Matematik 8. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (KÖK-e)

Matematik Ortaokul 8. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. KÖK-e Yayıncılık tarafından basılan, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Matematik 8. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı kurul kararı ile 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

(KÖK-e) Matematik 8. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (Sayılar ve İşlemler)

A. Çarpanlar ve Katlar

 1. Pozitif Tam Sayıları Çarpanlarına Ayırma
 2. En Büyük Ortak Bölen (EBOB) ve En Küçük Ortak Kat (EKOK)
 3. Aralarında Asal Sayılar

B. Üslü İfadeler

 1. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
 2. Üslü İfadelerin Özellikleri
 3. Üslü ifadelerle Çarpma İşlemi
 4. Üslü İfadelerle Bölme İşlemi
 5. Ondalık Gösterimle Verilen Sayıları Çözümleme
 6. Sayıları, 10’un Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak İfade Etme
 7. Çok Büyük Sayılar ile Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ve Karşılaştırılması

2. ÜNİTE (Kareköklü İfadeler ve Veri İşleme)

A. Kareköklü İfadeler

 1. Tam Kare Pozitif Tam Sayılarla Karekökleri Arasındaki İlişki
 2. Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayıların Değerlerinin Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Bulma
 3. Kareköklü Bir İfadeyi a b Biçiminde Yazma ve a b Biçimindeki İfadede Katsayıyı Karekök İçine Alma
 4. Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleri
 5. Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 6. Kareköklü İfadelerle Çarpıldığında Sonucu Doğal Sayı Yapan Çarpanlar
 7. Ondalık İfadelerin Karekökleri
 8. Gerçek Sayılar

B. Veri Analizi

 1. Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama
 2. Verilerin Farklı Grafik Türleri ile Gösterimi

3. ÜNİTE (Olasılık ve Cebir)

A. Basit Olayların Olma Olasılığı

 1. Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme
 2. “Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az”
 3. Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar
 4. Olasılık Değeri
 5. Basit Olayların Olma Olasılıkları

B. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 1. Basit Cebirsel İfadeler
 2. Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi
 3. Özdeşlikler
 4. Çarpanlara Ayırma

4. ÜNİTE (Denklem ve Eşitsizlikler)

A. Doğrusal Denklemler

 1. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 2. Koordinat Sistemi
 3. Doğrusal İlişki
 4. Doğrusal Denklemlerinin Grafikleri
 5. Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumları
 6. Doğrunun Eğimi

B. Eşitsizlikler

 1. Eşitsizlik Yazma
 2. Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
 3. Eşitsizlikleri Çözme

5. ÜNİTE (Geometri)

A. Üçgenler

 1. Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik İnşa Etme
 2. Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler
 3. Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Açı Ölçüleri Arasındaki İlişki
 4. Üçgen Çizme
 5. Pisagor Bağıntısı

B. Eşlik ve Benzerlik

 1. Eşlik ve Benzerlik, Eş ve Benzer Şekillerin Kenar ve Açı İlişkileri
 2. Benzerlik Oranı

6. ÜNİTE (Geometri ve Ölçme)

A. Dönüşüm Geometrisi

 1. Öteleme Dönüşümü
 2. Yansıma Dönüşümü
 3. Çokgenlerin Öteleme ve Yansıma Sonucundaki Görüntüleri

B. Geometrik Cisimler

 1. Dik Prizma
 2. Dik Dairesel Silindir
 3. Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı
 4. Dik Dairesel Silindirin Hacmi
 5. Dik Piramit
 6. Dik Koni

 

Ortaokul 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı (KÖK-e Yayıncılık – PDF İndir)

Matematik 8. Sınıf Ders Kitabını (KÖK-e) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Matematik 8. Sınıf Ders Kitabı PDF indir
Matematik 8. Sınıf Ders Kitabı ((KÖK-e)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.