Tüm Meslek Lisesi Mezunları Teknisyen Unvanını Alabilecek

9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenlemeyle tüm Mesleki ve Teknik öğrenim mezunları “Teknisyen” unvanını alabilecek. Daha önce Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi Mezunlarına tanınan bu hak artık tüm meslek lisesi mezunlarına tanındı. 

Daha önce 3795 sayılı Kanununda yer alan hükme göre;

“Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, “teknisyen”,… Unvanı verilir.”

denilmekteydi. Bu Kanun maddesine göre sadece endüstri, kız, teknik ve kız teknik lisesi mezunlarına “teknisyen” unvanı verilmekteydi.

Ancak, 9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı Kanunun 50. maddesinde şu düzenleme tüm meslek lisesi mezunlarına “teknisyen” unvanı hakkı tanıdı. Yeni Kanun maddesi Resmi Gazete’de şu şekilde yer aldı:

“MADDE 50- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen”,
“e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında “mühendis”,”

Yeni Kanun maddesiyle sadece bazı liselere verilen “teknisyen” unvanı hakkı artık tüm mesleki ve teknik lise mezunlarına “teknisyen” unvanı verilecektir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.