde 188. ayette belirtildiği gibi “Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın” buyurulmuştur.

  NESLİN KORUNMASI: İnsanların Rabbimizin takdiri gereği erkek ve kadın olarak yaratılması nice hikmetler barındırmaktadır. Bize düşen her iki cinsiyete de saygı gösterip, büyüyen nesillerin insanı insan yapan değerlerle yetiştirilmesidir. Neslin korunmasında ki en önemli nokta evlilik yoluyla kurulan ailedir. Evlilik Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti olmakla beraber, kul olarak sağlıklı ve imanlı nesiller yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Yetişen nesillerimizin de anne ve babaya karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, onlara ilgi ve alaka göstermeleri önemlidir. Hadis-i Şerif’de “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına en iyi davrananızdır” buyurulmuştur. Aile demek güven demek, büyüklerin küçüklere örnek olması demektir.

  DİNİN KORUNMASI: Din, insanlar var oldukça her toplumda var olan bir kavramdır. Kul olarak dinin mesajlarını iyi anlamalı, ona göre hareket etmeliyiz. Bid’at ve hurafelerden uzak sadece Allah’ın buyruklarıyla yaşatılan din korunması gereken dindir. Dinini yaşayan dünyada aziz, ahirette mesud (mutlu) olur. Dinin korunmasını ibadetlerimizi yerine getirerek, yüce yaratıcının varlığını unutmayarak, güzel ahlak sahibi olmaya çalışarak yapabiliriz. Bildiklerimizi başkalarına anlatarak öğrendiklerimizi kalıcı ve faydalı hale getirebiliriz. Maide suresi 57. ayette belirtildiği gibi: “Ey iman edenler! Sizden önce kendisine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin ve eğer inanıyorsanız Allah’tan korkup sakının” buyurulmuştur.

 4. Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatından çıkarılabilecek temel değerler nelerdir? Yazınız.
  Hz. Yusuf’un kıssasında İslam dininin önem verdiği pek çok değer vardır.Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

  İFFET:
  Haramdan sakınmak, helal olmayan, namusuna zarar verecek davranışlardan uzak durmak  anlamındadır. Hz. Yusuf da kendisine gelen kötü teklifleri kabul etmeyerek, ahlakını korumaya çalışan iffetli bir davranış sergilemiştir.

  SABIR VE TEVEKKÜL: 
  Sıkıntı ve darlık zamanlarında kendini kontrol etme, Allah’a güvenme, teslim olma halidir. Hem Hz. Yusuf hem de Hz. Yakup bu konuda çok güzel örnek olmuşlardır.

  VEFA VE SADAKAT:
  Yapılan iyilikleri unutmamaya ve devamlı anımsamaya VEFA denir. Gönülden bağlılığa ise SADAKAT denir. Hz. Yusuf, onu evine alan vezire karşı yanlış yapmamış, onun iyiliklerine karşı sadık kalmayı tercih etmiştir.

  AFFETMEK: Suç, ceza, istenmeyen davranış gibi durumları bağışlamaktır. Hz. Yusuf’un kendisini kuyuya attıkları halde tüm kardeşlerini bağışlaması gibi.

 5. Asr suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.
  Asr suresinde insanı kötü sondan kurtaracak yollar gösterilmiş, salih ameller işleyenlerin hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacakları belirtilmiştir. Zamana yemin edilerek zamanını, ömrünü boşa geçirmiş kimselerin ziyanda olduğundan bahseder. Yararlı iş ve davranışların yapılması gerektiğini, kaybedilen vaktin telafisi olmadığını anlatır. Kısaca;
  -İçten iman etmek
  -Salih amel işlemek
  -Hakkı gözetmek
  -Sabrı öğütlemekten bahseder.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“toplum, din, nesil, birey, akıl, islam, inanç

 1. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar bütününe DİN denir.
 2. İnanç, duygu ve düşüncesiyle kendisini başkalarından ayıran, kendine özgü nitelikleri ve kimliği olan her ferde BİREY denir.
 3. Bireylerden oluşan ve kendisine özgü bir yapısı bulunan, aralarında sosyal ilişki ile ortak bir kültür ve süreklilik bulunan insan topluluğuna TOPLUM denir.
 4. Sadece insanda var olan ve onun yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt etmesine yarayan, ona düşünme, kavrama ve bilgi edinme gücü veren yetiye AKIL denir.
 5. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın sıkıntılarını, kaderlerini paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğuna NESİL denir.

C) Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 1. “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın…”(İsra suresi, 33. ayet)
  Yukarıdaki ayet, İslam dininin korunmasını istediği aşağıdaki temel değerlerden hangisiyle ilişkilidir?
  CEVAP: “A”  CAN
 2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde malın korunmasına yönelik yasaklardan biridir?
  CEVAP: “C”  HIRSIZLIK
 3. “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz.” (Tirmizi, Birr, 33.)
  Yukarıdaki hadis İslam dininin korunmasını amaçladığı temel değerlerden hangisiyle ilişkilidir?
  CEVAP: “D”  NESİL
 4. Rüyaları yorumlamasıyla özdeşleşen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: “C”  HZ. YUSUF
 5. Sözlükte zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelen sure aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP: “D”  ASR

Ç) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

 1. (D) İnsanın karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, musibet ve felaketler karşısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en önemli sığınak, Allah (c.c.) inancı yani dindir.
 2. (D) İnsanın anlam arayışı, din ve toplum arasındaki ilişkiyi gösterir.
 3. (D) Toplum hayatı olmayınca dinin öngördüğü pek çok değer, örneğin yiğitlik, cömertlik, merhamet ve sevgi gerçekleşme imkanı bulamaz.
 4. (D) İslam dini, güvenilir bir toplum oluşturmak için adalet, sevgi, saygı, doğruluk gibi ahlaki erdemleri emrederken yalan, hile, dedikodu gibi kötü davranışları yasaklar.
 5. (Y) Dinin temel amacı, insanın bu dünyada mutlu olmasını sağlamaktır.
 6. (D) İslam’a göre insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı vardır.
 7. (Y) İslam dini, kişinin özel mülkiyet edinmesini yasaklar.
 8. (Y) İslam’da faiz, hırsızlık, gasp ve benzeri yollardan elde edilen gelir, hukuken değerli kabul edilir.
 9. (D) İslam dininde neslin devamını sağlayan en önemli kurum olarak aileye önem verilir.
 10. (Y) Kur’an’da kıssası, “Kıssaların En Güzeli” olarak nitelendirilen peygamber, Hz. Yakup’tur.(a.s.)

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


2 thoughts on “8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78-79-80 (GEZEGEN)

 • 4 Mart 2021 tarihinde, saat 08:56
  Permalink

  Yaw ilham alayım diye geldim adamlar destan yazmış ama teşekkür ederim bütün emekleriniz için

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.