Fizik 12. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) MEB Yayınları

Fizik Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Fizik 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2019 tarih ve 78 sayılı kararıyla Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Fizik 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (ÇEMBERSEL HAREKET)

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1.1.1. Düzgün Çembersel Hareket Nedir?
1.1.2. Düzgün Çembersel Harekette Merkezcil Kuvvetin Bağlı Olduğu Değişkenler
1.1.3. Düzgün Çembersel Hareket Yapan Cisimlerin Hareketi
1.1.4. Yatay, Düşey ve Eğimli Zeminlerde Araçların Emniyetli Dönüş Şartları

1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
1.2.1. Öteleme ve Dönme Hareketi Arasındaki İlişki
1.2.2. Eylemsizlik Momenti
1.2.3. Dönme ve Dönerek Öteleme Hareketi Yapan Cismin Kinetik Enerjisinin Bağlı Olduğu Değişkenler

1.3. AÇISAL MOMENTUM
1.3.1. Temel Bir Fiziksel Nicelik Olarak Açısal Momentum
1.3.2. Açısal Momentum ve Çizgisel Momentum Arasındaki İlişki
1.3.3. Açısal İvme, Tork ve Eylemsizlik Momenti Arasındaki İlişki
1.3.4. Açısal Momentumun Korunumunun Günlük Hayattaki Yeri

1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
1.4.1. Kütle Çekim Kuvveti Nedir?
1.4.2. Kütle Çekim Kuvvetinin Bağlı Olduğu Değişkenler

1.5. KEPLER KANUNLARI
1.5.1. Kepler Kanunları

2. ÜNİTE (BASİT HARMONİK HAREKET)

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET
2.1.1. Basit Harmonik Hareketin Düzgün Çembersel Hareket Kullanılarak Açıklanması
2.1.2. Basit Harmonik Harekette Konumun Zamana Göre Değişimi
2.1.3. Basit Harmonik Harekette Kuvvet, Hız ve İvmenin Konuma Göre Değişimi
2.1.4. Yay Sarkacı ile Basit Sarkaçta Periyodun Bağlı Olduğu Değişkenler
2.1.5. Yay Sarkacı ve Basit Sarkacın Periyodu ile İlgili Hesaplamalar

3. ÜNİTE (DALGA MEKANİĞİ)

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
3.1.1. Su Dalgalarında Kırınım Olayının Dalga Boyu ve Yarık Genişliği ile İlişkisi
3.1.2. Su Dalgalarında Girişim Olayı
3.1.3. Işığın Çift Yarıkta Girişimine Etki Eden Değişkenler
3.1.4. Işığın Tek Yarıkta Kırınımına Etki Eden Değişkenler
3.1.5. Işığın Dalga Doğası
3.1.6. Işık ve Ses Dalgalarında Doppler Olayının Etkileri

3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR
3.2.1. Elektromanyetik Dalgaların Ortak Özellikleri
3.2.2. Elektromanyetik Spektruma Günlük Hayattan Örnekler

4. ÜNİTE (ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE)

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
4.1.1. Atom Kavramı
4.1.2. Atomun Uyarılması
4.1.3. Modern Atom Teorisi

4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
4.2.1. Büyük Patlama Teorisi
4.2.2. Atom Altı Parçacıklar ve Temel Özellikleri
4.2.3. Madde Oluşum Süreci
4.2.4. Madde-Antimadde

4.3. RADYOAKTİVİTE
4.3.1. Kararlı ve Kararsız Atomların Özellikleri
4.3.2. Radyoaktif Bozunma Sonucu Atomun Kütle Numarası, Atom Numarası ve Enerjisindeki Değişimi
4.3.3. Nükleer Fisyon ve Füzyon
4.3.4. Radyasyonun Canlılar Üzerindeki Etkileri

5. ÜNİTE (MODERN FİZİK)

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
5.1.1. Michelson-Morley Deneyinin Amacı ve Sonuçları
5.1.2. Özel Görelilik Kuramı
5.1.3. Göreli Uzunluk ve Göreli Zaman Kavramları
5.1.4. Kütle-Enerji Eşdeğerliği

5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
5.2.1. Siyah Cisim Işıması

5.3 .FOTOELEKTRİK OLAYI
5.3.1. Foton Nedir?
5.3.2. Fotoelektrik Olayı
5.3.3. Farklı Metaller için Maksimum Kinetik Enerji-Frekans Grafiği
5.3.4. Fotoelektronların Sahip Olduğu Maksimum Kinetik Enerji, Durma Gerilimi ve Metalin Eşik Enerjisi Arasındaki İlişki
5.3.5. Fotoelektrik Olayının Günlük Hayattaki Uygulamaları

5.4. COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE DALGA BOYU
5.4.1. Compton Saçılması
5.4.2. Compton ve Fotoelektrik Olaylarının Benzer Yönleri
5.4.3. Işığın Doğası
5.4.4. Madde ve Dalga Arasındaki İlişki

6. ÜNİTE (MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI)

6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
6.1.1. Görüntüleme Cihazlarının Çalışma Prensipleri
6.1.2. LCD ve Plazma Teknolojilerinde Fizik Biliminin Yeri

6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
6.2.1. Yarı İletken Maddelerin Genel Özellikleri
6.2.2. Yarı İletken Malzemelerin Teknolojideki Önemi
6.2.3. LED Teknolojisinin Kullanıldığı Yerler
6.2.4. Güneş Pillerinin Çalışma Şekli

6.3. SÜPER İLETKENLER
6.3.1. Süper İletken Maddenin Temel Özellikleri
6.3.2. Süper İletkenlerin Teknolojideki Kullanım Alanları

6.4. NANOTEKNOLOJİ
6.4.1. Nanobilimin Temelleri
6.4.2. Nanomalzemelerin Temel Özellikleri
6.4.3. Nanomalzemelerin Teknolojideki Kullanım Alanları

6.5. LASER IŞINLARI
6.5.1. LASER Işınlarının Elde Edilişi
6.5.2. LASER Işınlarının Teknolojideki Kullanım Alanları

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı (PDF İndir)

Fizik 12. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Fizik Lise 12. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - MEB Yayınları
Fizik Lise 12. Sınıf Ders Kitabı – MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.