Fizik 11. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) TUTKU Yayınları

Fizik Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. TUTKU Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Fizik 11. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Fizik 11. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (KUVVET VE HAREKET)

1.1. VEKTÖRLER
1.1.1. Vektörlerin Özellikleri
1.1.2. Vektörlerin Dik Koordinat Sisteminde İki ve Üç Boyutlu Olarak Çizilmesi
1.1.3. Bileşke Vektör
1.1.4. Vektörlerin Bileşenleri

1.2. BAĞIL HAREKET
1.2.1. Sabit Hızlı İki Cismin Birbirine Göre Hareketi
1.2.2. Hareketli Bir Ortamdaki Sabit Hızlı Cisimlerin Farklı Gözlem Çerçevelerine Göre Hareketi
1.2.3. Bağıl Hareket ile İlgili Hesaplamalar

1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
1.3.1. Net Kuvvet
1.3.2. Net Kuvvetin Etkisindeki Cismin Hareketi ile İlgili Hesaplamalar

1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
1.4.1. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
1.4.2. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket ile İlgili Hesaplamalar
1.4.3. Hava Direncinin Olmadığı Ortamlarda Düşen Cisimler
1.4.4. Hava Direnci
1.4.5. Limit Hız
1.4.6. Düşey Doğrultuda Atış Hareketleri

1.5. İKİ BOYUTTA HAREKET
1.5.1. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
*1.5.1.1. Yatay Atış
*1.5.1.2. Eğik Atış
1.5.2. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket ile İlgili Hesaplamalar

1.6. ENERJİ VE HAREKET
1.6.1. İş ve Enerji
1.6.2. Mekanik Enerjinin Korunumu
1.6.3. Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri

1.7. İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM
1.7.1. İtme ve Çizgisel Momentum
1.7.2. İtme ve Çizgisel Momentum Değişimi Arasındaki İlişki
1.7.3. Çizgisel Momentumun Korunumu
1.7.4. Çizgisel Momentumun Korunumu ile İlgili Hesaplamalar

1.8. TORK
1.8.1. Tork
1.8.2. Torkun Bağlı Olduğu Değişkenler
1.8.3. Tork ile İlgili Hesaplamalar

1.9. DENGE VE DENGE ŞARTLARI
1.9.1. Cisimlerin Denge Şartları
1.9.2. Kütle Merkezi ve Ağırlık Merkezi
1.9.3. Kütle Merkezi ve Ağırlık Merkezi ile İlgili Hesaplamalar

1.10. BASİT MAKİNELER
1.10.1. Günlük Hayatta Kullanılan Basit Makineler
1.10.2. Basit Makinelerle İlgili Hesaplamalar
1.10.3. Basit Makinelerden Oluşan Güvenli Bir Sistem Tasarlayalım

2. ÜNİTE (ELEKTRİK VE MANYETİZMA)

2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
2.1.1. Elektriksel Kuvvet
2.1.2. Noktasal Yüklerin Oluşturduğu Elektriksel Alan
2.1.3. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan ile İlgili Hesaplamalar

2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ENERJİ ve ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
2.2.1. Elektriksel Potansiyel Enerji, Elektriksel Potansiyel, Potansiyel Fark ve Elektriksel İş
2.2.2. Düzgün Elektrik Alan İçinde İki Nokta Arasındaki Potansiyel Fark
2.2.3. Noktasal Yükler İçin Elektriksel Potansiyel Enerji, Elektriksel Potansiyel, Elektriksel Potansiyel Fark ve Elektriksel İş Kavramları ile İlgili Hesaplamalar

2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
2.3.1. Yüklü, İletken ve Paralel Levhalar Arasındaki Elektrik Alan
2.3.2. Yüklü, İletken ve Paralel Levhalarda Elektrik Alanının Bağlı Olduğu Değişkenler
2.3.3. Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alandaki Davranışları
2.3.4. Sığa (Kapasite)
2.3.5. Sığanın Bağlı Olduğu Değişkenler
2.3.6. Sığacın İşlevler

2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
2.4.1. Üzerinden Akım Geçen Düz Telin, Halkanın ve Akım Makarasının Oluşturduğu Manyetik Alan
2.4.2. Üzerinden Akım Geçen Düz Telin Çevresinde, Halkanın Merkezinde ve Akım Makarasının Merkez Ekseninde Oluşan Manyetik Alanla İlgili Hesaplamalar
2.4.3. Üzerinden Akım Geçen Düz Tele Manyetik Alanda Etki Eden Kuvvet
2.4.4. Manyetik Alan İçerisinde Akım Taşıyan Tel Çerçevenin Hareketi
2.4.5. Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçindeki Hareketi
2.4.6. Manyetik Akı
2.4.7. İndüksiyon Akımı
2.4.8. Manyetik Akı ve İndüksiyon Akımı ile İlgili Hesaplamalar
2.4.9. Öz İndüksiyon Akımı
2.4.10. Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alandaki Davranışları
2.4.11. İndüksiyon Elektromotor Kuvvetini Etkileyen Faktörler

2.5. ALTERNATİF AKIM
2.5.1. Alternatif Akım
2.5.2. Alternatif Akım ve Doğru Akım
2.5.3. Alternatif ve Doğru Akım Devrelerinde Direnç, Akım Makarası ve Sığacın Davranışı, İndüktans, Kapasitans, Empedans
2.5.4. Bir Alternatif Akım Devresinin Rezonans Durumu

2.6. TRANSFORMATÖRLER
2.6.1. Transformatörlerin Yapısı ve Çalışma İlkeleri
2.6.2. Transformatörlerin Kullanım Alanları

11. Sınıf Fizik Ders Kitabı (PDF İndir)

Fizik 11. Sınıf Ders Kitabını (TUTKU) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Fizik Lise 11. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - TUTKU Yayınları
Fizik Lise 11. Sınıf Ders Kitabı – TUTKU Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.