Coğrafya 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) GÜN Yayınları

Coğrafya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. GÜN Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Coğrafya 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Coğrafya 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (DOĞAL SİSTEMLER)

A. DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU VE DEĞİŞİMİ
1. DÜNYA’NIN YAPISI
2. DÜNYA’NIN TEKTONİK YAPISI

B. JEOLOJİK ZAMANLAR
1. TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK GEÇMİŞİ
2. TÜRKİYE’DE TEKTONİK OLAYLAR

C. İÇ KUVVETLER
1. EPİROJENEZ (KITA OLUŞUMU)
2. OROJENEZ (DAĞ OLUŞUMU)
3. VOLKANİZMA
4. DEPREMLER

Ç. KAYAÇLAR VE YER ŞEKİLLERİ
1. PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR
2. TORTUL KAYAÇLAR
3. BAŞKALAŞIM KAYAÇLAR
4. KAYAÇ DÖNGÜSÜL

D. TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
1. TÜRKİYE’DE EPİROJENEZ
2. TÜRKİYE’DE OROJENEZ
3. TÜRKİYE’DE VOLKANİZMA
4. TÜRKİYE’DE DEPREMLER

E. DIŞ KUVVETLER
1. AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
2. KARSTİK ŞEKİLLER
3. BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
4. RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
5. KIYILARDA OLUŞAN YER ŞEKİLLERİ
6. YER ŞEKİLLERİNİN DİĞER OLUŞUM SÜREÇLERİ
7. KIYI TİPLERİ

F. TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
1. AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
2. KARSTİK ŞEKİLLER
3. RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
4. BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
5. TÜRKİYE’DE KIYI ŞEKİLLERİ
6. TÜRKİYE’DE KIYI TİPLERİ
7. TÜRKİYE’DE EROZYON
8. TÜRKİYE’DE HEYELAN

G. TÜRKİYE YER ŞEKİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. TÜRKİYE’NİN DAĞLARI
2. TÜRKİYE’NİN PLATOLARI
3. TÜRKİYE’NİN OVALARI

Ğ. YERYÜZÜNDEKİ SULAR
1. OKYANUSLAR VE DENİZLER
2. GÖLLER
3. AKARSULAR
4. YER ALTI SULARI

H. TÜRKİYE’DEKİ SULAR VE BU SULARIN KULLANIMI
1. DENİZLERİMİZ
2. TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ
3. TÜRKİYE’NİN AKARSULARI
4. TÜRKİYE’NİN YER ALTI SULARI

I. YERYÜZÜNDEKİ TOPRAK ÖRTÜSÜ
1. TOPRAK ÖRTÜSÜ
2. TOPRAK OLUŞUMU
3. TOPRAĞIN KATMANLARI
4. TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI

İ. TÜRKİYE’DE TOPRAK ÖRTÜSÜ
1. ZONAL TOPRAKLAR
2. AZONAL TOPRAKLAR
3. İNTROZONAL TOPRAKLAR

J. TÜRKİYE’DE TOPRAK KULLANIMI

K. YERYÜZÜNDEKİ BİTKİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1. AĞAÇ FORMASYONU
2. ÇALI FORMASYONU
3. OT FORMASYONU
4. ÇÖL FORMASYONU

L. BİTKİLERİN YETİŞME KOŞULLARI
1. İKLİM KOŞULLARI
2. YER ŞEKİLLERİ
3. TOPRAK ÖRTÜSÜ
4. DİĞER CANLILAR

M. TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜ
1. ORMANLAR
2. ÇALILAR
3. OT TOPLULUKLARI

2. ÜNİTE (BEŞERİ SİSTEMLER)

A. NÜFUSUN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
1. NÜFUS SAYIMLARI VE NÜFUSUN ÖNEMİ
2. NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ

B. DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ

C. YERYÜZÜNDE NÜFUS DAĞILIŞI
1. NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN DOĞAL ETMENLER
2. NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN BEŞERÎ ETMENLER
3. NÜFUS YOĞUNLUĞU

Ç. NÜFUS PİRAMİTLERİ
1. KENARLARI İÇE ÇÖKÜK ÜÇGEN ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER
2. ÜÇGEN ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER
3. ARI KOVANI ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER
4. ÇAN ŞEKLİNDEKİ PİRAMİTLER
5. ASİMETRİK PİRAMİTLER

D. TÜRKİYE NÜFUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

E. TÜRKİYE’DE NÜFUS DAĞILIŞI
1. DOĞAL FAKTÖRLER
2. BEŞERÎ FAKTÖRLER

F. TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ
1. TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ

G. DÜNYADAKİ GÖÇLER
1. TARİHTE MEYDANA GELEN BÜYÜK GÖÇLER
2. GÜNÜMÜZDE GÖÇLER

Ğ. TÜRKİYE’DE GÖÇLER

H. GÖÇÜN MEKÂNSAL ETKİLERİ

I. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
1. BİRİNCİL EKONOMİK ETKİNLİKLER
2. İKİNCİL EKONOMİK ETKİNLİKLER
3. ÜÇÜNCÜL EKONOMİK ETKİNLİKLER
4. DÖRDÜNCÜL EKONOMİK ETKİNLİKLER
5. BEŞİNCİL EKONOMİK ETKİNLİKLER

İ. ULAŞIM VE İLETİŞİMİN EKONOMİK ETKİNLİKLERE ETKİSİ

J. EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ

3. ÜNİTE (BÖLGELER VE ÜLKELER)

DÜNYADA ULAŞIM
1. ULAŞIM
2. KARA YOLLARI
3. DENİZ YOLU
4. DEMİR YOLU
5. HAVA YOLU
6. BORU HATLARI

4. ÜNİTE (ÇEVRE VE TOPLUM)

A. DOĞAL AFETLER
1. DEPREM
2. VOLKANİZMA
3. TSUNAMİ
4. HEYELAN
5. EROZYON
6. SU BASKINLARI
7. ÇIĞ
8. YILDIRIM
9. KURAKLIK
10. FIRTINA VE KASIRGA
11. ORMAN YANGINI

B. DOĞAL AFETLERİN DAĞILIŞI
1. DEPREMLER
2. VOLKANİZMA
3. TSUNAMİ
4. HEYELAN
5. EROZYON
6. SU BASKINLARI
7. ÇIĞ
8. YILDIRIM
9. KURAKLIK
10. ORMAN YANGINI
11. FIRTINA VE KASIRGALAR

C. TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER
1. DEPREM
2. SU BASKINLARI
3. KÜTLE HAREKETLERİ
4. ÇIĞ
5. ORMAN YANGINLARI

Ç. AFETLERDEN KORUNMA

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı (PDF İndir)

Coğrafya 10. Sınıf Ders Kitabını (GÜN) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Coğrafya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - GÜN Yayınları
Coğrafya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı – GÜN Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.