Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) TUTKU Yayınları

Biyoloji Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. TUTKU Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarih ve 8 sayılı kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ)

 1. BÖLÜM: Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
  1. Canlıların Ortak Özellikleri
  A. Hücresel Yapı
  B. Beslenme
  C. Solunum
  Ç. Metabolizma
  D. Boşaltım
  E. Hareket
  F. Uyarılara Tepki
  G.Büyüme ve Gelişme
  Ğ.Üreme
  H. Uyum
  I. Homeostazi
  İ. Organizasyon
 2. BÖLÜM: Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  1. Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler
  A. Canlılardaki İnorganik Bileşikler
  1. Suyun Canlılar İçin Önemi
  2. Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi
  3. Tuzların Canlılar İçin Önemi
  4. Minerallerin Canlılar İçin Önemi
  B. Canlılardaki Organik Bileşikler
  1. Karbonhidratlar
  2. Lipitler
  3. Proteinler
  4. Vitaminler
  5. Adenozin Trifosfat (ATP)
  6. Enzimler
  7. Hormonlar
  8. Nükleik Asitler
  C. Besinlerdeki Karbonhidrat, Lipit ve Protein Tespiti
  2. Besinlerin Sağlıklı Beslenme ile İlişkisi

2. ÜNİTE (HÜCRE)

 1. BÖLÜM: Hücre
  1. Hücre Teorisine İlişkin Çalışmalar
  2. Hücresel Yapılar ve Görevleri
  A. Hücre Zarı
  B. Hücre Duvarı (Hücre Çeperi)
  C. Sitoplazma
  1. Mitokondri
  2. Plastitler
  3. Endoplazmik Retikulum
  4. Ribozom
  5. Golgi Cisimciği
  6. Lizozom
  7. Sentrozom
  8. Koful
  9. Hücre İskeleti
  10. Peroksizomla
  Ç. Çekirdek
  D. Farklı Hücre Örnekleri
  3. Hücre Zarından Madde Geçişleri.

3. ÜNİTE (CANLILAR DÜNYASI)

 1. BÖLÜM: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
  1. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılmasının Önemi
  A. Yapay (Ampirik) Sınıflandırma
  B. Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma
  2. Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Başlıca Kategoriler
  A. Sınıflandırma Basamakları ve İkili Adlandırma
  B. Türün Adlandırılması
 2. BÖLÜM: Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  1. Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Âlemler
  A. Bakteriler
  B. Arkeler
  C. Protistler
  Ç. Bitkiler
  D. Mantarlar
  E. Hayvanlar
  1. Omurgasızlar
  2. Omurgalılar
  2. Canlılar ve Teknoloji
  3. Virüslerin Genel Özellikleri

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı (PDF İndir)

Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabını (TUTKU) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Biyoloji Lise 9. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - TUTKU Yayınları
Biyoloji Lise 9. Sınıf Ders Kitabı – TUTKU Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.