Biyoloji 11. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) KÖK-e Yayınları

Biyoloji Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. KÖK-e Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Biyoloji 11. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Biyoloji 11. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (İNSAN FİZYOLOJİSİ)

 1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
  1.1. Sinir Sistemi
  1.1.1. Sinirsel Denetim
  1.1.1.1 Sinir Hücresi (Nöron)
  1.1.1.2. Nörogliya (Gliya) Hücreleri
  1.1.1.3. Nöron Çeşitleri
  1.1.1.4. Sinir Hücrelerinde İmpuls Oluşumu ve İletimi
  1.1.1.5. Sinapslarda İmpuls İletimi
  1.1.2. Merkezî Sinir Sistemi
  1.1.2.1. Beyin
  1.1.2.2. Omurilik
  1.1.3. Çevresel Sinir Sistemi
  1.1.3.1. Somatik Sinir Sistemi
  1.1.3.2. Otonom Sinir Sistemi
  1.2. Endokrin Sistem (Hormonal Sistem)
  1.2.1. Hipofiz Bezi
  1.2.2. Tiroit Bezi
  1.2.3. Paratiroit Bezi
  1.2.4. Böbrek Üstü Bezleri (Adrenal Bezler)
  1.2.5. Pankreas
  1.2.6. Eşeysel Bezler
  1.2.7. Timüs Bezi
  1.2.8. Epifiz Bezi
  1.3. Duyu Organları
  1.3.1. Göz
  1.3.2. Kulak
  1.3.3. Burun
  1.3.4. Dil
  1.3.5. Deri
 2. Destek ve Hareket Sistemi
  2.1. İskelet Sistemi
  2.1.1. Kemik Doku
  2.1.2. Kıkırdak Doku
  2.1.3. Eklemler
  2.2. Kas Sistemi
  2.2.1. İskelet Kasları (Çizgili Kaslar)
  2.2.2. Düz Kaslar
  2.2.3. Kalp Kası
  2.2.4. Çizgili Kasın Kasılması (Huxley’in Kayan İplikler Hipotezi)
  2.2.5. Kasılma Sırasında Gerçekleşen Kimyasal Olaylar
  2.2.6. İskelet Kasının Kasılma Mekanizması
  2.3. İskelet-Kas İlişkisi
 3. Sindirim Sistemi
  3.1. Sindirim Kanalı Organları
  3.1.1. Ağız
  3.1.2. Yutak
  3.1.3. Yemek Borusu
  3.1.4. Mide
  3.1.5. İnce Bağırsak
  3.1.6. Kalın Bağırsak
  3.2. Sindirime Yardımcı Organlar ve Yapılar
  3.2.1. Tükürük Bezleri
  3.2.2. Karaciğer
  3.2.3. Safra Kesesi
  3.2.4. Pankreas
  3.3. Besinlerin Kimyasal Sindirimi
  3.3.1. Karbonhidratların Sindirimi
  3.3.2. Proteinlerin Sindirimi
  3.3.3. Yağların Sindirimi
  3.4. Besinlerin Emilimi
 4. Dolaşım Sistemleri
  4.1. Kan Dolaşımı
  4.1.1. Kalp
  4.1.1.1. Kalbin Yapısı
  4.1.1.2. Kalbin Çalışması
  4.1.2. Kanın Vücuttaki Dolaşımı
  4.1.2.1. Küçük Kan Dolaşımı
  4.1.2.2. Büyük Kan Dolaşımı
  4.1.3. Kan Damarları
  4.1.3.1. Atardamarlar
  4.1.3.2. Kılcal Damarlar
  4.1.3.3. Toplardamarlar
  4.1.4. Kan
  4.1.4.1. Kanın Yapısı
  4.1.4.2. Kan Grupları
  4.2. Lenf Dolaşımı
  4.2.1. Lenf Sıvısı
  4.2.2. Lenf Damarları
  4.2.3. Lenf Düğümleri
  4.3. Bağışıklık (Savunma) Sistemi
  4.3.1. Özgül Olmayan Savunma Mekanizmaları
  4.3.2. Özgül (Spesifik) Savunma Mekanizmaları
  4.3.3. Bağışıklığın Kazanılması
 5. Solunum Sistemi
  5.1. Solunum Sistemi Organları
  5.2. Soluk Alıp Verme Mekanizması
  5.3. Solunum Gazlarının Taşınması
  5.3.1. Oksijenin Taşınması
  5.3.2. Karbondioksitin Taşınması
 6. Üriner Sistem
  6.1. Böbreğin Yapısı
  6.2. İdrar Oluşumu
  6.2.1. Süzülme
  6.2.2. Geri Emilim
  6.2.3. Salgılama (Sekresyon)
  6.3. Böbreğin Görevleri
  6.4. Homeostazinin Sağlanmasında Boşaltım Sisteminin Önemi
 7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  7.1. Erkek Üreme Sistemi
  7.1.1 Erkek Üreme Sisteminin Yapısı
  7.1.2. Erkek Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü
  7.1.3. Erkek Üreme Hücresi
  7.2. Dişi Üreme Sistemi
  7. 2.1. Dişi Üreme Sisteminin Yapısı
  7.2.2. Dişi Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü
  7.2.3. Dişi Üreme Hücresi
  7.3. Kısırlık Problemlerinin Üreme Teknolojileri İle Çözülmesi
  7.4. İnsanda Döllenme ve Embriyonik Gelişim Süreci
  7.4.1. Döllenme
  7.4.2. Embriyonik Gelişim Süreci
  7.4.2.1. Segmentasyon
  7.4.2.2. Blastula
  7.4.2.3. Gastrulasyon
  7.4.2.4. Farklılaşma ve Organogenez
  7.5. Hamileliğin İzlenmesinin Bebeğin ve Annenin Sağlığı Açısından Önemi

2. ÜNİTE (KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ)

 1. Komünite Ekolojisi
  1.1. Komünitenin Yapısı
  1.2. Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi
  1.2.1. Rekabet
  1.2.2. Av-Avcı İlişkisi
  1.3. Komünitelerde Simbiyotik İlişkiler
  1.3.1. Mutualizm
  1.3.2. Kommensalizm
  1.3.3. Parazitizm
  1.3.4. Amensalizm
  1.4. Süksesyon
 2. Popülasyon Ekolojisi
  2.1. Popülasyonun Dinamikleri
  2.1.1. Popülasyonun Yoğunluğu
  2.1.2. Popülasyonun Dağılımı
  2.1.3. Popülasyonların Yaş Dağılımları
  2.1.4. Popülasyonun Büyüklüğü
  2.2. İnsan Popülasyonunun Artışı ve Dünyanın Taşıma Kapasitesi
  2.3. Türkiye’de Nüfus Artışı ve Tarım Alanları

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı (PDF İndir)

Biyoloji 11. Sınıf Ders Kitabını (KÖK-e) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Biyoloji Lise 11. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - KÖK-e Yayınları
Biyoloji Lise 11. Sınıf Ders Kitabı – KÖK-e Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.