Kimya 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) SDR Yayınları

Kimya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. SDR Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Kimya 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarih ve 8 sayılı kurul kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

Kimya 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR)

10.1.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
10.1.1.1. Kimyanın Temel Kanunları Nelerdir?
10.1.2. MOL KAVRAMI
10.1.2.1. Mol Kavramının Tarihsel Gelişimi
10.1.2.2. İzotoplar ve Ortalama Mol Kütlesi
10.1.3. KİMYASAL TEPKiMELER VE DENKLEMLER
10.1.3.1. Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi
10.1.3.2. Kimyasal Tepkime Türleri
10.1.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR
10.1.4.1. Kütle, Mol Sayısı, Molekül Sayısı, Atom Sayısı ve Gazlar İçin Normal Koşullarda Hacim ile İlgili Hesaplamalar

2. ÜNİTE (KARIŞIMLAR)

10.2.1. HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR
10.2.1.1. Karışımları Niteliklerine Göre Sınıflandıralım
10.2.1.2. Çözünme Olayı Nasıl Gerçekleşir?
10.2.1.3. Çözünmüş Madde Oranını Veren İfadeler
10.2.1.4. Çözeltilerin Gündelik Hayatla İlgili Özelliklerini Yorumlayalım
10.2.2. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
10.2.2.1. Endüstri ve Sağlık Alanlarında Kullanılan Karışım Ayırma Teknikleri

3. ÜNİTE (ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR)

10.3.1. ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM
10.3.1.1. Asit mi? Baz mı?
10.3.1.2. Sulu Çözeltilerde Asitler ve Bazlar
10.3.2. ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ
10.3.2.1. Nötralleşme Tepkimelerini Keşfedelim
10.3.2.2. Asitlerin ve Bazların Günlük Hayattaki Önemli Tepkimeleri
10.3.3. HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR
10.3.3.1. Asitlerle Bazların Faydaları ve Zararları
10.3.3.2. Asit ve Bazları Kullanırken Sağlık ve Güvenlik Açısından Nelere Dikkat Edelim?
10.3.4. TUZLAR
10.3.4.1. Yaygın Olarak Kullandığımız Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları

4. ÜNİTE (KİMYA HER YERDE)

10.4.1. YAYGIN GÜNLÜK HAYAT KİMYASALLARI
10.4.1.1. Temizlik Maddeleri
10.4.1.2. Yaygın Polimerler
10.4.1.3. Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı
10.4.1.4. Kozmetik Maddeler ve İçerdikleri Zararlı Kimyasallar
10.4.1.5. Piyasadaki İlaç Formları ve Bunların Temel Özellikleri
10.4.2. GIDALAR
10.4.2.1. Hazır Gıdaları Seçerken ve Tüketirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
10.4.2.2. Yenilebilir Yağ Türleri

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı (PDF İndir)

Kimya 10. Sınıf Ders Kitabını (SDR) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Kimya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - SDR Yayınları
Kimya Lise 10. Sınıf Ders Kitabı – SDR Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.