Fizik 9. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) TUTKU Yayınları

Fizik Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. TUTKU Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Fizik 9. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Fizik 9. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ)

1.1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ

1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI
1.2.1. Fiziğin Alt Dalları, Uygulama Alanları, Mesleklerle ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi

1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.3.1. Fiziksel Nicelikler

1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
1.4.1. Bilim Araştırma Merkezlerinin Fizik Bilimi İçin Önemi

2. ÜNİTE (MADDE VE ÖZELLİKLERİ)

2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE
2.1.1. Maddelerin Kütleleri ile Hacimleri Arasındaki İlişki
2.1.2. Günlük Hayatta Saf Maddelerin ve Karışımların Özkütlelerinden Faydalanılan Durumlar

2.2. DAYANIKLILIK
2.2.1. Dayanıklılık Kavramı

2.3. YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA
2.3.1. Yapışma (Adezyon) ve Birbirini Tutma (Kohezyon) Olayları

3. ÜNİTE (HAREKET VE KUVVET)

3.1. HAREKET
3.1.1. Hareket Çeşitleri
3.1.2. Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız Kavramları
3.1.3. Düzgün Doğrusal Hareket İçin Konum, Hız ve Zaman Kavramları
3.1.4. Ortalama Hız ve Anlık Hız
3.1.5. İvme
3.1.6. Hareket Görecelidir

3.2. KUVVET
3.2.1. Kuvvet Kavramı
3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
3.3.1. Dengelenmiş Kuvvetlerin Etkisindeki Cisimlerin Hareket Durumları
3.3.2. Kuvvet, İvme ve Kütle Kavramları Arasındaki İlişki
3.3.3. Etki-Tepki Kuvvetleri

3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ
3.4.1. Sürtünme Kuvvetinin Bağlı Olduğu Değişkenler

4. ÜNİTE (ENERJİ)

4.1. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ
4.1.1. İş, Güç ve Enerji Kavramları Arasındaki İlişki

4.2. MEKANİK ENERJİ
4.2.1. Mekanik Enerji Türleri, Kinetik ve Potansiyel Enerji

4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
4.3.1. Enerji Korunumu, Aktarımı, Enerjinin Bir Türden Diğerine Dönüşümü
4.3.2. Canlıların Besinlerden Kazandıkları Enerji

4.4. VERİM
4.4.1. Verim Kavramı ve Enerji Verimliliği

4.5. ENERJİ KAYNAKLARI
4.5.1. Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

5. ÜNİTE (ISI VE SICAKLIK)

5.1. ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ
5.1.1. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramları Arasındaki İlişki
5.1.2. Termometre Çeşitlerinin Kullanım Amaçları
5.1.3. Sıcaklık Birimleri
5.1.4. Öz Isı ve Isı Sığası Kavramları
5.1.5. Saf Maddelerin Sıcaklık Değişiminin Bağlı Olduğu Değişkenler

5.2. HÂL DEĞİŞİMİ
5.2.1. Saf Maddelerin Hâl Değişimi İçin Gerekli Isı Miktarı

5.3. ISIL DENGE
5.3.1. Isıl Denge Kavramının Sıcaklık Farkı ve Isı Kavramı ile İlişkisi

5.4. ENERJİNİN İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI
5.4.1. Isının İletim Yolları
5.4.2. Katı Maddedeki Enerji İletim Hızını Etkileyen Değişkenler
5.4.3. Enerji Tasarrufu İçin Yalıtım
5.4.4. Hissedilen Sıcaklık ile Gerçek Sıcaklık Arasındaki Fark Nedir?
5.4.5. Küresel Isınma Olayının Nedenleri ve Ortaya Çıkardığı Etkiler

5.5. GENLEŞME
5.5.1. Katı ve Sıvılarda Genleşme ve Büzülme

6. ÜNİTE (ELEKTROSTATİK)

6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ
6.1.1. Elektrikle Yüklenme Çeşitleri
6.1.2. Elektriklenen İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımları
6.1.3. Elektrik Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşim
6.1.4. Elektriksel Alan

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı (PDF İndir)

Fizik 9. Sınıf Ders Kitabını (TUTKU) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Fizik Lise 9. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - TUTKU Yayınları
Fizik Lise 9. Sınıf Ders Kitabı – TUTKU Yayınları

One thought on “Fizik 9. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) TUTKU Yayınları

  • 10 Eylül 2020 tarihinde, saat 16:19
    Permalink

    Bakya ben 2020 fizik indirim ama

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.