Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) MEB Yayınları

Biyoloji Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (HÜCRE BÖLÜNMELERİ)

1.1. MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
1.1.1. HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
1.1.2. MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
1.1.3. EŞEYSİZ ÜREME
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme

1.2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
1.2.1. MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
1.2.2. EŞEYLİ ÜREME

2. ÜNİTE (KALITIMIN GENEL İLKELERİ)

2.1. KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
2.1.1. KALITIMIN GENEL ESASLARI
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği
2.1.2. GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIKLAMADAKİ ROLÜ

3. ÜNİTE (EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI)

3.1. EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
3.1.1. EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
3.1.2. CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
3.1.3. EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
3.1.4. MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü

3.2. GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
3.2.1. GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
3.2.2. ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
3.2.3. YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

3.3. DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
3.3.1. DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
3.3.2. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
3.3.3. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı (PDF İndir)

Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Biyoloji Lise 10. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - MEB Yayınları
Biyoloji Lise 10. Sınıf Ders Kitabı – MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.