Kimya 12. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir) SDRİPEK YOLU Yayınları

Kimya Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. SDRİPEK YOLU Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Kimya 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Kimya 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (KİMYA VE ELEKTRİK)

1.1. İNDİRGENME-YÜKSELTGENME TEPKİMELERİNDE ELEKTRİK AKIMI
1.1.1. Redoks Tepkimeleri
1.1.2. Redoks Tepkimeleriyle Elektrik Enerjisi Arasındaki İlişki

1.2. ELEKTROTLAR VE ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER

1.3. ELEKTROT POTANSİYELLERİ

1.4. KİMYASALLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
1.4.1. Galvanik Pillerin Voltajı ve Kullanım Ömrü
1.4.2. Lityum Pilleri

1.5. ELEKTROLİZ
1.5.1. Faraday Yasaları
1.5.2. Elektroliz Örnekleri

1.6. KOROZYON

2. ÜNİTE (KARBON KİMYASINA GİRİŞ)

2.1. ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER

2.2. BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ

2.3. DOĞADA KARBON

2.4. LEWİS FORMÜLLERİ

2.5. HİBRİTLEŞME-MOLEKÜL GEOMETRİLERİ
2.5.1. Hibritleşme ve Çoklu Bağlar
2.5.2. VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

3. ÜNİTE (ORGANİK BİLEŞİKLER)

3.1. HİDROKARBONLAR
3.1.1. Hidrokarbon Türleri
3.1.2. Alkanlar
3.1.3. Alkenler
3.1.4. Alkinler
3.1.5. Aromatik Bileşikler

3.2. FONKSİYONEL GRUPLAR
3.2.1. Alkil, Alkenil, Alkinil ve Aril Grupları
3.2.2. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırılması

3.3. ALKOLLER

3.4. ETERLER

3.5. KARBONİL BİLEŞİKLERİ
3.5.1. Aldehitler ve Ketonlar

3.6. KARBOKSİLİK ASİTLER

3.7. ESTERLER

4. ÜNİTE (HAYATIMIZDA KİMYA)

4.1. FOSİL YAKITLAR

4.2. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

4.3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4.4. NANOTEKNOLOJİ

12. Sınıf Kimya Ders Kitabı (PDF İndir)

Kimya 12. Sınıf Ders Kitabını (SDRİPEK YOLU) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Kimya Lise 12. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir - SDRİPEK YOLU Yayınları
Kimya Lise 12. Sınıf Ders Kitabı – SDRİPEK YOLU Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.