Kimya 11. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) MEB Yayınları

Kimya Lise 11. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Kimya 11. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2018 tarih ve 12254648 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiştir.

Kimya 11. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (MODERN ATOM TEORİSİ)

 1. BÖLÜM: ATOMUN KUANTUM MODELİ
  1.1.1. ATOMUN KUANTUM MODELİ
  BOHR ATOM MODELİNİN SINIRLILIKLARI
  MODERN ATOM MODELİ VE ORBİTAL KAVRAMI
  YÖRÜNGE VE ORBİTAL KAVRAMLARI
  KUANTUM SAYILARI
  ÇOK ELEKTRONLU ATOMLARDA ORBİTALLERİN ENERJİ SEVİYELERİ
 2. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
  1.2.1. NÖTR ATOMLARIN ELEKTRON DİZİLİMLERİ VE PERİYODİK SİSTEMDEKİ YERLERİ
  HUND KURALI
  PAULİ İLKESİ
  AUFBAU KURALI
  ATOMLARIN ELEKTRON DİZİLİMLERİ
 3. BÖLÜM: PERİYODİK ÖZELLİKLER
  1.3.1. PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ
  PERİYODİK ÖZELLİKLER
 4. BÖLÜM: ELEMENTLERİ TANIYALIM
  1.4.1. ELEMENTLERİN PERİYODİK SİSTEMDEKİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ
  s BLOKU ELEMENTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  p BLOKU ELEMENTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  d BLOKU ELEMENTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  f BLOKU ELEMENTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  ASAL GAZ ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRON DİZİLİMİ
 5. BÖLÜM: YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
  1.5.1 YÜKSELTGENME BASAMAKLARI VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
  d BLOKU ELEMENTLERİNİN YÜKSELTGENME BASAMAKLARI

2. ÜNİTE (GAZLAR)

 1. BÖLÜM: GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE GAZ YASALARI
  2.1.1. GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN ÖZELLİKLER VE ÖLÇÜLMESİ
  2.1.2. GAZ YASALARI
  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
 2. BÖLÜM: İDEAL GAZ YASASI
  2.2.1. GAZ YASALARI VE İDEAL GAZ YASASI
 3. BÖLÜM: GAZLARDA KİNETİK TEORİ
  2.3.1. KİNETİK TEORİ
  GRAHAM DİFÜZYON YASASI
 4. BÖLÜM: GAZ KARIŞIMLARI
  2.4.1. KISMİ BASINÇ
 5. BÖLÜM: GERÇEK GAZLAR
  2.5.1. GERÇEK GAZ VE İDEAL GAZ

3. ÜNİTE (SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK)

 1. BÖLÜM: ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
  3.1.1. ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
 2. BÖLÜM: DERİŞİM BİRİMLERİ
  3.2.1. ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI VE DERİŞİM BİRİMLERİ
  MOLARİTE
  MOLALİTE
  3.2.2. FARKLI DERİŞİMLERDE ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI
  DERİŞİMLE İLGİLİ HESAPLAMALAR
 3. BÖLÜM: KOLİGATİF ÖZELLİKLER
  3.3.1. ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ VE DERİŞİMLERİ
  BUHAR BASINCI ALÇALMASI
  KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ (Ebülyoskopi)
  DONMA NOKTASI ALÇALMASI (Kriyoskopi)
  TERS OZMOZ YÖNTEMİYLE SU ARITIMI
 4. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜK
  3.4.1. ÇÖZELTİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  ÇÖZÜNÜRLÜK HESAPLAMALARI
 5. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  3.5.1. ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN SICAKLIK VE BASINÇLA İLİŞKİSİ
  DERİŞTİRME VE KRİSTALLENDİRME HESAPLARI
  GAZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SICAKLIK VE BASINÇ ETKİSİ
  ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI KULLANARAK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN
  SICAKLIK VE BASINÇLA İLİŞKİSİNİN KURGULANMASI

