8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 81. Sayfanın (4. Ünite HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) ÖRNEKLİĞİ Ünitemize Hazırlanalım) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 4. ünite Hz. Muhammed’in Örnekliği Ünitemize Hazırlanalım soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 81. (GEZEGEN Yayıncılık)

4. ÜNİTE

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

 1. Üsve-i Hasene, sıdk, emanet, istişare ve azim kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırıp defterinize yazınız.
  ÜSVE-İ HASENE: 
  Peygamber efendimiz (s.a.v.) için “Güzel Örnek” anlamında kullanılan bir tabirdir. Hz. peygamberin ahlakı Kur’an ahlakı olduğu için rehber aldığımız, tavsiyelerine uymaya çalıştığımız kıymetli örneğimizdir.
  SIDK: Doğruluk, dürüstlük, içten bağlılıktır. Hak yoldan sapmadan emredildiği üzere doğruluk üzere yaşamaktır. Sıdkın zıddı KİZB yani yalandır.
  EMANET: Bir kişiye geri alınmak üzere geçici olarak bırakılan, teslim alan kişinin koruması gereken her türlü değerdir. Zıddı ise HIYANET’tir.
  İSTİŞARE: Birinin ya da bir topluluğun fikrini alma, fikirlerine danışma, görüş alış verişinde bulunulmasıdır.
  AZİM: Bir kişinin zorlukları yenmedeki kararlılığıdır.
 2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı ile ilgili örnekler araştırarak defterinize yazınız.
  – Hz. Muhammed insanlara en güzel örnektir. Onun ahlakı Kur’an ahlakıyla şereflendirilmiştir.
  -El Emin yani güvenilir kişidir. En büyük düşmanlarından amcası Ebu Cehil bile bu yönüne hiçbir zaman laf edememiştir.
  -Tutamayacağı sözler vermemiştir.
  -Şefkatli, merhamet sahibi ve affedicidir. Mekke’nin fethinden sonra tüm halkı bağışlamış, insanların kalplerini kazanmıştır.
  -İnsanların görüşlerine önem verir, alınan ortak kararlar doğrultusunda hareket etmeye çalışırdı.Uhud Savaşında kendisi savunma savaşı yapmak isterken çoğunluk meydan savaşı istediği için meydan savaşı yapıldı.
  -Cesur ve aldığı kararlarda netti. Sahabe arasında “İnsanların En Cesuru” diye nitelendirilirdi.
  -Hak, hukuk konusunda hassas davranır. Kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığını söylerdi.
  -İnsanlara kıymet verir. Kuşu ölen bir çocuğa dahi başsağlığına gidecek kadar özenli davranırdı.
 3. Bütün peygamberlerde bulunan özelliklerle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sahip olduğu ahlaki özellikler arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırınız.
  İslamda peygamberlere özel beş sıfat bulunmaktadır ve bu tüm peygamberler için geçerlidir.
  EMANET: Güvenilir olmak, geçici olarak teslim edilen hiçbir şeye hıyanet etmemek.
  İSMET: Peygamberlerin büyük günahlardan korunmuş olması.
  FETANET: Akıllı, zeki, kıvrak zekaya sahip olmaları.
  SIDK: Doğruluk. Doğru sözlü ve güvenilir kimseler olmaları.
  TEBLİĞ: Allah tarafından aldıkları tüm bilgileri olduğu gibi insanlara iletmeleri.
 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının bizim için önemini araştırınız.
  Hz. Peygamber (s.a.v.) bizler için örneklerin en güzelidir. Aile hayatımızda birbirimize yumuşak ve anlayışlı davranmamız, eşler arası hoş muhabbet, eğlenceli lakırdılar bize ondan gelen örneklerdendir. Toplum hayatında adaleti gözetip zengini  (suçlu ise) kayırmamanın, fakir ile aynı haklara sahip olduğunun, üstünlüğün sadece takvada olduğunu anlatmıştır. Çok yememenin, çok uyumamanın, kızdığı kişilere bile isimleriyle hitap etmeden ortaya söyleyerek uyarmanın inceliklerini onda görmekteyiz.Çok sevdiği amcası Hz. Hamza’yı katleden Vahşi’yi bile affedecek kadar yüce gönüllü olması ibretlik örneklerdendir.
  Sadece birkaç örnek verdiğimiz bu davranışlarıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) en büyük örneğimizdir.
 5. Kur’an-ı Kerim mealinden Kureyş suresinin anlamını okuyunuz. Surenin konusunu ve sureden çıkarılabilecek mesajları belirleyerek defterinize yazınız.
  SURENİN KONUSU: Allah (c.c.), Hz. Peygamber’in mensup olduğu Kureyş kabilesine büyük nimetler lütfetmiştir. Onları diğer kabilelerden daha saygın konumlara getirmiş, Kabe’nin bakım ve onarım görevi onlara kısmet olmuş, ticaret kervanları çok büyük zararlara uğramamış bilakis büyük kazançlar elde etmişlerdir. Allah, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmeleri için kulluk etmelerini istemiştir. Fakat onlar tam tersi müslümanlara eziyet ve işkencelerle karşılık vermişlerdir.
  ÇIKARILABİLECEK MESAJ: Allah (c.c.), insanların faydasına olan büyük nimetler ve imkanlar vermiştir. İnsanı hayvandan ayıran düşünme yetisi vermiş, gönderdiği peygamberlerle bizleri desteklemiş, doğruyu ve hak yolu bulmayı bizim irademize bırakmıştır. Verdiği emsalsiz güzellikler karşısında bizden sadece kulluk etmemizi istemiştir. Bu sorumluluk her müslümanın üzerinedir.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.