Fizik 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) MEB Yayınları

Fizik Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Fizik 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarih ve 8 sayılı kararıyla Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Fizik 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (ELEKTRİK VE MANYETİZMA)

1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ
1.1.1. Elektrik Akımı, Direnç ve Potansiyel Farkı Kavramları
1.1.2. Katı Bir İletkenin Direncinin Bağlı Olduğu Değişkenler

1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
1.2.1. Elektrik Akımı, Direnç ve Potansiyel Farkı Arasındaki İlişki
1.2.2. Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması
1.2.3. Elektrik Enerjisi, Elektriksel Güç ve Aralarındaki İlişki
1.2.4. Elektrik Akımının Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınması Gereken Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
1.3.1. Mıknatısların Oluşturduğu Manyetik Alan ve Özellikleri

1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN
1.4.1. Üzerinden Akım Geçen Düz Bir İletken Telin Etrafında Oluşan Manyetik Alan
1.4.2. Dünya’nın Manyetik Alanının Sonuçları

2. ÜNİTE (BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ)

2.1. BASINÇ
2.1.1. Basınç ve Basınç Kuvveti Kavramlarının Katı, Durgun Sıvı ve Gazlarda Bağlı Olduğu Değişkenler
2.1.2. Akışkanlarda Akış Sürati ile Akışkan Basıncı Arasındaki İlişki

2.2. KALDIRMA KUVVETİ
2.2.1. Durgun Akışkanların Cisimlere Uyguladığı Kaldırma Kuvveti
2.2.2. Kaldırma Kuvvetinin Günlük Hayattaki Yeri

3. ÜNİTE (DALGALAR)

3.1. DALGALAR
3.1.1. Titreşim, Dalga Hareketi, Dalga Boyu, Periyot, Frekans, Hız ve Genlik Kavramları
3.1.2. Dalgaların Taşıdığı Enerjiye ve Titreşim Doğrultusuna Göre Sınıflandırılması

3.2. YAY DALGASI
3.2.1. Atma ve Periyodik Dalga Oluşumu Arasındaki Fark
3.2.2. Yaylarda Atmanın Yansıması ve İletilmesi

3.3. SU DALGASI
3.3.1. Su Dalgalarının İlerleme Yönü, Dalga Tepesi ve Dalga Çukuru Kavramları
3.3.2. Doğrusal ve Dairesel Su Dalgalarında Yansıma
3.3.3. Ortam Derinliği ile Su Dalgalarının Yayılma Hızı Arasındaki İlişki
3.3.4. Doğrusal Su Dalgalarının Kırılma Hareketi

3.4. SES DALGASI
3.4.1. Ses Dalgaları ile İlgili Temel Kavramlar
3.4.2. Ses Dalgalarının Tıp, Denizcilik, Sanat ve Coğrafya Alanlarında Kullanımı

3.5. DEPREM DALGASI
3.5.1. Deprem Dalgası
3.5.2.Deprem Kaynaklı Can ve Mal Kayıplarını Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri

4. ÜNİTE (OPTİK)

4.1. AYDINLANMA
4.1.1. Işığın Davranış Modelleri
4.1.2. Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma Şiddeti Kavramları Arasındaki İlişki

4.2. GÖLGE
4.2.1. Saydam, Yarı Saydam ve Saydam Olmayan Maddelerin Işık Geçirme Özellikleri

4.3. YANSIMA
4.3.1. Işığın Yansımasının Su Dalgalarında Yansıma Olayı ile İlişkisi

4.4. DÜZLEM AYNA
4.4.1. Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu

4.5. KÜRESEL AYNALAR
4.5.1. Küresel Aynalarda Odak Noktası, Merkez, Tepe Noktası ve Asal Eksen Kavramları
4.5.2. Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu ve Özellikleri

4.6. KIRILMA
4.6.1. Işığın Kırılmasının Su Dalgalarında Kırılma Olayı ile İlişkisi
4.6.2. Işığın Tam Yansıma Olayının ve Sınır Açısının Analizi
4.6.3. Farklı Ortamda Bulunan Bir Cismin Görünür Uzaklığını Etkileyen Sebepler

4.7. MERCEKLER
4.7.1. Merceklerin Özellikleri ve Mercek Çeşitleri
4.7.2. Merceklerin Oluşturduğu Görüntünün Özellikleri

4.8. PRİZMALAR
4.8.1. Işık Prizmalarının Özellikleri

4.9. RENK
4.9.1. Cisimlerin Renkli Görülmesinin Sebepleri

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı (PDF İndir)

Fizik 10. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Fizik Lise 10. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - MEB Yayınları
Fizik Lise 10. Sınıf Ders Kitabı – MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.