Tarih 10. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

Tarih Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. İLKE Yayınları tarafından basılan, Liselerde okutulan Tarih 10. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2018 tarihli ve 78 sayılı kararıyla 2018 – 2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

Tarih 10. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ)

1.1. XI-XIV. YÜZYILLAR ARASI ANADOLU’DAKİ SİYASİ GELİŞMELER

1.2. ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ
1.2.1. XI. YÜZYILDA ANADOLU’YA YÖNELİK OĞUZ GÖÇLERİ
1.2.2. TÜRKLERİN ANADOLU’YA YERLEŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER

1.3. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ
1.3.1. ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ
1.3.2. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

1.4. ANADOLU’DA DEVLETLEŞME SÜRECİ
1.4.1. BOY BİRLİĞİNDEN DEVLETLEŞMEYE
1.4.2. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

1.5. HAÇLI SEFERLERİ VE SONUÇLARI
1.5.1. HAÇLI SEFERLERİ
1.5.2. HAÇLI SEFERLERİ’NİN SONUÇLARI

1.6. ANADOLU’DA MOĞOL TEHLİKESİ
1.6.1. TÜRKİYE SELÇUKLU-MOĞOL MÜCADELELERİ
1.6.2. MOĞOL İSTİLASI VE SONUÇLARI
1.6.3. MOĞOL İSTİLASI SONRASI ANADOLU’NUN SİYASİ VE TOPLUMSAL DURUMU

2. ÜNİTE (BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453))

2.1. AŞİRETTEN BEYLİĞE
2.1.1. XIII. YÜZYILIN SONLARINDA ANADOLU VE ÇEVRESİNİN JEOPOLİTİK DURUMU
2.1.2. OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ

2.2. BEYLİKTEN DEVLETE
2.2.1. OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ

2.3. RUMELİ’DE GENİŞLEME
2.3.1. BİZANS’LA UZLAŞMA VE RUMELİ’YE GEÇİŞ
2.3.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN RUMELİ VE BALKANLARDA HÂKİMİYET KURMASINDAKİ ETKENLER

2.4. ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLANIYOR

2.5. ANKARA SAVAŞI VE FETRET DÖNEMİ (1402-1413)
2.5.1. ANKARA SAVAŞI VE SONUÇLARI (1402)
2.5.2. FETRET DÖNEMİ (1402-1413)
2.5.3. ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASINA YÖNELİK FAALİYETLER

3. ÜNİTE (DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER)

3.1. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATININ KURULMA SÜRECİ
3.1.1. DEVLETLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI SAVAŞÇILARI
3.1.2. İLK DÜZENLİ OSMANLI ORDUSUNUN KURULMASI

3.2. TIMAR SİSTEMİ VE TIMARLI SİPAHİLER
3.2.1. TIMAR SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ
3.2.2. TIMARLI SİPAHİLER

3.3. YENİÇERİ OCAĞININ KURULMASI
3.3.1. PENCİK-DEVŞİRME SİSTEMİ VE YENİÇERİLER

4. ÜNİTE (BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ)

4.1. ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASI
4.1.1. SÛFÎLER VE ÂLİMLERİN ÖĞRETİLERİNİN ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASINA ETKİLERİ

4.2. OSMANLI DEVLET İDARESİ
4.2.1. OSMANLI DEVLET İDARESİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR
4.2.2. OSMANLI EĞİTİM KURUMLARI
4.2.3. TÜRK DÜNYASINDA YETİŞMİŞ BAZI BİLİM İNSANLARI

4.3. OSMANLI’DA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR
4.3.1. OSMANLI’DA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜRÜN TOPLUM HAYATINA ETKİLERİ
4.3.2. II. MURAT DÖNEMİ’NDEKİ KÜLTÜREL GELİŞMELER
4.3.3. ŞAİR SULTANLAR

4.4. OSMANLI’DA ZANAAT, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ
4.4.1. OSMANLI’DA ŞEHİR PLANLAMASI
4.4.2. OSMANLI MİMARİ ANLAYIŞI
4.4.3. OSMANLI EL SANATLARI

5. ÜNİTE (DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595))

5.1. 1453-1595 YILLARI ARASI OSMANLI SİYASİ FAALİYETLERİ

5.2. İSTANBUL’UN FETHİ VE SONUÇLARI
5.2.1. İSTANBUL’UN FETHİ’NİN SEBEPLERİ
5.2.2. İSTANBUL’UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR
5.2.3. İSTANBUL’UN FETHİ’NİN SONUÇLARI

5.3. İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİNE
5.3.1. OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI (1514)
5.3.2. OSMANLI-MEMLÛKLU İLİŞKİLERİ

5.4. 1520-1595 YILLARI ARASI OSMANLI SİYASİ FAALİYETLERİ

5.5. KANUNİ DÖNEMİ
5.5.1. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
5.5.2. XVI. YÜZYILDA OSMANLI-HABSBURG MÜCADELESİ VE SONUÇLARI
5.5.3. DOĞUDA HÂKİMİYET KURULMASI
5.5.4. XV ve XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI EKONOMİK POLİTİKALARI
5.5.5. DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
5.5.6. OSMANLI DEVLETİ’NİN XV VE XVI. YÜZYILLARDA İZLEDİĞİ SİYASET VE ETKİLERİ

5.6. DENİZLERDE HÂKİMİYET MÜCADELESİ
5.6.1. AKDENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİNİN KURULMASI
5.6.2. COĞRAFİ KEŞİFLER VE OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ
5.6.3. HİNT DENİZ SEFERLERİ (1538-1553)
5.6.4. ATLANTİK ÜLKELERİNİN AKDENİZ’E NÜFUZ ETME ÇABALARI

6. ÜNİTE (SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI)

6.1. TOPKAPI SARAYI VE DİVÂN-I HÜMÂYUN
6.1.1. TOPKAPI SARAYI
6.1.2. DİVÂN-I HÜMÂYUN VE ÜYELERİ

6.2. OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI
6.2.1. OSMANLI MERKEZİYETÇİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
6.2.2. DEVLET İDARECİLERİNDE BULUNMASI GEREKEN VASIFLAR
6.2.3. ŞEHZADELER VE SANCAĞA ÇIKMA USULÜ

7. ÜNİTE (KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ )

7.1. OSMANLI MİLLET SİSTEMİ
7.1.1. OSMANLI TOPLUM YAPISI
7.1.2. OSMANLI MİLLET SİSTEMİ

7.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE GÜNLÜK YAŞAM
7.2.1. FETHEDİLEN BÖLGELERDE TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİMLER
7.2.2. ŞEHİR VE MAHALLELERDE ÇOK KÜLTÜRLÜ SOSYAL HAYAT

7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE TARIMSAL ÜRETİM
7.3.1. TARIMSAL ÜRETİM VE ÇİFTHANE SİSTEMİ

7.4. OSMANLI EKONOMİSİNDE LONCA TEŞKİLATI
7.4.1. LONCA TEŞKİLATI
7.4.2. NARH SİSTEMİ
7.4.3. OSMANLI’DA TİCARET VE TİCARİ MEKÂNLAR

7.5. OSMANLI VAKIF SİSTEMİ
7.5.1. OSMANLI’DA VAKIF GELENEĞİ

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı (PDF İndir)

Tarih 10. Sınıf Ders Kitabını PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Tarih Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (İLKE) PDF İndir
Tarih Lise 10. Sınıf Ders Kitabı (İLKE)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.