Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Ders Kitabı (MEB) ve Konuları (PDF İndir)

Türk Dili ve Edebiyatı Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB tarafından basılan, Liselerde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28 Mayıs 2018 tarih ve 78 sayılı kurul kararı ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (GİRİŞ)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Edebiyat (Yazın)
  Edebiyat ve Bilim
  Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
  Metinlerin Sınıflandırılması
  Dil Bilgisi
  Dilin Kullanımdan Doğan Türleri
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Yazma Süreci
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  İletişim
  İletişimin Ögeleri

2. ÜNİTE (HİKAYE)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Hikâye
  Hikâye Türleri
  Anlatım Biçimleri
  Anlatım Teknikleri
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Hikâye Yazma Aşamaları
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  Sunu

3. ÜNİTE (ŞİİR)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Şiir
  Nazım Birimi
  Nazım Biçimi
  Nazım Türü
  Söyleyici
  Mahlas
  Tapşırma
  Ahenk Unsurları
  Konularına Göre Şiir Türleri
  İmge
  Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

4. ÜNİTE (MASAL / FABL)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Masal
  Masal Planı
  Fabl
  Fabl Planı
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Masal / Fabl Yazma Aşamaları
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  Dinleme Türleri
  Etkili Dinleme

5. ÜNİTE (ROMAN)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Roman
  Romanın Yapı Unsurları
  Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri
  Anlatım Teknikleri
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  Hazırlıklı Konuşma

6. ÜNİTE (TİYATRO)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Tiyatro
  Tiyatronun Yapı Unsurları
  Temel Tiyatro Terimleri
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Kısa Oyun Yazma Aşamaları
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

7. ÜNİTE (BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Biyografi
  Otobiyografi
  Tezkire
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Öz Geçmiş Yazma Aşamaları
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

8. ÜNİTE (MEKTUP / E-POSTA)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Mektup
  Mektup Türleri
  Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
  E-posta
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Mektup Yazma Aşamaları
  Dilekçe
  Tutanak
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
  Açık Oturum

9. ÜNİTE (GÜNLÜK / BLOG)

 • OKUMA ÇALIŞMALARI
  Günlük
  Blog
  Dil Bilgisi
 • YAZMA ÇALIŞMALARI
  Günlük Yazma
 • SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF İndir)

Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (MEB) PDF İndir
Türk Dili ve Edebiyatı Lise 9. Sınıf Ders Kitabı (MEB)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.