Coğrafya 12. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) MEB Yayınları

Coğrafya Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Coğrafya 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Coğrafya 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (DOĞAL SİSTEMLER)

1.BÖLÜM: EKSTREM DOĞA OLAYLARI

1.1. Ekstrem Doğa Olayları
1.1.1. Astronomi Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
1.1.2. Meteoroloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
1.1.3. Jeoloji ve Jeomorfoloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları

2.BÖLÜM: BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ

2.1. Doğa ve Değişim
2.2. Küresel İklim Değişimi
2.2.1. Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
2.2.2. Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
2.2.3. Küresel İklim Değişimi ile Mücadele
Coğrafya Okuryazarlığı

2. ÜNİTE (BEŞERİ SİSTEMLER)

1.BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ

1.1. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
1.1.1. Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
1.1.2. Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
1.2. Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
1.2.1. Sao Paulo
1.2.2. Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
1.3. Geleceğin Dünyası
1.3.1. Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
1.3.2. Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
1.3.3. Şehir ve Yerleşme
1.3.4. Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
1.3.5. Geleceğin Ekonomisi
1.3.6. Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
1.3.7. Yapay Zekâ
1.3.8. Uzay Madenciliği
Coğrafya Okuryazarlığı

2.BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ

2.1. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
2.1.1. İşlevsel Yönetim Bölgeleri
2.1.2. İşlevsel Hizmet Bölgeleri
2.1.3. İşlevsel İstatistik Bölgeleri
2.1.4 İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
2.2. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
2.2.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
2.2.2. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
2.2.3. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
2.2.4. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
2.2.5. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
2.2.6. Konya Ovası Projesi (KOP)

3.BÖLÜM: HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ

3.1. Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
3.1.1. Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
3.1.2. Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
3.1.3. Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
3.2. Ulaşımı Etkileyen Faktörler
3.2.1. Doğal Faktörler
3.2.2. Beşerî Faktörler
3.3. Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
3.4. Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
3.4.1. Kara Yolları
3.4.2. Demir Yolları
3.4.3. Hava Yolları
3.4.4. Deniz Yolları
3.4.5. Boru Hatları

4.BÖLÜM: KÜRESEL TİCARET

4.1. Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
4.1.1. Ticaretin Gelişimi
4.1.2. Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
4.1.3. Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
4.2. Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
4.2.1. Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
4.3. Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
4.4. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

5.BÖLÜM: TÜRKİYE TURİZMİ

5.1. Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
5.2. Türkiye’nin Kültürel Mirası
5.2.1. Somut Kültürel Miras
5.2.2. Somut Olmayan Kültürel Miras
5.3. Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
5.4. Türkiye’nin Turizm Politikaları
5.5. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE (KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER)

1.BÖLÜM JEOPOLİTİK KONUM

1.1. Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
1.2. Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
1.3. Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
1.4. Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
1.5. Türk Kültürü Havzası

2.BÖLÜM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

2.1. Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
2.2. Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
2.3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
2.3.1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
2.3.2. Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
2.4. Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
2.5. Enerji Güzergâhları ve Etkileri
2.5.1. Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
2.5.2. Enerji Koridoru Türkiye
2.6. Çatışma Bölgeleri
2.6.1. Sınır Aşan Sular Sorunu
2.6.2. Barış Üzerine

4. ÜNİTE (ÇEVRE VE TOPLUM)

1.BÖLÜM ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

1.1. Doğal Çevrenin Sınırlılığı
1.2. Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
1.3. Çevre Politikaları
1.4. Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları
1.4.1. Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası
1.4.2. Kosta Rika’nın Çevre Politikası
1.4.3. Zimbave’nin çevre Politikası
1.4.4. İsveç’in Çevre Politikası
1.4.5. Güney Kore’nin Çevre Politikası
1.5. Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
1.6. Çevresel Örgütler
1.7. Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
1.8. Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı (PDF İndir)

Coğrafya 12. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Coğrafya Lise 12. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - MEB Yayınları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.