Matematik 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

Matematik Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. AYDIN Yayıncılık tarafından basılan, Liselerde okutulan Matematik 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kurul kararı ile 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Matematik 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (SAYMA VE OLASILIK)

A. SIRALAMA VE SEÇME

 1. Sayma Yöntemleri
 2. Faktöriyel
 3. Permütasyon (Sıralama)
 4. Kombinasyon (Seçme)
 5. Pascal(Paskal) Üçgeni ve Binom Açılımı

B. BASİT OLAYLARIN OLASILIKLARI

 1. Olasılık

2. ÜNİTE (FONKSİYONLAR)

A. FONKSİYON KAVRAMI VE GÖSTERİMİ

 1. Fonksiyon Kavramı
 2. Fonksiyon Türleri
 3. Bire Bir, Örten ve İçine Fonksiyon
 4. Tek ve Çift Fonksiyonlar
 5. Fonksiyonlarda Dört İşlem
 6. Fonksiyon Grafikleri
 7. Parçalı Fonksiyonların Grafikleri

B. İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ VE BİR FONKSİYONUN TERSİ

 1. İki Fonksiyonun Bileşkesi
 2. Bire Bir ve Örten Fonksiyonlar ile İlgili Uygulamalar
 3. Bir Fonksiyonun Tersi

3. ÜNİTE (POLİNOMLAR)

A. POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER

 1. Polinom Kavramı
 2. Sabit Polinom, Sıfır Polinomu ve İki Polinomun Eşitliği
 3. Polinomlarla İşlemler
 4. Polinomlarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 5. Polinomlarla Çarpma İşlemi
 6. Polinomlarla Bölme İşlemi
 7. Bölme İşlemi Yapmadan Kalan Bulma

B. POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI

 1. Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlara Ayırma
 2. Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma
 3. Özdeşlik Kullanarak Çarpanlara Ayırma
 4. ax²+ bx + c Şeklindeki İfadeleri Çarpanlara Ayırma
 5. Değişken Değiştirme Yöntemi ile Çarpanlara Ayırma
 6. Polinomlarla Bölme İşlemi
 7. Rasyonel İfadeler

4. ÜNİTE (İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER)

A. İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

 1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
 2. Çarpanlara Ayırma Yöntemi ile Denklem Çözümü
 3. Tam Kareye Tamamlama Yöntemi ile Denklem Çözümü
 4. ax²+ bx + c Biçimindeki Denklemlerin Genel Çözümü
 5. Karmaşık Sayılar
 6. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki İlişkiler
 7. Kökleri Verilen İkinci Dereceden Denklemin Oluşturulması

5. ÜNİTE (DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER)

A. ÇOKGENLER

 1. Çokgenler
 2. Çokgenin Açıları

B. DÖRTGENLER VE ÖZELLİKLERİ

 1. Dörtgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri

C. ÖZEL DÖRTGENLER

 1. Yamuk
 2. Yamuğun Alanı
 3. Paralelkenar
 4. Paralelkenarın Alanı
 5. Eşkenar Dörtgen
 6. Eşkenar Dörtgenin Alanı
 7. Dikdörtgen
 8. Dikdörtgenin Alanı
 9. Kare
 10. Karenin Alanı
 11. Deltoid
 12. Deltoidin Alanı
 13. Dörtgenlerin Alanları ile İlgili Problemler

6. ÜNİTE (UZAY GEOMETRİ)

A. KATI CİSİMLER

 1. Dik Prizmaların ve Dik Piramitlerin Uzunluk, Alan ve Hacim Bağıntıları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı (PDF İndir)

Matematik 10. Sınıf Ders Kitabını (AYDIN) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Matematik 10. Sınıf Ders Kitabı (PDF İndir)
Matematik Lise 10. Sınıf Ders Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.