Matematik 12. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

Matematik Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. TUTKU Yayıncılık tarafından basılan, Liselerde okutulan Matematik 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kurul kararı ile 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Matematik 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR)

A. ÜSTEL FONKSİYON

 1. Üslü Sayılarda İşlemler
 2. Üstel Fonksiyon

B. LOGARİTMA FONKSİYONU

 1. Logaritma Fonksiyonu ile Üstel Fonksiyon Arasındaki İlişki
 2. 10 ve e Tabanında Logaritma Fonksiyonu
 3. Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

C. ÜSTEL, LOGARİTMİK DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 1. Üstel, Logaritmik Denklemlerin ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri
 2. Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Problemler

2. ÜNİTE (DİZİLER)

A. GERÇEK SAYI DİZİLERİ

 1. Dizi Kavramı
  • Sonlu Dizi
  • Sabit Dizi
  • Dizilerin Eşitliği
  • Genel Terimi veya İndirgeme Bağıntısı Verilen Bir Dizinin Terimleri
 2. Aritmetik ve Geometrik Dizilerin Özellikleri
  • Aritmetik Dizi ve Özellikleri
  • Geometrik Dizi ve Özellikleri

3. ÜNİTE (TRİGONOMETRİ)

A. TOPLAM-FARK VE İKİ KAT AÇI FORMÜLLERİ

 1. İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
  • İki Kat Açı Formülleri

B. TRİGONOMETRİK DENKLEMLER

 1. Trigonometrik Denklemlerin Çözüm Kümeleri
  • sinx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
  • cosx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
  • tanx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
  • cotx = a Denkleminin Çözüm Kümesi

4. ÜNİTE (DÖNÜŞÜMLER)

A. ANALİTİK DÜZLEMDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER

 1. Analitik Düzlemde Bir Noktanın Öteleme Dönüşümü Altındaki Görüntüsünün Koordinatları
  • Analitik Düzlemde Bir Noktanın Simetri Dönüşümü Altındaki GörüntüsününKoordinatları
  • Bir Noktanın Dönme Dönüşümü Altındaki Görüntüsü
 2. Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşkeleriyle İlgili Uygulamalar

5. ÜNİTE (TÜREV)

A. LİMİT VE SÜREKLİLİK

 1. Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Soldan ve Sağdan Limiti
 2. Limit ile İlgili Özellikler
 3. Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Sürekliliği

B. ANLIK DEĞİŞİM ORANI VE TÜREV

 1. Türev Kavramı
 2. Bir Fonksiyonun Bir Noktada ve Bir Aralıkta Türevlenebilirliği
 3. İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi
 4. İki Fonksiyonun Bileşkesinin Türev

C. TÜREVİN UYGULAMALARI

 1. Bir Fonksiyonun Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar
 2. Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktaları
 3. Türev Yardımıyla Çizilen Fonksiyon Grafikleri
 4. Maksimum ve Minimum Problemleri

6. ÜNİTE (İNTEGRAL)

A. BELİRSİZ İNTEGRAL

 1. Bir Fonksiyonun Belirsiz İntegrali
 2. Değişken Değiştirme Yoluyla İntegral Alma İşlemi

B. BELİRLİ İNTEGRAL VE UYGULAMALARI

 1. Riemann (Riman) Toplamı
 2. Bir Fonksiyonun Belirli ve Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki
 3. Belirli İntegralin Özellikleri
 4. Belirli İntegral ile Alan Hesabı

7. ÜNİTE (ANALİTİK GEOMETRİ)

A. ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

 1. Merkezi ve Yarıçapı Verilen Çemberin Denklemi
 2. Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları

12. Sınıf Matematik Ders Kitabı (PDF İndir)

Matematik 12. Sınıf Ders Kitabını (TUTKU) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Matematik 12. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir
Matematik Lise 12. Sınıf Ders Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.