4. ÜNİTE (KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ)

 1. BÖLÜM: TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ
  4.1.1. TEPKİMELERDE MEYDANA GELEN ENERJİ DEĞİŞİMLERİ
  ENDOTERMİK TEPKİME
  EKZOTERMİK TEPKİME
 2. BÖLÜM: OLUŞUM ENTALPİSİ
  4.2.1. STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ
  STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ
  POTANSİYEL ENERJİ-TEPKİME KOORDİNATI GRAFİĞİ
  ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI KULLANARAK TEPKİME
  ENTALPİLERİNE İLİŞKİN GRAFİK OLUŞTURMALARI
 3. BÖLÜM: BAĞ ENERJİLERİ
  4.3.1. BAĞ ENERJİLERİ VE TEPKİME ENTALPİSİ
 4. BÖLÜM: TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ
  4.4.1. HESS YASASI

5. ÜNİTE (KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ)

 1. BÖLÜM: TEPKİME HIZLARI
  5.1.1. KİMYASAL TEPKİMELER VE ÇARPIŞMA TEORİSİ
  5.1.2. KİMYASAL TEPKİMELERİN HIZLARI
  MADDE MİKTARI TEPKİME HIZI
  ORTALAMA TEPKİME HIZI
  HOMOJEN VE HETEROJEN FAZ TEPKİMELERİ
 2. BÖLÜM: TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  5.2.1. TEK VE ÇOK BASAMAKLI TEPKİMELER VE HIZ
  5.2.2. TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  1. MADDE CİNSİ
  2. DERİŞİM
  3. SICAKLIK
  4. KATALİZÖR
  5. TEMAS YÜZEYİ

6. ÜNİTE (KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE)

 1. BÖLÜM: KİMYASAL DENGE
  6.1.1. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLERDE DENGE
  DENGE SABİTİ
  Kp ve Kc İLİŞKİSİ
  DENGE SABİTİ HESAPLAMALARI
  KİMYASAL TEPKİMELERLE DENGE SABİTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 2. BÖLÜM: DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  6.2.1. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  1. SICAKLIK
  2. DERİŞİM
  3. HACİM
  4. KISMİ BASINÇ VEYA TOPLAM BASINÇ
  LE CHATELİER İLKESİ İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR
  KATALİZÖR DENGE İLİŞKİSİ
 3. BÖLÜM: SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
  6.3.1. SUYUN OTO-İYONİZASYONU
  pH ve pOH KAVRAMLARI
  6.3.2. BRÖNSTED-LOWRY ASİT/BAZLARI
  6.3.3. ASİT VE BAZLARIN KUVVETİ
  ASİT GİBİ DAVRANAN KATYONLAR
  BAZ GİBİ DAVRANAN ANYONLAR
  6.3.4. ASİT VE BAZLARIN AYRIŞMA DENGESİ
  6.3.5. KUVVETLİ VE ZAYIF ASİT BAZLARIN pH DEĞERİ
  6.3.6. TAMPON ÇÖZELTİLER
  6.3.7. TUZLARIN ASİT-BAZ ÖZELLİĞİ
  NÖTR TUZ
  ASİDİK TUZ
  BAZİK TUZ
  6.3.8. KUVVETLİ ASİT-BAZ TİTRASYONU
  TİTRASYON HESAPLAMALARI
  ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI KULLANILARAK TİTRASYON
  YÖNTEMİNE YÖNELİK HESAPLAMALARIN KURGULANMASI
  6.3.9. ÇÖZÜNME-ÇÖKELME TEPKİMELERİ
  ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI VE ÇÖZÜNÜRLÜK
  TUZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  ORTAK İYON ETKİSİ HESAPLAMALARI

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı (PDF İndir)

Kimya 11. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Kimya Lise 11. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - MEB Yayınları
Kimya Lise 11. Sınıf Ders Kitabı – MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.