Tarih 9. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

Tarih Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. Tuna Matbaacılık tarafından basılan, Liselerde okutulan Tarih 9. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 18 Nisan 2019 tarih ve 8 sayılı kurul kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Tarih 9. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (TARİH VE ZAMAN)

A. TARİH BİLİMİ

 1. Tarih ve Tarihin Konusu
 2. Tarih ve Diğer Bilimler

B. NEDEN TARİH ÖĞRENİYORUZ?

C. TARİHE NEREDEN BAKILMALI?

Ç. ZAMAN VE İNSAN

 1. Zaman Nedir?
 2. Zamanın Taksimi: Takvim
 3. Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
 4. Tarihin Dönemlendirilmesi: Yüzyıl, Çağ

2. ÜNİTE (İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ)

A. İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

 1. Yazının İcadından Önce İnsan
 2. Avcılık-Toplayıcılıktan Üreticiliğe
 3. İlk Yerleşmeler

B. TARİH ÖNCESİNDE SÖZLÜ KÜLTÜR

C. YAZININ İCADI VE ÖNEMİ

Ç. KADİM DÜNYADA BİLİMLER

 1. Astronomi
 2. Coğrafya
 3. Tıp

D. İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ

E. İNSAN VE ÇEVRE

 • Hayat Tarzları Nasıl Oluştu?

F. İLK ÇAĞ’DA GÖÇLER

 1. Ege Göçleri
 2. İlk Çağ’da Yahudi Sürgünleri
 3. İlk Hristiyanların Roma Baskısından Kaçmaları

G. İLK ÇAĞ’IN TÜCCAR KAVİMLERİ

 1. Asurlular
 2. Fenikeliler
 3. Lidyalılar
 4. Soğdlar

Ğ. DEVLETLER DOĞUYOR

 1. Devletin Ortaya Çıkışı ve Devlet Türleri
 2. Siyasi Gücün Meşruiyet Kaynağı
 3. Siyasi Gücün Maddi Kaynakları

H. İLK ÇAĞ’DA HUKUK

 1. Urkagina Kanunları
 2. Hammurabi Kanunları
 3. Hitit Hukuku
 4. Tevrat Hukuku

3. ÜNİTE (ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA)

A. ORTA ÇAĞ’DA DEVLET VE TOPLUM

 1. Orta Çağ’da Neler Oldu?
 2. Orta Çağ’ın Önemli Siyasi Yapıları
 3. Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı
 4. Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları

B. ORTA ÇAĞ’DA EKONOMİ

 1. Tarım
 2. Ticaret

C. ORTA ÇAĞ’DA ASKERÎ ORGANİZASYONLAR

 1. Konar-göçerlerde Ordu
 2. Yerleşiklerde Ordu

Ç. ORTA ÇAĞ’DA HUKUK

 1. Roma Hukuku
 2. Justinianus Kanunları
 3. Cengiz Yasası

4. ÜNİTE (İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI)

A. TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

 1. Türk Adının Anlamı
 2. Türklerin Ana Yurdu

B. İÇ ASYA’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

 1. Asya Hun Devleti (MÖ 220-MS 216)
 2. I. Kök Türk Devleti (552-630)
 3. II. Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-742)
 4. Uygur Devleti (744-840)

C. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE GÜÇ VE YÖNETİM YAPISI

 1. Gücün Meşruiyet Kaynağı
 2. Gücün Maddi Kaynakları
 3. Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu
 4. Türklerde Töre

Ç. İÇ ASYA’DA HAYAT

D. TÜRK GÖÇLERİ

 • Göçler ve Sonuçları

E. ORDU-MİLLET: TÜRKLER

F. KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN DEVLETİ

 1. Kavimler Göçü
 2. Avrupa Hun Devleti

G. DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI

 1. Avarlar
 2. Bulgarlar
 3. Hazarlar
 4. Macarlar
 5. Peçenekler
 6. Kıpçaklar (Kumanlar)
 7. Oğuzlar (Uzlar)
 8. Sabirler (Sibirler-Sabarlar)
 9. Türgeşler (Türgişler)
 10. Kırgızlar
 11. Karluklar
 12. Başkırtlar

H. TÜRKLER VE KOMŞULARI

5. ÜNİTE (İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU)

A. İSLAMİYET’İN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

 1. İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Arap Yarımadası
 2. İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya
 3. İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa
 4. İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Afrika

B. HZ. MUHAMMED VE İSLAMİYET

 1. Hz. Muhammed’in Peygamberliği
 2. Hicret
 3. Müslümanların Kendilerini Koruma ve İslam’ı Yayma Mücadelesi

C. DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

 1. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Dönemleri
 2. İslam Dünyasında Ayrılıklar Başlıyor

Ç. HALİFELİK SALTANATA DÖNÜŞÜYOR

 1. Emeviler
 2. Endülüs Emevileri
 3. Endülüs’te İslam Medeniyeti

D. ABBASİLER

 1. Abbasi Devleti’nin İlk Dönemleri
 2. Abbasi Halifeleri ve Türkler

E. MISIR’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

 1. Tolunoğulları (868-905)
 2. İhşîdîler (Akşitler) (935-969)
 3. Eyyubiler (1174-1250)
 4. Memlûk Devleti (1250-1517)

F. İSLAM MEDENİYETİNDE İLİM VE SANAT HAYATI

 1. İslam Medeniyetinde İlim
 2. İslam Âlimlerinin İlme Bakışı ve İlimler
 3. İslam Medeniyetinde İlmî Ekoller ve Âlimler
 4. İslam Medeniyetindeki Başlıca İlim Havzaları
 5. İslam Âlimlerinin ve Müslümanların Avrupa’ya Etkileri
 6. İslam Medeniyetinde Sanat

6. ÜNİTE (TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ)

A. TÜRK İSLAM TARİHİNDEKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

B. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

C. İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

 1. Karahanlı Devleti (840-1212)
 2. Gazneli Devleti (963-1187)
 3. İslamiyet Sonrası Dönemde Türk Devlet Yapısı ve Toplumsal Hayat

Ç. TÜRK VE İSLAM TARİHİNDE OĞUZ TÜRKLERİ

 1. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü
 2. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

D. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

 1. Devlet Yönetimi
 2. Toplum Yapısı

E. BÜYÜK SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 1. Düşünce ve İlim Hayatı
 2. Edebiyat ve Sanat Hayatı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı (PDF İndir)

Tarih 9. Sınıf Ders Kitabını (TUNA) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Tarih Lise 9. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir
Tarih Lise 9. Sınıf Ders Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.