Felsefe 11. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

Felsefe Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB tarafından basılan, Liselerde okutulan Felsefe 11. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 18 Nisan 2019 tarih ve 8 sayılı kurul kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Felsefe 11. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ)

1.1. FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI
İLK MEDENİYETLERİN FELSEFENİN DOĞUŞUNA ETKİSİ
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYILDA ANADOLU’DA YAŞAMIŞ FİLOZOFLAR

1.2. MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
İLK NEDEN VE DEĞİŞİM DÜŞÜNCELERİ
SOKRATES VE SOFİSTLERİN BİLGİ VE AHLAK ANLAYIŞLARI
*Sofistler
*Sokrates
PLATON VE ARİSTOTELES’İN VARLIK, BİLGİ VE DEĞER ANLAYIŞLARI
*Platon
**Platon’un Varlık Anlayışı
**Platon’un Bilgi Anlayışı
**Platon’un Değer Anlayışı
*Aristoteles
**Aristoteles’in Varlık Anlayışı
**Aristoteles’in Bilgi Anlayışı
**Aristoteles’in Değer Anlayışı

1.3. MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FİLOZOFLARININ FELSEFİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

1.4. MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE ARGÜMANLARINI DEĞERLENDİRME

2. ÜNİTE (MS 2. YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ)

2.1. MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

2.2. MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
HRİSTİYAN FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
*Tanrı’nın Varlığını Kanıtlama Problemi
*Kötülük Problemi
*Tümeller Problemi
İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
*Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi
*İrade Özgürlüğü Problemi
*Toplumsal Yaşama Yönelik Problemler
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNDE İNANÇ VE AKIL İLİŞKİSİ
8. YÜZYIL-12. YÜZYIL ÇEVİRİ FAALİYETLERİNİN İSLAM VE BATI FELSEFESİNE ETKİSİ

2.3. MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FİLOZOFLARININ FELSEFİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

2.4. MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE ARGÜMANLARINI DEĞERLENDİRME

3. ÜNİTE (15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ)

3.1. 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
12. YÜZYIL ÇEVİRİ FAALİYETLERİNİN 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNE ETKİSİ
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNE ÖNCEKİ FELSEFİ DÖNEMLERİN ETKİSİ

3.2. 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
SKOLASTİK DÜŞÜNCE İLE MODERN DÜŞÜNCENİN TEMEL FARKLARI
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNDE ÖNE ÇIKAN GÖRÜŞLER
*Hümanizm
*Bilimsel Yöntem
*Kartezyen Felsefe
*Hukuk Felsefesi
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNE ETKİSİ

3.3. 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FİLOZOFLARININ FELSEFİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

3.4. 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE ARGÜMANLARINI DEĞERLENDİRME

4. ÜNİTE (18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ)

4.1. 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

4.2. 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
*Bilginin Kaynağı
*Birey-Devlet İlişkisi
*Ahlakın İlkeleri
*Varlığın Oluşu
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÖNEMİN DİL VE EDEBİYATI İLE İLİŞKİSİ

4.3. 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FİLOZOFLARININ FELSEFİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

4.4. 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE ARGÜMANLARINI DEĞERLENDİRME

5. ÜNİTE ( 20. YÜZYIL FELSEFESİ)

5.1. 20. YÜZYIL FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

5.2. 20. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
20. YÜZYIL FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, PROBLEMLERİ VE ANA AKIMLARI
*Fenomenoloji ve Gerçeklik-Görünüş Sorunu
*Hermeneutik ve Yorum Sorunu
*Yeni Ontoloji ve Varlık Sorunu
*Varoluşçuluk ve Varoluş-Öz Sorunu
*Diyalektik Materyalizm ve Değişim Sorunu
*Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik Bilgi Sorunu
TÜRKİYE’DE FELSEFİ DÜŞÜNCEYE KATKIDA BULUNAN FELSEFECİLER

5.3. 20. YÜZYIL FİLOZOFLARININ FELSEFİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

5.4. 20. YÜZYIL FELSEFESİNİN DÜŞÜNCE VE ARGÜMANLARINI DEĞERLENDİRME

5.5. 20 VE 21. YÜZYIL FELSEFECİLERİ VE YAŞADIKLARI COĞRAFYA

11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı (PDF İndir)

Felsefe 11. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Felsefe Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (MEB) (PDF İndir)
Felsefe Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (MEB)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.